Klaudia

Klaudia

EURÓPAI HOROSZKÓP(jellemzés)Párhoroszkóp

Kos

Jellemzése:

Robbanékonyság, becsvágy és bátorság jellemzi. A Kos lázas tempóban él, spontán ötleteivel általában megdöbbenti, zavarba ejti a környezetét. Szónokol, terveket kovácsol - majd másokkal végrehajtatja. Állandóan összeütközésbe kerül környezetével és gyakran úgy vág bele a harcba, hogy nem méri fel az ellenfele erejét. A kudarc azonban nem töri le, még be sem gyógyultak a sebei (akár testi, akár lelki), ő már újra a küzdőtéren található, új célért, új eszményért, új dicsőségért harcol. Nincs érzéke ahhoz, hogy megkülönböztesse a kicsit a nagytól, a lényegest a lényegtelentől, mert csak rohanni tud. Ha arra kényszerül, hogy lépésben haladjon, elbizonytalanodik, kedvét veszti. Szereti a regényes, kalandos dolgokat, a rohanó és robbanó természetének megfelelő változatosságot. Otthonában praktikumra törekszik. Nem gyűjt régiségeket, nem őrizget családi ereklyéket, ha valamit megun, vagy már nincs rá szüksége, attól azonnal megszabadul. Lakását sima vonalú, praktikus bútorokkal rendezi be. Házimunkával csak annyi időt tölt, amennyit feltétlenül muszáj, s ha főz, akkor csak egyszerű, gyorsan elkészíthető ételek jöhetnek számításba. Ha valaki, hát a Kos igazán tudja értékelni a mélyhűtött ételeket és a mikrohullámú sütőt. Ruhatárában többnyire egyszerű inget találunk, ezek vagy fehérek, vagy karakteres színűek, a halványkéket, rózsaszínt ki nem állhatja. Akárcsak a mintásat. Ékszert se nagyon visel. Még a karikagyűrűt sem szívesen húzza fel (bár ennek más okai is vannak!) A kosokra általában igaz, hogy őszinték, nyíltak és szeretetre éhesek. Rendkívül ambiciózusak, keresik a kihívásokat, szeretnek az élet valamely területén versenyezni másokkal. A Kos szereti a szabadságot, másokat irányítani próbál, de nem tűri el, hogy megmondják neki, mit tegyen. Döntéseit egyedül hozza. Igazságérzete igen fejlett, ezért sokan elfordulnak tőle, hiszen senki sem szereti az őszinte kritikát. Hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja, amit tett és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Segítőkész, szeretteinek minden helyzetben segít, mellettük áll, ha szükségük van rá. Beteges és könnyen esik depresszióba, de amikor elvonulnak a sötét felhők, rendkívül vidám lesz. A munkahelyén szereti a kihívásokat, a kreatív feladatokat, szeret társaságban dolgozni, leginkább azt a munkahelyet részesíti előnyben, ahol mindig történik valami. Nem érzi jól magát az unalmas, egyhangú légkörben. Erős a pénzszerzés utáni vágya, becsületes, ezért saját erejéből gazdagodik meg. Szeret alkotni, mindenbe belekóstolni, ami számára érdekes lehet. A barátság fontos számára, de időben megtanulja, hogy csak az igazán mély baráti kapcsolat az, amely élete során elkíséri majd, így nem veszi körül magát "haverokkal". Az a pár ember, aki belopta magát a szívébe, olyan fontos lesz számára, hogy mindent megtenne értük.
A harmonikus Kos-szülött bátran kezdeményez és gyorsan, határozottan cselekszik, de sohasem erőszakos. Úgy érvényesíti akaratát, hogy közben tiszteletben tartja mások jogait és érzéseit.
A diszharmonikus Kos-szülött erőszakos, durva, vad. Hamar indulatba jön, dühbe gurul, haragra gerjed. Ilyenkor nem tud uralkodni magán. Mindenben első kíván lenni. Akarata érvényesítésénél nem tűr ellentmondást, és nincs tekintettel senkire. Meggondolatlan, elhamarkodó.

A KOS szerelmi élete:


A Kosnak lételeme a hódítás. Akkor mutat igazán érdeklődést a partnere iránt, ha küzdenie kell érte, ha ellenállásokat kell legyőznie azért, hogy meghódítsa őt. Számára az a legfontosabb, hogy elismerjék és felnézzenek rá. Ezért bármire képes. Szeret játszani mások érzelmeivel és hajlamos arra, hogy megbántsa azokat, akiket szeret. Ez persze nem szándékos, rögtön meg is bánja és szeretne mindent gyorsan elsimítani. Kifejezetten türelmetlen, nehezen viseli el, ha nem az van, amit ő akar. Szerelem nélkül nem képes élni, mindig kell, hogy legyen mellette egy társ, akire számíthat, aki mellett biztonságban érzi magát, aki szereti és odafigyel rá. Szeretetéhsége miatt könnyű meghódítani, de szabadságvágya miatt könnyű elveszíteni is. A hűséges szerelmet az ideális partnernek tartogatja. A Kos fölöttébb ragaszkodik hozzá, hogy mindig megkapja, amit kíván - ennélfogva aki a kegyeit keresi, valószínűleg azon fog igyekezni, hogy minden szeszélyét kielégítse, ágyban és ágyon kívül egyaránt. Csakhogy ez nem annyira egyszerű. A Kos számára az az ideális partner, akit sohasem tud elnyomni, leigázni. Elvárja, hogy választottja éppolyan független legyen, mint ő maga. Mindent tálcán kapni kézhez - ez nem elég szórakoztató számára. Neki nem fejbólintókra van szüksége. Az erőpróba, az erők összemérése már sokkal inkább az ínyére van - az az ideális partnere, aki többnyire látszólag engedékeny, de ugyanakkor keményen megszabja, mi legyen. A Kost igazán az fogja meghódítani, akiben túlteng az energia és a lelkesedés, akivel együtt tud nevetni. Olyan társra van szüksége, aki szellemileg is partner. Ha az eszéért nem tudja becsülni, akkor a testi vágya végül megvetéssé alakul. A Kos partnerének önbizalomra van szüksége, hogy megadhassa neki azt az imádatot, amelyet igényel, de kell egy kis titokzatosság is. Ha túlságosan kiszámítható, akkor hamar kioltja a Kosban az érdeklődés tüzét. Egy csipetnyi féltékenység csak fűszerezi a kapcsolatot, de ha apartner viselkedése túlságosan sok alapot ad a féltékenykedésre, az már tönkreteheti. A változás, a kihívás csiszolja szerelmi ügyességét. A vele való kapcsolat sohasem szürkül rutinná: leleményes, izgalmas ötletei gondoskodnak róla, hogy a szex állandó pezsgésben maradjon. Ha egyszer igazán beleszeret valakibe, képes bármit kockára tenni. Leveti magáról a kalandorgúnyát, és alóla megható gyengédség, sérülékeny jellem kerül a felszínre. Szívét talán könnyű elnyerni - de a Kos szerelmének napsugaraiban csak az sütkérezhet, aki megnyeri az eszét is. Önmaga kiegészítőjét keresi a kapcsolatban, olyan valakit, aki függ tőle, de mégis független társ.

A KOS mint vezető:


A Kos önmagát a legjobb vezetőnek tartja. A beosztottjai már nem annyira. Fáradhatatlan energiája, óriási munkabírása, a célfeladatok vagy rövid távú feladatok elvégzésére kiválóan alkalmas, de környezete nem mindig tud vele lépést tartani. A hosszan tartó feladatokba belefárad. Nincs kellő koncepciója, ebből következik, hogy jobb, ha ezek kidolgozását másokra bízza. Ezek kivárására nincs türelme. Ezért mindenkit sürget, és ezt a környezete nehezen tolerálja.

A KOS mint beosztott:

Attól függően, hogy mennyire érett az életvezetése, meg kell különböztetnünk az állandóan visszabeszélő, mindenbe beleszóló, hepciáskodó Kos-embert a parancsokat gyorsan végrehajtó, jó kezdeményezőkészségű és vállalkozó szellemű, de nem kitartó Kos-embertől. Elsősorban olyan feladatokat lát el az utóbbi, amelyek több-kevesebb önállóságot tételeznek fel. A kos azt szereti, ha kiadják neki a feladatot, de nem szereti, ha a feladat végzése közben útmutatásokkal, észrevételekkel látják el. Ezeket fölösleges, hátráltató szócsépléseknek tartja.


A KOS mint partner:

Legyen akár nő, akár férfi, számára a legfontosabb, hogy a partner elismerje őt. Felnézzen rá. A szerelemben tiszta érzések vezetik, de nem szereti a sok beszédet, kitörést. Szeret hódítani, és a házasságban akkor ügyes a házastárs, ha mindig lehetőséget ad a Kosnak, hogy újból meghódíthassa. A Kos nők férfiasak. Ez az jelenti, hogy nem szeretik a tutyimutyi, gyönge jellemű férfiakat, inkább a hősies, bátor erős férfiak felél vonzódnak. Hogy éppen az ilyen típusúakkal nem sikerül a házasságuk, ez abból adódik, hogy ők is akaratosak, erőszakosak.

A KOS mint szülő:

Gyerekét nagyon szereti, sokra tartja és sokat vár tőle. Akkor érzi magát a legszerencsétlenebb szülőnek, ha a sors egy kényeskedő nyápic, tehetetlen gyermekkel áldja meg, mert az ilyen gyermekkel nem tud mit kezdeni, nincs hozzá türelme. Igazán akkor él a Kos szülő, ha a gyermeke hasonló, mint ő, kicsattan az egészségtől, tevékeny, sportrajongó. A finomságokat itt sem érzékeli igazán, gyermekéhez hol túl szigorú, hol túl engedékeny.

A KOS mint gyermek:

Már gyermekkorában szeret parancsolni, és képtelen az engedelmességre, ez az alaptermészete. Az egyik legnehezebben kezelhető gyermek, különösen olyan szülők kezében, akik nehezen viselik az akaratosságot, önállóságot, kezdeményezőkészséget. Kifejezetten káros bármilyen durvaság alkalmazása, mert a gyermek tehetetlen dühében visszaüt, vagy elmenekül. Szeretettel, megértéssel, közös játékokkal, sporttal a fölös energiái levezethetők. A szülő igyekezzen neki önálló feladatot adni, és a dicséretről sose feledkezzék meg. Mozgásigénye óriási, és általában olyan sportágban állja meg a helyét, ahol rövid idő alatt nagy teljesítményt kell nyújtani. A Kos-gyermek szeret uralkodni, és törekszik az erőviszonyok kialakítására. Nagyon nehezen viseli mások uralkodását. Testvéreivel szemben igen féltékeny természetű, emiatt sok bajt kever. Az apa személye meghatározó nála. Az ő jelenléte számára viszonyítási alap, mivel saját erejének tükörképét látja benne. A Kos-gyermeket szülei még időben kezdjék lenevelni arról, hogy százféle dologba kapjon bele egyszerre. Annál hatékonyabban befolyásolhatják gyermekük sorsát, minél kisebb korában szoktatják rá, hogy az elvállalt feladatot véghez is vigye. Egész fiatal kortól kezdve rendszeressé kell tenni számára, hogy célját elérje, kezdeményezéseit befejezze.

Lélektana:

A Kos jellegű embereknek mindig szükségük van valamire, amire cselekvési késztetésük irányulhat, és mindig kellenek célok, jövőbeli tervek és nagy feladatok, amelyeket teljesíteni kell, és amelyek által érzik magukban a tüzet. Ehhez sok energiára van szükségük, amely gyakran szalmaláng jellegű: rövid, heves fellobbanás. Nagy indítóerőt jelent ugyan, ha a cél motiváló, de kevés állhatatosság és kitartás járul hozzá. Nehézséget jelent a Kosnak, ha úgy érzi, hogy a világ megköti. A jövőben él, ez a realitása. A kitérők, az aprólékosság, a részletmunka nem az ő világa. Legerősebb motivációja, hogy valahogy előbbre jusson. Ezért kemény próba számára, hogy megálljon és elgondolkodjon magáról. Ha mégis megteszi, könnyen kiderülhet, hogy lendületes önérvényesítése mögött kevés igazi önbizalom rejtőzik. Ezt ki kell magában dolgoznia tapasztalatok megszerzésével, hogy megtudja: ki is ő valójában.

A Kos nő jellemvonásai

A Kos nő látszólag hideg és kimért, szívesebben háttérben maradt mitsem folyton eltűrje, hogy a figyelem középpontjában álljon. Ez persze jobbára ösztönös taktika, mely révén a Kos nő még érdekesebbé, még eredetibbé válik.
A Kos nő tökéletes színész, aki mindig képes a helyzetnek megfelelő álarcot választani. De ezt elsősorban azért teszi, hogy így kendőzze el esetleges hibáit és jobban érvényre juttassa az erényeit. Minden esetre, természetének megfelelően, a Kos nő bárhol jelenne meg is, ragyogó és elbűvölő.
Hála merészen játékos természetének, élvezi az életet. Spontán és lelkes, s bármibe fog, azt örömmel és szenvedéllyel teszi. Bár olykor idealista és elgondolkodó, van benne kezdeményezőkészség. A logika viszont nem sajátja, ezért ellentétekkel telt. Tetteiben s beszédében egyaránt impulzív és következetlen, mégis elvárja, hogy a környezete őt kövesse. Szereti ha csodálják, és sokan ki is használják ezt a gyengéjét, s aki képes eltűrni a szeszélyeit az tudja, hogy megéri. Nem szerény, mert tudja, hogy nagyon jól néz ki. épp ezért nem is híve a sok sminkelésnek. De szeret „tükrösködni”, minden alkalmat kihasznál, hogy önmagában gyönyörködhessék, legyen az egyszerű vagy díszes tükör, a nagyváros csillogó üzleteinek a kirakatüvege avagy valamelyik havasi tengerszem sima vízfelülete. Ajándékként nem hasznos dolgokra vágyik, hanem drága, különleges, mutatós holmikra. Tetteiben, ha nincs előre eltervezett szándéka, gyakran elbizonytalanodik, izgul. ám annak ellenére, hogy természete miatt néha olyan nehéz vagy kellemetlen helyzetekbe kerül mely más nőt kiborítana, a Kos asszony hamar visszanyeri lendületét és képes mindent elölről kezdeni.
A Kos nő temperamentuma
A Kos nő temperamentuma a tigriséhez hasonlítható: ha bántják, ha provokálják üt, vág, harap s csak akkor nyugszik meg, ha elégtételt nyert, ha vágya beteljesedett. A Kos nő mellett a banális kielégülést vagy tucatszerelmet kereső, álmatag férfiaknak nincs mit keresniük. Aki képtelen tartani a Kis nő által diktált dinamikus ritmust, az kénytelen feladni a közeledési kísérleteit. A Kos nő gyorsan határoz, pillanatnyi ihletnek engedve. A nagyon aktív nő típusa, aki bármikor kész sportolni, kirándulni, hosszú utazásokat tenni, szeretkezni s ezt az aktív temperamentumot a kora sem befolyásolja. örök romantikusként mindig kész újabb kalandba lendülni.
A Kos nő érzelmi élete
Hamis látszat az, hogy a Kos nő tán ignorálná a férfiakat. Inkább csak túl finom módszereket alkalmaz ahhoz, hogy felhívja magára azok figyelmét. A Kos nő, temperamentumának megfelelően, aligha alkalmas a szentimentalizmusra, hamar kosarat ad a sokat tétovázó férfiaknak, hiszen nem aggódva óvó apát keres bennük, hanem szenvedélyes szeretőt. A Kos nő számára a szex az igazi nagy öröm, ezzel együtt nem hajlandó bárkit elfogadni partnerül. De mint mindenben, a Kos nő a párválasztásban is csupa szeszély. Ezzel együtt, bár könnyelműnek látszik, nem az. A szerelemben szenvedélyes és romantikus, szentimentális és reális egyszerre, de minden esetre érzéki és nőies. Nem azért ölelkezik, hogy partnere kedvében járjon, hanem saját gyönyörére, olyannyira, hogy nem is érdekli, hol adja oda magát s ha valaki megtetszik neki, meg is szerzi magának. Ha valaki mégis uralni akarja, ezt csakis agresszívan, keményen fogva teheti meg vele. A lusta és ügyetlen férj hamar elveszti Kos feleségét, akinek szexuális fantáziája határtalan s ismétlem, csakis a saját gyönyörére gondol. A Kos asszonyt izgalomba hozza minden ami tiltott, ami új. Az unalmasság kihozza a sodrából. Mindez megnyilvánul az öltözködésében is, mindig talál valami újat, mellyel ébren tarthatja a férfiak érdeklődését.
A Kos nő családi élete
A Kos nőt csakis élelmes férfi hódíthatja meg. Bár a mindennapokban eléggé könnyelműnek tűnik, alaposan megnézi ki az, akit a gyermekei apjául választ: a szép kisportolt időszakos sztárról vagy híres sportolóról könnyen lemond egy biztos társadalmi és anyagi helyzetet ígérő orvos vagy ügyvéd kedvéért, de a házban mindvégig ő marad az úr. Amennyiben a Kos nőnek ez nem sikerül, kész pokol a családi életük. Szabadságvágya örök viszályokat teremt, ezért csakis olyan férfi tudja elviselni a Kos asszonyt, aki képes túltenni magát a családi perpatvarokon, az asszony szeszélyes bevásárló-körútjain, a féltékenységen és szexuális konfliktusokon, a párja félrelépésein, önzésén és váratlan ideges kitörésein. Már csak azért is, mert a Kos asszony nem tervezget semmit előre, s a pénz neki csak arra való, hogy elköltse. De előfordul, hogy aszcendense révén nem csak a Kos jegyét uraló Mars, hanem más bolygó befolyása alá kerül s ez esetben a Kos asszony maga a megálmodott női ideál lehet a férfi számára.

A Kos férfi jellemvonásai

A Kos férfi igaz barát,  ideális férj és kiváló szerető. Bárhol lenne is, jelleme révén azonnal kitűnik a tömegből. Uraló személyiség, aki könnyedén átlép a formaságokon, a bevett szokásokon. Meggyőződése, hogy neki mindent szabad, ezért nem is tűr semmiféle ellenmondást, mindennek úgy kell lennie, ahogy ő akarja. Környezetétől, a barátaitól mindent elvár, nem tűri a félhangokat. Nagyon szereti ha dicsérik, de csak módjával, különben hízelgésnek veszi, s ez sérti önbecsülésében.
Legkellemesebb a szellemes humora. örökös kutatási hajlama révén, bármily hamisságot hamar felfedez. Impulzív természete miatt sok ellenséget szerez magának, olykor összekap a feletteseivel, de természete másik oldala, rokonszenvessége miatt azok mindig elnézők a Kossal szemben. Fantasztikus hajlama van a sok pénz megkeresésére de  sosem képes maximálisan kihasználni anyagi helyzetét. Végtelenül bőkezű, és különösen sokat ad a becsületre és a tisztességre. Ha téved valamiben, büszkesége sosem engedi, hogy elnézést kérjen. Sajnos, nem tud tanulni más hibáiból, s a sajátjaiból még annyira sem.
Amit tett, azt megtette, sosem változtatja meg a döntéseit, nem hajlandó újraértékelni a tetteit. Annak ellenére, hogy szentimentális síkon nem kitartó, képtelen a végleges szakításra, hisz szerinte ez a legyőzöttségét jelentené. Saját útját járja, a maga elbűvölő módján képes határozottan felépíteni egy olyan álomvilágot, melyben jól érzi magát. S értékes tulajdonsága az, hogy kényszer nélkül képes másokat is maga után vonzani. De mivel semmi gyakorlatiasság nincs benne és nagyon impulzív, a Kos férfi egész élete folyton váltakozó szárnyalások és zuhanások sora. A Kos az óriási feszültségek és a feltartóztathatatlan viharok embere, akinek örökösen pezsgő közellétét csak kevesen képesek megtűrni. Ez az örök pezsgés a végletek közti sodródásának az eredménye, hisz a Kos egyszerre nagylelkű és fukar, jó és rossz, reális és álmodozó. Mindez hihetetlen eseményekbe sodorja, élete során sokszor kell kockáztatnia, fantasztikus, előreláthatatlan helyzetekkel megküzdenie. Vagyis, nem csak képletes a kifejezés, hogy aki vele indul útnak, sosem tudja hol köt ki. Természete miatt sok kár érheti az életben.
A Kos férfi temperamentuma
A Kos női változatához hasonlóan, a Kos férfi is nagyon rámenős természetű, feszül benne az energia. Rendkívüli dinamizmusa nem tűri a korlátokat. Miként az igazi kos, a Kos jegy szülötte is csupa szeszély, szinte szikrákat vet amerre jár, hisz egyetlen cél lebeg előtte: homlokegyenest, teljes erővel előre törni. Ez a magatartás felettébb fárasztóan hat a környezetére. De mivel a Kos férfi sosem fárad el, nem is képes elfogadni, hogy más elfáradhat. élete örökös tűzijátékhoz hasonlítható, melyben hol itt, hol ott  robban szét valamely látványos fényáradat. Ha valaki megpróbálja visszafogni, meggátolni valamiben, kötekedővé válik, így inkább nem is törődik más véleményével. Fergeteges iramát majd csak az öregség mérsékeli.
A Kos férfi érzelmi élete
A Kos férfias megjelenése vonzza a nőket. Partnere a legnagyobb gyönyöröket és legszebb örömöket élheti meg mellette. A Kos férfi egyaránt vonzódik az értelmes és a szép asszonyokhoz. Ha igazán szerelmes lesz, őszinte, gyöngéd és nagyon figyelmes. Különös vonzóereje épp az, hogy a nőben egyszerre keresi a hűséges barátnőt, a rendkívüli szeretőt és az önfeláldozó anyát. ám ha a partnernője ellenszegül hirtelen született ötleteinek, makaccsá válik. A szerelemben pedig végképp nem tűri, hogy az orránál fogva vezessék. Ha a Kos megkíván egy őt, azt meg is szerzi, de sosem lehet tudni, hogy meddig jut el vele. Ha valaki megígér neki valamit, azt feltétlenül be is kell tartania, különben szóba se álljon egy Kossal. Mindenben hirtelen dönt, anélkül, hogy számba venné a következményeket. Bár meghallgatja mások véleményét, mindig a saját szeszélyei szerint cselekszik. Excentrikus ötleteivel néha meghökkenti  környezetét, de a Kost nem lehet nem szeretni.
A Kos férfi családi élete
A Kos férj nagyon féltékeny. Annak ellenére, hogy tőle senki sem követelheti, az élettársától tökéletes hőséget vár el. épp ezért a Kos felesége, ha nem hajlandó ezt megérteni, gyakori családi perpatvaroknak van kitéve. Annak ellenére, hogy a Kos férfi nem zsarnok, ő uralja a családot. Igaz, ezt szelíden és igazságosan teszi.


Szexuális párkapcsolat
KOS - KOS
Soha nem unják meg, sokat és sokszor szeretkeznek, ötleteknek és újításoknak soha nem lehet vége. Gyors, viharos szeretkezések jellemzőek.
Tanács: Ha mindketten makacsok lesznek és egyikük sem enged, akkor hamar szakítás lehet a vége. Legyenek türelemmel egymáshoz. Ha pedig hosszú távú kapcsolatot szeretnének, akkor meg kell egyezni, kinek, miben van döntő szava, ki hol gyakorolhatja a főnöki posztot. Állandó dominanciaharcban élni ugyanis idegőrlő és kapcsolatromboló lehet.

KOS - BIKA
A Kos lesz a kezdeményező fél. Ezen a téren is kicsit lassúnak találja a Bikát, akinek szüksége van az udvarlásra, a gyengédségre, a simogatásra. De ha egyszer a Kos elnyerte a Bika bizalmát, akkor sokat szeretkeznek, hiszen egyikük sem veti meg a földi gyönyöröket. Ami probléma lehet, hogy a Bika inkább érzéki, és nagy súlyt fektet a "hogyan"-ra, a Kosnak pedig inkább a végeredmény a fontos.
Tanács: A Kosnak nem szabad túlzottan egoistának lennie és csak magára gondolnia, a Bika türelmet és odaadást igényel. Próbáljon értékes ajándékokkal jelezni a Bikának, hogy milyen sokat jelent neki. A Bikát ugyanis leghamarabb ajándékokkal lehet levenni a lábáról, mégpedig értékes ajándékokkal. Folyamatosan meg kell venni a Bikát, mert abból érzi, hogy ő maga is értékes. Fontos, hogy a Bika ne akarja mindenáron birtokolni a Kost, és ne ijessze el féltékenységi rohamokkal. Jobb, ha elfogadja a Kost nyersnek és őszintének, mert ezen nem sokat tud változtatni.
KOS - IKREK
A Kos többet közeledik, és nem érti, az Ikrek miért menekül előle - legalábbis az első időszakban. Az Ikrek inkább beszél róla, mint szeretkezik, ebből feszültségek keletkezhetnek. Testi szerelmük, ha létrejön, akkor impulzív, változatos, érdekes, spontán, kötetlen, tabuk nélküli.
Tanács: A Kosnak el kell fogadnia, hogy az Ikreknek egyszerre többfelé van érdekeltsége. Az Ikreknek meg kell őrizni a szellemi szabadságát, neki kell tenni róla, hogy folyton megújuljon a kapcsolat, hogy érdekes és izgalmas legyen. Mindkettőnek tanulnia kellene kitartást, türelmet, empátiát. Enélkül hamar felbomlik a kapcsolat, mert túlságosan hirtelen természetű mindkettő.  
KOS - RÁK
A Ráknak sok gyengédségre van szüksége. Abszolút érzelmi beállítottságú, idő kell, hogy ráhangolódjon a partnerre és felengedjen. A Kos ezzel szemben impulzív, gyors. Mindketten szeretik a jó szexet, viszont kicsit más a temperamentumuk. A Rák a gyengéd, érzelmekkel telített szeretkezéseket szereti, a Kos pedig az extrém, spontán szex híve. A Kos szexet akar, a Rák erotikát.
Tanács: A Rák próbáljon meg családias, biztonságos, kényelmes környezetben együtt lenni a Kossal, és akkor könnyebben megnyílik. A Kosnak türelmesnek kell lennie az érzékeny Rákhoz, nem szabad csak magára gondolnia folyton. A Rák pedig jobb, ha elfogadja a Kos szabadságszeretetét, függetlenségét.  
KOS - OROSZLÁN
Sokszor és sokat szeretkeznek. Nem ritka, hogy ezzel vezetik le a sok feszültséget és vitákat. Nagyon jól kijönnek egymással ezen a téren is. Szeretkezés közben is szenvedélyesek, csakúgy, mint a mindennapi életben.
Tanács: A Kos éreztesse az Oroszlánnal, hogy fontos, nélkülözhetetlen a számára, és rajong érte. Ha mindketten tisztelik és elismerik egymást, és ezt ki is mutatják, akkor a legjobbat hozhatják ki a másikból. Mindkettőre jellemző az akaratosság és makacsság. Jobb, ha megtanulnak engedni a másiknak, különben életük örökös harc lesz.  
KOS - SZŰZ
A Szűznek ezen a téren is gyors és agresszív a Kos, több kedvességre, odafigyelésre, törődésre van szüksége. A Kos sokkal többet szeretkezne, mint a Szűz. A Kos nem sok időt szakít az előjátékra, márpedig a Szűz csak akkor tud feloldódni, ha sokat és szeretettel foglalkoznak vele.
Tanács: A Kosnak nagyobb türelemmel kell a Szűzhöz fordulnia és persze rendet tanulnia. A Szűz legjobb, ha visszafogja csípős nyelvét, mert a Kos egyszer csak meggondolja magát és továbbáll.  
KOS - MÉRLEG
 Talán ezen a területen ütközik ki leginkább a különbözőségük. A Mérleg ezen a területen is mértéktartó (mint mindenben), a Kos pedig itt is féktelen. A Mérleg itt is ad a külsőségekre, a Kos ezt is nyersen szereti. Ha megtalálják a közös mértéket, és odafigyelnek a másik igényeire, akkor nagyon jó lehet.
Tanács: Nem szabad a Mérlegnek folyton engednie, mert akkor a Kos egy idő után teljesen eluralkodik rajta. Fontos, hogy a Mérleg tudjon nemet mondani. Ezenkívül nem szabad otthon lustálkodnia folyton, mert a Kos talál egy másik szabadidőpartnert. A Kosnak pedig nem szabad nagyon önzőnek lennie és csak magára gondolnia, el kell fogadnia a Mérleg szépség és külsőségek iránti vonzalmát, különben soha nem fogja őt meghódítani.
KOS - SKORPIÓ
Nagyon fontos kapcsolatukban a szex, fontosabb, mint a többi jegynél. Nagyon sokat és szenvedélyesen szeretkeznek, vágyuk az idő múltával sem lankad. Tabu nem létezik számukra, bármi előfordulhat.
Tanács: A Skorpió mindenképpen kevésbé próbálja birtokolni, irányítani a Kost, engedje kicsit szabadon. A Skorpió próbáljon megbízni a Kosban, és jobban teszi, ha nem rendez túl sok féltékenységi jelenetet, mert a Kos hamar elmenekül. A Kos pedig ne szítsa tovább a Skorpió féltékenységét, mert a Skorpió bármit képes megtenni, ha érzelmeiben bántják meg.  
KOS - NYILAS
Nagyon jól összeillenek az ágyban, sok, szenvedélyes szeretkezés övezi kapcsolatukat. Ezen a területen is szeretik a változatos körülményeket.
Tanács: Törekedjenek a változatosságra, utazzanak együtt sokat, keressenek új kalandokat. Fontos, hogy pezsegjen az élet körülöttük, és akkor nincs arra idő, hogy megunják a másikat. Jót tenne a Nyilas önértékelésének, ha a Kos többet dícsérné különleges ötleteit, a Nyilasnak pedig tudomásul kell venni, hogy a Kos nem mindig vevő a gyerekes játékokra.  
KOS - BAK
 Nehéz párosítás. A Kosnak az ágyban is sokat kell küzdenie a Bak odaadásáért, főleg, ha a Bak a páros női tagja. A Bak konvencionális a szexualitásában is, a Kosnak pedig itt is folyamatos változatosságra van szüksége.
Tanács: A Kosnak kitartónak kell lenni, ha bármit el akar érni a Baknál, nem szabad megfutadnia, újból neki kell futni a Bakot körülvevő páncélnak. A Baknak pedig meg kell tanuni megnyílnia és megbízni a Kosban, bármennyire is nehéz a számára. A Kosnak türelmet kell tanulnia, és nem szabad, hogy csak magával törődjön - a Bak nagyon sok figyelmet igényel. A Bak pedig jól teszi, ha hasonlóan az élet örömeit gátlástalanul élvező Koshoz, kicsit felszabadul a munkája alól. Ekkor talán oldódik kicsit örökös fegyelmezettsége.
KOS - VÍZÖNTŐ
Mindketten rajongói a szexuális élet extrém, különleges módjainak - ha összekerülnek, valószínűleg sokat kísérleteznek ezen a téren.
Tanács: Figyelni kell arra, hogy a kapcsolat teljesen szabad, kötetlen maradjon, a Kosnak semmiféle kényszert nem szabad alkalmazni, a Vízöntőnek pedig el kell fogadnia a Kos esetlegesen nagyobb szexuálisan nagyobb étvágyát. A Vízöntő jobban jár, ha vitatkozásaik alkalmával nem mutatja a szokásos fölényes, hideg arcát, mert a Kos ettől megvész. A Kos pedig megtanulhatja a Vízöntőtől, hogy a tettek előtt nem árt néha gondolkodni.  
KOS - HALAK
A mindennapokhoz hasonlóan a szexet is különbözőképp élik meg. A két nagyon eltérő érzelmi beállítottság és másféle szexuális orientáció miatt viszonylan nehezen képesek azonos hullámhosszra kerülni. Általában a Kos a kezdeményező fél. A Halak érzések oda-vissza áralmásának véli, a Kos egyszerű fizikai örömszerzésre vágyik.
Tanács: A Kosnak nem szabad mindig csak magára figyelnie. Fontos, hogy próbáljon ráhangolódni a Halakra. Lassítson le, kedveskedjen, próbáljon a partnere érzelmeire hatni, nem pedig egyből a testi dolgokra koncentrálni.A Halak tanulhatna a Kostól önállóságot, magabiztos fellépést, a Kosnak pedig ideje volna kicsit finomítania érzésein és megtanulni adni egy kapcsolatban, nem csak kapni.  

                    BIKA

Jellemzése:

A Bika jegy szülöttjének uralkodó bolygója a Vénusz, ennek köszönhetően személyisége elbűvölő és érzelem orientált, keresi a békét, szépséget és a harmóniát. A nyugalom, megfontoltság, állhatatosság, kitartás jellemzi. Fontos számára a stabilitás és a biztonság. Nehezen alkalmazkodik a gyorsan változó eseményekhez, helyzetekhez, helyszínekhez. Különösen fontos számára az anyagi biztonság, aminek megteremtésére nem sajnál sem időt, sem energiát. Aki számára kedves, az nem szenvedhet hiányt semmiben, így a családszeretet és törődő gondoskodás szintén tipikus tulajdonságai, de tudatosan vigyáznia kell arra, hogy ez hosszabb idő elteltével se váltson át kisajátításba és féltékenységbe. A stabilitást és a biztonságot keresi, mind érzelmi mind pénzügyi viszonylatokban, és ha ezt megtalálja, akkor általában megbízható, türelmes és kitartó. Többnyire állhatatos, szeret mindent az elejétől a végéig módszeresen megvizsgálni. Fontos számára a testi kontaktus, és általában a fizikai sík örömei, az evés, ivás, alvás, szeretkezés. Nyugodt, és sokáig béketűrő, nehéz kihozni a sodrából. A megtartás fontos számára, nagyon tud ragaszkodni mindenhez, ami az övé. Mivel a Vénusz uralma alatt áll, vonzza minden, ami szép, a művészet, a zene. A megfontolt, kényelmes tempó jellemzi, soha nem kapkod, sőt a sürgetés, siettetés kifejezetten idegesítheti, zavarhatja. Meg kell hagyni számára azt a lehetőséget, hogy a saját dinamikája szerint intézze a dolgait. Rugalmatlansága igen ellenállóvá teszi a változásokkal szemben, még akkor is, ha a változás jó célt szolgálna. Ha viszont kihívással kerül szembe, szinte mindenkinél jobban teljesít. A Bika jegyűek gyakorlatias emberek, nem szeretik a pazarlást, és magasra teszik a mércét. Célszerű, ha nem mondunk neki ellent, mert ez dacra ingerli és makacs lesz. A Bikának nagy az önuralma, nehezen lehet felidegesíteni, de ha a nyugalomnak vége, nehéz kibékíteni. Szereti, ha minden a legnagyobb rendben megy, ha minden úgy alakul, ahogy eltervezte. Ragaszkodik elképzeléseihez, szinte befolyásolhatatlan. Igen makacs, az elveit nem adja fel. Kerüli a kockázatot, főként, ha pénzügyekről van szó. A bizonytalan pénzszerzés módszere távol áll tőle. Minden kiadást jól átgondol, felesleges dolgokra nem költ, így elszegényedésének kifejezetten kicsi az esélye. A pénz szeretete ellenére nagylelkű, örömmel ad. Kihasználni viszont nem hagyja magát. Ha valakit megszeret, mindent megtesz érte. A nyugalom, a lelki béke, a harmonikus élet számára kiemelkedően fontos. Megbízható, realista, nem szereti a változásokat. Általában kreatív, művészi vénával megáldott. Kiváló nevelő, szeretetének megnyilvánulásai mélyen emberiek. Egy Bikával szemben nem tanácsos durván érvényesíteni az akaratunkat, ne próbáljuk erőszakkal meggyőzni valaminek a helyességéről vagy egy választás szükségességéről. Házasságra hosszas megfontolás után szánja el magát, igyekszik különböző helyzetekben megismerni a partnerét, mérlegelni a lelki mélységét, hűségét, tűrőképességét, áldozatkészségét. Finom iróniájának köszönhetően rendkívül kellemes, szórakoztató társ. Legfontosabb számára a táplálkozás gyönyöre, azután jön a szex és végül a munka. Aki Bikának születik, magában hordja a szilárd jellemet, a hagyomány és a törvény tiszteletét és a takarékoskodásra való hajlamot. Meglehetősen érzékeny, de nem túl sértődékeny. Kétségkívül önfejű, de a lehető legjobb értelemben: elmondható róla, hogy állhatatos, kitartó. Ha kitűz magának egy célt, rendületlenül törekszik annak megvalósítására, nem térítheti el semmi. Körültekintően cselekszik, nem hátrál meg a nehézségek elől, bátran belevág, rendkívül gyakorlatias. Nem szereti a bizonytalanságot, pontosan tudja, hol hibázott, gyűlöli az el nem végzett, félbehagyott munkát. Nehezen jön ki a sodrából, de ha igen akkor féktelenül tud dühöngeni, ilyenkor nehezen csillapítható a haragja. Tudatában van saját értékének, de nem becsüli túl magát, az eszközeit, a képességeit. Szereti, ha elismerik, de rögtön felismeri a hamis bókokat, a nem őszinte hangnemet. Inkább szerénynek mondható, mindenki véleményét meghallgatja, nem ítélkezik egyoldalúan. Szeretetreméltó, segítőkész, rendkívül mély érzésű. Kiváló empatikus képességgel rendelkezik, ugyanakkor nagyon tárgyilagos. Úgy tud tanácsot adni, ahogy kevesen. Érdemes meghallgatni a véleményét és követni a példáját.

  Szerelmi élete:

A Bikából sugárzik a harmónia, a nyugalom. Megbízható társ és jó szerető. Nehezen kötelezi el magát, mert a házasságot életre szóló köteléknek tartja, de ha igent mond, hűséges és odaadó. Túlságosan ki akarja sajátítani a párját, de ha le tudja győzni a féltékenységét, azzal nemcsak saját életét könnyíti meg, hanem a kapcsolata is tartósabbá válik. A Bika számára az az ideális partner, aki megosztja vele a pénz, az étel és az élet szeretetét, de ahhoz is ért, hogyan teremtsen biztonságot neki és közös otthonuknak. Mert, jóllehet énje egy része sóvárog a merész, romantikus kalandok után, igazából mégiscsak azt szeretné legjobban, ha élete úgy zajlana, ahogyan a mesék befejeződni szoktak: " ...boldogan éltek, míg meg nem haltak." Ha partnere megcsalja, akár csak egy futó kaland erejéig is, hamar meg fogja tanulni, hogy a Bika indulatai lassan lobbannak fel, de akkor aztán mindent elsöprő tűzvészhez hasonlítanak. A finomkodás, a burkolt érzelemnyilvánítás nem az ő világa, partnerétől elvárja az őszinte, nyílt, egyenes beszédet. Szereti azt, aki megnevetteti, aki képes könnyedén, minden erőfeszítés nélkül kicsalogatni komorságából. Partnerétől jó néven veszi az ágybeli könnyed, fesztelen viselkedést, mert ez segít neki abban, hogy levesse a belé rögzült gátlásokat. Olyasvalakire van szüksége, aki képes elviselni uralomra való törekvéseit, de közben gyengéden, észrevehetetlenül terelgeti a változás irányába. Olyan társra vágyik, aki megérti, hogy extravaganciája része a személyiségének, aki segíti, hogy önmagával szemben is éppoly toleráns legyen, mint másokkal. A Bika ideálja a biztonságra és bizalomra épülő szerelem.

A BIKA mint vezető:

A Bika általában jó vezető. Körültekintő és alapos. Jólelkű a beosztottakhoz, hiszen érzelmi beállítottságú. Szereti a pontos munkát, a szabályokhoz ragaszkodik. Figyelemmel kiséri beosztottjai gondjait. A legtöbb problémája abból adódik, hogy nem kedveli az újításokat, nem elégé vállalkozó szellemű. Gazdasági rizikót nem vállal. Konokul ragaszkodik a kitűzött céljaihoz.

A BIKA mint beosztott:

Stabil munkaerő, szorgalmas, lehet rá számítani. Általában nem törődik azzal, más mennyit kap, csak őt megfizessék. Nehezen viseli a változásokat, különösen, ha új beosztásba kerül, vagy új munkarendet kell megszoknia. Nagyon komolyan veszi a pontosságot. A káoszt nem viseli el és azt sem, ha állandóan változtatják a munkakörülményeit.

A BIKA mint partner:

A Bika korán érő, hamar szerelembe eső. A hűséget komolyan veszi magától is és másoktól is. A partnerétől maximális őszinteséget vár el. A szexuális élet kiemelkedően fontos számára, de csak akkor, ha érzelmi alapon történik. Nem szereti a változatosságot, de kedveli a heves érzelmeket. Mindennek megadja a módját, a szexnek is. Alkalmazkodik a partner igényeihez, bár inkább a szokványos formákhoz húz. Egy Bikával szemben nem tanácsos durván érvényesíteni az akaratunkat, sem pedig erőszakkal meggyőzni valaminek a helyességéről vagy egy választás szükségességéről. A Bika nő csodálatos háziasszony, páratlan a szervezőkészsége. Nagyon nehezen válik, de ha mégis, úgy a társa számíthat arra, hogy nem lesz könnyű az anyagi javakon osztozkodni vele.

A BIKA mint szülő:

A családjához nagyon kötődik. Gyermekeinek mindent megad, de ez elsősorban az anyagiakra vonatkozik. Nem mintha híján lenne az érzelmeknek, de az érzelmeit anyagi síkon mutatja ki. A Bika annak örül, ha szerettei mindig a közelében vannak. Birtokló módon szeret mindenkit. Ha környezete sokat van távol, az nagyon lehangolja. Gyermekeihez türelmes, nyugodt, szívesen foglalkozik velük szabadidejében.

A BIKA mint gyermek:

Nyugodt, kiegyensúlyozott gyermek. Általában a legjobb gyerekek közé tartozik. Segítőkész, figyelmes, gyengéd, bár hajlamos kicsit a lustaságra. Sajnos nem szeret mozogni, az édességet viszont annál inkább, ezért hízásra hajlamos. Kedvére való, ha becézgetik, simogatják. Nem tartozik a legjobb tanulók közé. Kicsit lassú a felfogása, de türelmes nevelő közelében jó tanuló is válhat belőle. Mivel korán érik, különösen a lányokra kell odafigyelni, de nem tiltással, mert annál sokkal konokabb, hogy tiltó szóra hallgasson. Inkább a jó példa és a meghitt szülői kapcsolat segítheti át ezen az időszakon.

Lélektana:

A Bika a föld elemhez tartozik, amelynek szembeötlő ismertetőjegye a gyakorlatias gondolkodás, vagy amit általában "józan paraszti észnek" neveznek. Mivel a Bikában erősen a biztonságról van szó, kevésbé foglalkozik a spekulációval, nem álmodozik a jövőről, és nem szereti tisztázatlan viszonyokat. Általában nehezen változtat mindenen, még a rossz mellett is kitart, ami visszahúzó erő lehet, amennyiben ez egy olyan élethelyzethez, szituációhoz való görcsös ragaszkodást jelent, ami számára teljesen előnytelen, esetleg hátrányos. Gondolkodása különösen a minőségre irányul. Mindennek, ami az érték és értékállóság benyomását kelti, jó esélye van, hogy elfogadja. Csak olyan emberek társaságában tudja jól érezni magát, akikhez az együvé tartozás érzése fűzi. A Bika különleges kapcsolatban áll az érzékszervi tapasztalatokkal (ízek, illatok, zene, szexualitás). Fontos számára, hogy ami élvezetet jelent neki és amit értékesnek talál, azt birtokolni is akarja. A Bikának nem kell megtanítani, hogyan kell pénzt keresni. Született tehetsége van az anyagi kérdések megoldására és olyan stratégiák kidolgozására, amelyek a szükségleteit elégítik ki. Mivel állhatatosabb minden más állatövi jegynél, fél minden változástól, szokatlantól és bizonytalantól, ezért eltart egy darabig, amíg rászánja magát, hogy új dologba kezdjen. Ha azonban egyszer beindult, aligha tarthatja fel valami.

A Bika nő jellemvonásai

A Bika jegy női szülötte nagyon jó barát, de ellenségnek annál veszélyesebb. Intuitív intelligenciája és veleszületett ravaszsága révén mindig ő győzedelmeskedik.
Gyakorlatias és idealista egyszerre, aki hamar uralja a környezetét. Kitartóan és körültekintően képes kialakítani a baráti körét, megalapozni életterét. Különös érzékkel képes felismerni saját hibáit, mérsékelni önmagát.
Mindig pontosan tudja mit akar, de mert impulzív és csökönyös olykor nem megfontoltan cselekszik. ám ha valóban nagyon akar valamit, azt minden áron eléri: fenyeget, zsarol, sír, válogatás nélkül minden fegyvert felhasznál, ezért olykor kellemetlenné válik. Lélekjelenléte viszont nem valami nagyszerű, ezért a Bika nő könnyen becsapható. Mindig ösztönösen megérzi viszont ha valaki nem őszinte hozzá. Bátran támaszkodhat a saját érzékeire. A Bika nő szereti a luxust, az aranyat és általában az ékszert, de ügyesen tudja rendezni az anyagiakat. Képes csinosan öltözködni kevés pénzből is. Jó háziasszony, s mert szeret enni, hajlamos az elhízásra.
A Bika nő temperamentuma
A Bika nő ismerni akarja az életet. Nem a plátói szerelem híve. Kiváló társalgási készsége mindig emlékezetessé teszi a vele való beszélgetéseket. Bár hamar felfortyan mindenen, ügyesen türtőzteti magát. érdekessége, hogy ha elérte célját és biztonságban érzi magát, végül kihuny minden érdeklődése és hajlamos ellustulni.
A Bika nő érzelmi élete
A Bika nő minden körülmény között érzéki jelenség. Ha egy férfi megtetszik neki, nem kíméli ostromától, minden eszközt bevet a meghódítására. Persze, a Bika nő kihívását egyetlen férfi sem képes figyelmen kívül hagyni. Már csak azért sem, mert a Bika nő képes előrelátni, hogy egy jövendő kedves miként fog viselkedni. épp ezért nagyon is igényesen választja meg a partnerét. A Bika nő szerelme sosem valami megszokott, kitaposott út, hanem csupa kaland, előreláthatatlan akadály. Az a férfi, aki képes megadni a Bika nőnek az általa elvárt luxust és nyugalmat és az életet úgy bemutatni neki amint azt elvárja, hamar meghódíthatja. Csakhogy minél több férfit ismer meg, a Bika nő annál igényesebbé válik partnerével szemben. Neki a legfontosabb az, hogy egy férfi erős akaratú legyen. De az is fontos neki, hogy választottja társadalmilag magasan álljon, ugyanakkor az intimitásban gyöngéd és romantikus legyen. Szereti a megállapodottságot. Leginkább a szexuális erő és a biztonságérzet hatja meg.
A Bika nő családi élete
Ha már férjhez ment, a Bika asszony nem vágyik más férfi után. Ha a férje elhanyagolja, olykor mégis félrelép, dühében, pillanatnyi hangulat eredményeként. De általában csakis a családi tűzhelynél akarja keresni a gyönyöröket. A férjétől is elvárja a teljes hűséget és odaadást. Végtelenül bízik benne, anélkül, hogy ellenőrizgetné a cselekedeteit. ám ha a férje bizonyíthatóan megcsalja, ezt sosem bocsátja meg neki. Vagyis, a Bika asszony jó, gyöngéd és hűséges feleség.

A Bika férfi jellemvonásai

A Bika szülött komplikált, szeszélyes férfi, jelleme mégis idomítható. Ha kihozzák a sodrából nagyon erőszakos, de hamar jóváteszi hibáit, mert tudja, ez semmi jót sem hozhat rá. Mindig vigyáz a testi és lelki egészségére. Szívesen tanul és szereti a művészetet. Kiváló műgyűjtő. Nagyon bízik saját értelmében, ezért nem fogad el tanácsokat. Türelmes, mégis folyton valami belső nyugtalanság tartja éberen. Csökönyös, de kitartóan halad a célja felé, igaz, jobbára kacskaringós mellékutakon. Nem kényeskedik. Furfangossága megvédi bármily kijátszástól. Ha mégis megbántják, nem felejti el. Látszólagos fellengzőssége ellenére mindig szilárdan áll a földön. ördögi csökönyössége ellenére az érvelést és nem az erőszakot válassza, ha valamiről meg akarja győzni környezetét. Minden helyzetben világos megoldást keres a problémáira. Az üzleti életben nagyon elővigyázatos, jól ismeri a pénz értékét. Nem fukar, de nem is költekezik feleslegesen. Szeretteit viszont szívesen elhalmozza drága ajándékaival. Fejlett kritikai érzékkel rendelkezik s szeretné mindenkivel megőrizni a jó viszonyt. A Bika férfi külleme nem különösebben szép, de érzelmes, gyöngéd, ugyanakkor gyakorlatias partner. Mindig sajátos szemszögből nézi a világot és főleg nagyon ambíciós. A szerelemben néha poszesziv és féltékeny is. Hallgatag és rejtélyes ember s ha titkot bízol rá, biztos megőrzi. Keresi a kor hatalmasságai barátságát, s kapcsolataival szeret is eldicsekedni. Csakhogy ezért néha nagyon meg kell fizetnie. De jellemének köszönhetően mindig sikeres az életben.
A Bika férfi temperamentuma
Erős fizikuma arra sarkallja a Bika férfit, hogy ha valamit nem tud békésen megszerezni, parancsoljon. Szereti a kényelmet s mindenféle gyönyört. A Bika férfi akkor boldog, ha nehézségekbe ütközik. De a testi-lelki sérelmekből nehezen épül fel. Saját eszméit nehezen tudja a gyakorlatba ültetni. Képes olyan ügyekért is kiállni, melyek sikere teljesen kilátástalan.
A Bika férfi érzelmi élete
A Bika erős fizikumú és nagy lelkierejű ember. A nők az ideális szeretőt látják benne. Ezzel együtt nem hajlandó bármilyen környezetben és bárhogy viszonyt kezdeni valakivel. Bár nagyon fiatalon feléled benne a szexuális érdeklődés, mindig szüksége van a kellemes környezetre, a jó hangulatra. A szerelemben ugyan nagyon érzékeny, egyszerű és közvetlen marad. Mindig alaposan előkészíti a terepet és csakis akkor vállalkozik egy kapcsolatra, ha előzőleg jól átgondolt mindent. Szükség esetén képes szerepet játszani, hogy partnerét meggyőzze saját erényeiről, de aligha van szüksége rá, mert a nők megérzik, hogy a Bika férfiban sosem kell csalódniuk.
A Bika férfi családi élete
A Bika férfi megértő élettárs. A családi élet szentnek számit neki. Tágas ismeretségi és baráti körében igényes kritériumok és alapos megfontolás alapján keresi ki a feleséget. ám ha már családot alapított mindent elkövet, hogy kiváló férj és jó apa legyen, aki biztosítja az otthon kényelmét és gyermekeinek megad mindent, amit azok kívánnak.


Szexuális párkapcsolat
BIKA - KOS
A Kos lesz a kezdeményező fél. Ezen a téren is kicsit lassúnak találja a Bikát, akinek szüksége van az udvarlásra, a gyengédségre, a simogatásra. De ha egyszer a Kos elnyerte a Bika bizalmát, akkor sokat szeretkeznek, hiszen egyikük sem veti meg a földi gyönyöröket. Ami probléma lehet, hogy a Bika inkább érzéki, és nagy súlyt fektet a "hogyan"-ra, a Kosnak pedig inkább a végeredmény a fontos.
Tanács: A Kosnak nem szabad túlzottan egoistának lennie és csak magára gondolnia, a Bika türelmet és odaadást igényel. Próbáljon értékes ajándékokkal jelezni a Bikának, hogy milyen sokat jelent neki. A Bikát ugyanis leghamarabb ajándékokkal lehet levenni a lábáról, mégpedig értékes ajándékokkal. Folyamatosan meg kell venni a Bikát, mert abból érzi, hogy ő maga is értékes. Fontos, hogy a Bika ne akarja mindenáron birtokolni a Kost, és ne ijessze el féltékenységi rohamokkal. Jobb, ha elfogadja a Kost nyersnek és őszintének, mert ezen nem sokat tud változtatni.

BIKA - BIKA
Nem vetik meg a földi örömöket, hasonlóak lévén tudják, mit várnak egymástól. Sokkal fontosabb a játékosság, nem a feltétlen kielégülésre törekszenek. A Bika az egyik legérzékibb a csillagjegyek között, szinte sugárzik belőle az erotika. Nagyon fontos számára, hogy megfelelő alkalom adódjon a szenvedélyének fellobbanására. Amilyen lassan alakul ki benne a szenvedély, olyan tartós is.
Tanács: Kapcsolatuk hátránya a szokások megkövülése, a rugalmatlanság lehet. Nem szabad hagyni, hogy a szokások túlságosan merevvé váljanak, és mindent alárendeljenek ezeknek. Hiszen akkor eltűnik életükből a váratlan meglepetések öröme.
BIKA - IKREK
Az Ikrek sokszor elhárítja a Bika közeledését, ugyanis az Ikrek sokszor inkább gondolatban és szavakban éli ki szexualitását. Kevés az Ikrekben a kitartás, hogy a maximumot hozza ki a Bikából.
Tanács: Az Ikreknek türelmesnek kell lennie a makacs Bikához, aki sokkal több figyelmet vár el az Ikrektől, mint amit megkap. A Bikának pedig meg kell értenie az Ikrek szabad, önálló egyéniségét. A Bika ne akarja az Ikreket korlátozni és birtokolni, az Ikrek pedig több odafigyeléssel legyen a Bika iránt.  
BIKA - RÁK
Mindketten a szeretet oda-vissza áramoltatásának élik meg a szexet. Összeillenek az ágyban is. Mindennek megadják a kellő időt és formát, mindketten szenvedélyesek.
Tanács: A Ráknak tudomásul kell vennie, hogy a Bika mérhetetlenül meg tudja makacsolni magát, és ezért türelmesnek kell lenni hozzá. A Bikának pedig meg kell tanulnia nem nyelni a sérelmeket, hanem azonnal kimondani, mert az összegyűjtött harag kiáradásakor olyan dolgokat vághat a Rák fejéhez, amivel nagyon megbántja. Aztán győzheti kiengesztelni.
BIKA - OROSZLÁN
Egyikük sem aszexuális vagy gátlásos típus: felszabadultan és sokat szeretkeznek. A kapcsolat elején az Oroszlán a kezdeményezőbb, később pedig a Bika. Nagyon fontos számukra, hogy környezetük ne csak romantikus, hangulatos, szép, hanem kényelmes is legyen.
Tanács: Az Oroszlánnak tudomásul kell vennie, ha a Bika nem tudja tartani vele az iramot akár az élet habzsolásáról, akár a munkáról van szó. A Bikának pedig tolerálnia kell az Oroszlán fényűző életmódját, mert ez a természetének sajátja, soha nem fogja tudni levetkőzni.  
BIKA - SZŰZ
Nagyon összeillenek az ágyban: a Bika érzéki, türelmes szerető, ez pedig könnyen feloldja a Szüzet a gátlásai alól. A Bika azon kevesek közé tartozik, aki el tudja varázsolni a Szüzet és közel engedi magához.
Tanács: A Bikának önbizalmat kell a Szűzbe csöpögtetnie, a Szűz hálából jobb, ha nem sokat kritizálja az érzékeny Bikát, mert az megmakacsolja magát, és csak nagyon nehezen békül meg. Mindkettőnek vigyázni kell, hogy ne váljon merevvé a kapcsolatuk - mint föld eleműek, erre hajlamosak -, és ne csak azért csináljanak dolgokat, mert "megszokták&", ugyanis emiatt elszürkülhet a kapcsolatuk.  
BIKA - MÉRLEG
 A Bika vágya erősebb és kifejezettebb, és ezért sokszor hűvösnek érzi a Mérleget. A Mérleg "finom", légies szerető - mint az egyénisége -, amit leginkább egy hűs őszi fuvallathoz lehetne hasonlítani, a Bika pedig forró és érzelmekkel teli. Ez a kétféle temperamentum nagyon is vonzódhat egymáshoz az ágyban.
Tanács: A Bikának megértőnek kell lennie a Mérleg luxus iránti igényeiben, ezenkívül rugalmasságot tanulhat tőle. A Mérleg pedig kicsit jobban kimutathatná az érzelmeit, mert a Bikának szüksége van rá.
BIKA - SKORPIÓ
Mindkettő nagy szexuális étvágyú, ám a Skorpiót egyetlen másik jegy sem győzheti le. A Bikát valósággal elsodorja a Skorpió szenvedélyessége.
Tanács: A Skorpiónak meg kell értenie, hogy a Bika biztonságra vágyik. A Bikának pedig el kell fogadnia a Skorpió végletes természetét, és tudomásul venni, hogy néha bizony egyedüllétre vágyik, és ez nem jelenti azt, hogy nem szereti őt.
BIKA - NYILAS
Testi vágyaikban sem hazudtolják meg természetüket: a Bika lassabb, érzékibb szeretkezésre vágyik, a Nyilas pedig, impulzív természete lévén spontán, izgalmas, különleges együttlétre.
Tanács: Nagyon sok tanácsot lehetne adni nekik, miben idomuljanak egymáshoz, hiszen a végletekig különböznek. A legfőbb ezért az egymás megismerése és a türelem. Ha a Nyilas meg akarja hódítani a Bikát, azt apró, ám annál értékesebb ajándékokkal tegye, mert így a Bika érezni fogja, hogy ő fontos. A Bikának nem szabad túlságosan féltékenynek lennie, mert ezzel nagyon hamar elűzi maga mellől a Nyilast.
BIKA - BAK
Jól összeillenek az ágyban, hiszen a Bika erősen érzéki viselkedése könnyen felgyújtja az amúgy aszketizmusra hajlamos Bak érzékeit. Legtöbbször a Bika a kezdeményező, nem nagyon törekszenek a változatosságra.
Tanács: Mindketten szörnyen meg tudják makacsolni magukat, márpedig valakinek engednie kell: jobb lenne, ha megtanulnák a megbocsátás művészetét. Ezenkívül nem szabad csak a szokások szerint élni, mert az a kapcsolat merevségéhez vezethet. Észre sem veszik, és az érzelmeik cselekedeteikkel együtt rutinná válnak, ez pedig törékennyé teheti a kapcsolatot.  
BIKA - VÍZÖNTŐ
Szeretik és gyakran ki is élvezik a földi örömöket, főleg a szexet. A Vízöntő extrém ötleteit azonban nem biztos, hogy a Bika mindig favorizálja. A Bika nagyon érzéki, de ő érzelmekre, babusgatásra vágyik, a Vízöntőnek ehhez nemigen van türelme.
Tanács: A Bika tanulhat egy kis spontaneitást és rugalmasságot a Vízöntőtől, a Vízöntő pedig változtathatna kiszámíthatatlanságán. Ha a Vízöntő szeretné meghódítani a Bikát, akkor legjobb, ha elhalmozza őt ajándékokkal. Ha a Bika sokáig szeretné sokáig maga mellett tudni a Vízöntőt, akkor ne féltékenykedjen és engedje szabadon - ebben az esetben mindig vissza fog térni hozzá.
BIKA - HALAK
Szeretkezésük gyengéd és figyelmes, érzelmekkel áthatott. Egyikük sem szeretkezik "csak" a szex kedvéért. Ezen a területen is megmutatkozik a Halak fantáziája és odaadása, és a Bika érzékisége.
Tanács: A Bikának meg kell tanulnia megérteni a Halakat, még ha annak állandó hangulatváltozásai gondot okoznak is számára. És persze el kell ismernie, hogy attól, mert a Halak kedvtelése nem hoz pénzt a konyhára, attól még értékes. A Halak pedig magabiztos fellépést, önuralmat tanulhat a Bikától.                 IKREK

Jellemzése:

Az Ikrek jel az emberben az egyetemes tudásvágyat, a kielégíthetetlen megismerési és kutatási ösztönt jelenti. Örökös mozgásban van, részletesen meg akarja ismerni az egész világot. Az Ikrek vándorló természetű. Mindent megismerni: ez a célkitűzése. A világmindenség természetéből adódik, hogy ezt a célt megvalósítani lehetetlen. A szétforgácsolódás ezért elkerülhetetlen számára. Kezdeti fellángolása bármi iránt csak szalmaláng természetű. Számára a megismerés nem öncélú. Legalább annyira fontos a továbbhaladás, a közvetítés. Nem véletlenül uralkodó bolygója a Merkúr, a hírvivő. Keresni, kutatni, meggyőződni, továbbadni majd kezdeni elölről. Nyugtalanság, kíváncsiság - ez az Ikrek jelű ember osztályrésze és természetesen minden emberben jelenlévő Ikrek-tulajdonság. Az Ikrek lételeme a kommunikáció, a kapcsolatteremtés. Nyitott és kíváncsi a világra, szinte minden érdekli. Talpraesett, sokoldalú és ötletes, a meglévővel szemben az új, a még ismeretlen érdekli. Tud nagyon laza és könnyed is lenni. Mindenről tudomást akar szerezni és mindenről van véleménye. Erősen intellektuális beállítottság jellemzi, szeret és tud is beszélni. Könnyen tanul és könnyen teremt kapcsolatot másokkal. Fontos számára, hogy gondolatait megossza környezetével. Kapcsolatteremtő hajlama sok utazásra készteti. Vállalkozó kedvét és gyors felfogóképességét az élet bármely területén kamatoztathatja. Néha nyugtalan és ideges. A legnagyobb hibája, hogy bár széles körre kiterjeszti ismereteit, néha mégis csak a dolgok felszínét látja meg. Szétszórt és nyugtalan, ha valami nem köti le a figyelmét. De igazából azt szereti, ha zajlik az élet körülötte. Társaságokban közkedvelt ember. Mindig tud valami aktuális pletykát, érdekes információt. Amennyire szerteágazó a tudása, legalább annyira felületes. Sosem az információk mélysége, hanem mennyisége izgatja. Ő az az ember aki képes lyukat beszélni a másik hasába. Ez nem jelenti azt, hogy az Ikrek hazudozó, de mindenképpen szeret nagyot mondani. Ő ezt csak ártatlan füllentésnek veszi és csodálkozik, ha mások megütköznek ezen. A pontosság nem tartozik az erényeik közé. Hasonlóan a Koshoz, nem akar semmiből kimaradni, de ennek a törekvésnek az áll a hátterében, hogy minden hírt, információt össze akar gyűjteni. Az Ikrek kettős jel. Az Ikrek emberekben mindig jelen van a kettősség érzése. Semmit sem hisz el, csak úgy, ha utánajár és meggyőződik arról, hogy az információ helyes. Ha valamiben kételkedik, rögtön vitára kész és ha úgy érzi, hogy igaza van, addig csűri-csavarja, míg az ellenfél fel nem adja. Egy szónok veszett el benne. Pillanatok alatt képes új teóriák létrehozására, ha úgy érzi, hogy a vitában sarokba szorították. Nem következetes, logikai láncolataiban nem találunk kiépítettséget, ha ez kiderül, témát vált. Semmit sem tud magában tartani. Közlékenységi vágyából adódik, hogy sokat beszél és gyakran óriási körmondatokban fejezi ki magát. Az is előfordul, hogy ha már elmondta amit akart, a válaszra már oda sem figyel. Ez nem szemtelenség részéről, de gondolatai csapongása miatt már máshol jár. A mozgás- és levegőigénye óriási. A hosszas bezártság neurotizálja. Sokáig megtartja fiatalos külsejét és szellemi frissességét. Szervezete ellenálló, de idegrendszere nem. Ez a legsebezhetőbb pontja. Ahogy szokták mondani:"Két végéről égeti a gyertyát." Az Ikrek kiválóan alkalmazkodik a megváltozott körülményekhez. A kapcsolataiban alkalmazkodó, mások elvárásainak megfelelni akaró, de csak addig, míg az illető vagy társaság érdekli. Számára a világ a megtanulható ismeretek tárháza. Az állatövi jegyek között ő képviseli a kíváncsi embert. A Merkúr ennek a jelnek az uralkodó bolygója, mely nem csak a hírvivés és közvetítés istene, hanem a tolvajoké és szélhámosoké is. Mindenesetre az Ikreknek megvan a képessége arra, hogy behízelgő modorában, bárkinek bármit beadagoljon. Ha akar, akkor a félrevezetés nagymestere tud lenni. Kiváló kézügyességével a legnehezebb feladatokat is elvégzi. Rendkívüli intelligenciával rendelkezik.

A IKREK szerelmi élete:

Az Ikrek játékos és rafinált, a kíváncsiság és a tudásszomj hajtja. Gyors sikerekre törekszik, ki nem állhatja a bukást, a sikertelenséget. Könnyen ismerkedik, gyorsan alkalmazkodik, de ha a társaságban vagy egy kapcsolatban nem érzi jól magát, akkor inkább tovább áll, mint hogy alakoskodnia kelljen. A változatosság utáni vágya olykor már szabatosságba csap át, és könnyen rányomhatják a hűtlenség bélyegét. Szerelmi élete kalandos, változatos, semmiképp sem unalmas. Társait gyakran váltogatja, nem ragad le addig egy embernél, amíg ki nem élte magát. Ha mégis korábban alakít ki komoly kapcsolatot, nagy a valószínűsége, hogy félrelép. Felületessége, gyors, meggondolatlan döntései miatt sok csalódás érheti. Mivel nem fél az egyedülléttől, nehezen kötelezi el magát. Olyan partnerre vágyik, aki mellett nem csorbul a függetlensége, s aki mellett egy pillanatra sem kell unatkoznia. A zodiákus legkomplikáltabb jegye, s ez a társas kapcsolataiban is megnyilvánul. Ritka az az időszak az életében, amikor éppen nem szerelmes, vagy legalábbis nem mutat élénk érdeklődést a másik nem iránt. Ifjúkori első szerelme olyan nagyhatású az életében, hogy örökké azt akarja megtöbbszörözni szexualitásban és szerelmi érzésekben is.

Az IKREK mint vezető:

Főnöknek elég szétszórt. Szeret emberek közt lenni, beszélni és érdekes helyzetekkel ismerkedni. Nem viseli el a csöndet, magányt, bezártságot. Szeret meggyőzni másokat és élvezi, ha nagy nyilvánosság előtt beszélhet.

Az IKREK mint beosztott:

Hivatás terén az egyik legsokoldalúbb munkaerő. Általában jó szervező, kereskedő, és önállóan jól dolgozik. A kötöttséget nem nagyon szereti, ezért sem főnöknek, sem beosztottnak nem elég megbízható. Igen labilis természet és erősen hajlik afelé, hogy energiája szétforgácsolódjon. Kiváló közvetítő, remek kereskedő és általában ragyogó előadó. Minden mozgalmas munkahely megfelel neki, ahol zajlik az élet.

Az IKREK mint partner:

Csak intellektuális kapcsolatban érzi jól magát. A szerelem nem igazán neki termett. Amíg a kapcsolat új, addig hevessége és figyelmessége nem ismer határt. Ha kezd az első hév kissé megállapodottá válni, mások iránt kezd érdeklődni. Ez utóbbi az Ikrek hölgyekre is vonatkozik. A hűség tehát nem tartozik erősségei közé. Fiatalkorában kifejezetten sportot űz a találkozókból. A szép szavakhoz jobban ért, mint a szexuális vetélkedőhöz. Nem a vére hajtja, csak a kíváncsiság. Az Ikrek jegy szülötte a fantázia mestere, találkozni vele vibrálóan izgalmas élmény. Csevegve, nevetgélve, flörtölve repül végig az életen, és útját megtört szívek szegélyezik. Tudja, hogy valahol megvan számára a tökéletes partner, de addig is miért ne szórakozna egy kicsit? Néha ideális élethelyzet számára ha két szeretője van egyszerre. Ha egyedül akar maradni, hagyni kell. Szereti, ha azt hinni, hogy féltékennyé teszi a partnerét, miközben otthon ül és olvas.

Az IKREK mint szülő:

Nem tud eléggé odafigyelni gyermekére. A közös megbeszéléseket inkább egy kiránduláson vagy egy autóúton tartja. Gyermekétől elvárja, hogy különórákra járjon és az iskolában se legyen panasz rá. Az Ikrek anyukának a gyes egy kínszenvedés és mihelyt teheti, kimozdul otthonról és cipeli gyermekét mindenhova. Kezdeti szülői lelkesedése csak akkor nem törik le, ha gyermeke hasonszőrű, mint ő, nem pedig nyugodt, csendes.

Az IKREK mint gyermek:

Ha gyermekkorától vizsgáljuk az Ikrek ember egyéniségét, azt tapasztaljuk, hogy ritka esetektől eltekintve ő az, aki leghamarabb járni és beszélni képes. Igyekszik mindent gyorsan elvégezni. Általában jól tanul, mert rendkívül gyors a felfogása. Olvasottsága és tájékozottsága a világ dolgairól lenyűgöző. A kis Ikrek fecsegős, jó humorú és barátságos. Bárhol, bármilyen környezethez alkalmazkodik. Beszélget, virul, játszik és nevet. Gyenge pontjai a labilis és érzékeny jellem, egyszerre túl sokat akar látni és csinálni, továbbá semmilyen veszélyérzettel nem rendelkezik. Csapong ide-oda, rengeteg barát veszi körül. Mindenhová elmegy, mindenkivel jó a kapcsolata. Ő aztán tudja, hogyan reklámozza saját magát. Szabadságát mindennél többre becsüli.

Lélektana

Az Ikreket az a vágy hajtja, hogy mindenről legyen ismerete. Mindenkitől hall valamit, mindenhol beszél egy kicsit, ügyesen forgatja a szavakat, jól informált és szellemes. Nagyszerűen analizál, kiválóan érvel és rendkívül éles eszű. Az Ikrek született tolmács. A szavakkal való foglalkozás mélyen kielégíti. Kevésbé boldog, ha érzésekről van szó, mert ezek csak csökkentik gondolatainak tisztaságát. Ha már érzésekkel kell találkoznia, akkor legalább szóban történjen mindez. Az Ikrek értelme mindig foglalkozik valamivel. Figyelmét mindig leköti valami, felületesen bár, de legalább egy pillanatra oda koncentrál. Nagyon szívesen kipróbálna mindent - lehetőleg kötöttség nélkül. Nem kedveli a szabályokat és az előre kijelölt utakat. Erősségei a rugalmasság és az ügyes taktikázás, amellyel a nehézségeken is túlteszi magát. Ritka, hogy az Ikrek közvetlenül harcba keveredik. A szerelemben is meg akarja tartani a szabadságát. A flörtök nagyon megfelelnek ízlésének. Ha azonban végleges döntésről van szó, elképesztően bizonytalanná válik. Végül mindenkinek ígér valamit, vagy senkinek semmit. Aki igazán boldoggá akar tenni egy Ikreket, az beszéljen vele mindenről és mindenkiről.


Az Ikrek nő jellemvonásai

Az Ikrek csillagjegy női szülötte igen szórakoztató teremtés, aki mellett sosem unatkoznak a barátai. Látszólagos hidegsége ellenére rejtélyessége vonzóvá teszi. Az Ikrek nőnél az ész uralja a szívet.
Szellemessége révén mindig érdekes irányba tereli a társalgás folyamát. Mindig együttérzéssel meghallgatja a másikat és érdeklődik embertársai gondjai iránt s szükség esetén szívesen segít. Barátságos, mindenre megoldást akar találni, szívesen ad tanácsot, csakhogy mindenki elégedett legyen. Barátaiért bármilyen áldozatra képes.
Sosem feledkezik meg szerettei évfordulójáról, szeret meglepetést szerezni. Bár önmagában folyton nyugtalan és nem mindenkit kedvel, azt szeretné, hogy őt mindenki szeresse. Közeli barátaival nyílt, de eléggé csapodár, mert soha senki sem képes birtokolni őt. Az Ikrek nő sosem lesz valaki beosztottja. Sokoldalúsága és összpontosító ereje révén gyakran két-három dolgot is végez egyszerre. Ez vonatkozik a szerelemre, a gondolataira is. Mindig saját reflexeire támaszkodik és képes gyors döntéseket hozni. Csakhogy bármennyire is érdekes lenne, semmit sem képes befejezni. Persze, ismeri saját gyengéjét, szeretné is kijavítani, de amint meglát valami újat, máris elveszti megfontoltságát és az új felfedezésért lelkesedik. De idővel azt is megunja és megint újabb ás újabb dolgok, érdekesebb feladatok vonzzák, anélkül, hogy az előzőt bevégezné. Ezért sok veszteség érheti. Az Ikrek nő hol vidám, hol szomorú, örökös elégedetlen.
A legbecsesebb számára a függetlenség. Ritka kezdeményezőkészsége és nagyszerű éleslátásra eredményeként szakmailag és az üzleti életben is sikeres. Csakhogy folyton kétségek marják, ezért csakis sok-sok türelemmel oldhatja meg a gondjait.
Az Ikrek nő temperamentuma
A családi gondokban az Ikrek nő sosem pazarolja idejét valamely már eldöntött, megoldott dolog újbóli felvetésére. A folytonos változás híve, akit csakis az új felkutatása érdekel. De ehhez szüksége van mind erkölcsi, mind fizikai támaszra.

Az Ikrek nő érzelmi élete
Az Ikrek szülötte a tökéletes nő. A párkapcsolatban előforduló vitákból mindig győztesként kerül ki, mely épp nőiességének köszönhető. Ha netán félrelép, sosem érhető tetten. Ilyen asszonnyal élni nem könnyű, sőt fárasztó, de ugyanakkor elragadó ez a lángoló nőiesség. Az Ikrek nő egyszerű és közvetlen, nem sokat lelkizik. Mindig a kedve szerint cselekszik, nem szereti, ha sürgetik. Valódi univerzuma a romantikus szerelem. A párkapcsolatban általában ő a kezdeményező, nagyon kíváncsi és lelkesedő, aki sosem restelkedik a magatartása miatt.
Az Ikrek nő családi élete
Az Ikrek nő kiváló élettárs, mindig komoly támaszt jelent a férjének. Racionalitása ellenére, a férje kedvéért képes türelmes és érzéki lenni. Egyetlen hibája, hogy nem kitartó.


Az Ikrek férfi jellemvonásai

Ellentétes karakter. Folyton nyugtalan és ideges lévén, az Ikrek férfi mindig eltitkolja valódi szándékát. Látszólagos kimértsége ellenére az Ikrek meglehetősen álhatatlan és hanyag, sosem tudja mit hova tesz, s ha valamibe belefog, hamar elfelejti mit is akart. Ezzel együtt sosem hajlandó elfogadni valamely szigorúan előirt programot s még kevésbé azt, hogy az idő rabszolgája legyen.
Sokoldalúsága révén mégis elbűvölő még akkor is ha sok mindenbe belekezd de türelmetlenségében semmit sem fejez be. Esetleges kudarcai nagyon lehangolják és önváddal telítik. Bizonytalankodásai ellenére, szereti ha ellentmondanak neki. Ragyogó ötletei révén hamar érvényesül, de mert nem kitartó és hamar elunja magát, gyakran változtatja a munkahelyét.
Az Ikrek férfi a gyors és helyes megoldások embere, övé a jelen és a jövő. Kiváló stratéga, szellemes és nagyon szórakoztató. Mondanivalóját könnyedén megfogalmazza, nem vesz pompázatos mondatokba. Nagyszerű szónak és valódi értelmiségi. Sajnos, mindezen jó tulajdonságok olykor elhalványulnak pillanatnyi álhatatlansága miatt. Az Ikrek férfi szervezete sokat elbír s annak ellenére, hogy tervei néha meghaladják fizikai erejét, szellemileg képes felülkerekedni a nehézségeken. Az Ikrek szülöttei közt gyakori a géniusz. általában mindenhez értenek: matematika, filozófia, művészetek, kereskedelem. Akad is sok kiváló szellem köztük, nagy tudós, művész, irodalmár. Az Ikrek férfi bölcs, büszke és éber - igazi vezető. E mellett felettébb szórakoztató, csak ne dühítsék fel, mert akkor megfékezhetetlen. Egyes források szerint az Ikrek férfi valódi kincslelő - gyakran rátalál az altalajban rejlő ezüstre, drágakövekre.
Az Ikrek férfi temperamentuma
Az Ikrek szülötte afféle örökmozgó. Hirtelen cikázik egyik embertől a másikig, áttér egyik tevékenységről a másikra, mintha egyetlen nap alatt egész életet akarna leélni. S mindezt könnyedén teszi, ahogy a kalandok és az utazások sem jelentenek gondot neki. De épp mert túl sokat dolgozik, hamar kifárad. Szüksége van a gyakori, hosszú szünetekre.
Az Ikrek férfi érzelmi élete
Az örök szerelmes típusa. Nem veti meg az új kalandokat. De mert a szentimentalizmus nem kenyere, nem a nők jelentik számára a legfontosabbat. Annak ellenére, hogy rámenős, közelsége sosem fárasztó. Az intimitásban mesterien képes megteremteni a jó hangulatot és partnernőjében fellobbantani a kéjt. Mert nem rabja az érzékeinek, képes kívülállóként szemlélni mindent és megteremteni a legalkalmasabb, csillogó környezetet, a legjobb hangulatot. Rafinált szerető, aki sosem esik a rutin áldozatául.
Az Ikrek férfi családi élete
Az Ikrek férfi sosem hajlandó elfogadni egy nő hatalmát, még kevésbé egy feleség uralmát. Különben jó férj. De jó, ha az asszony vigyáz a családi kasszára, mert az Ikrek férfi hajlamos hirtelen ötletei alapján költeni a pénzt.


Szexuális párkapcsolat
IKREK - KOS
A Kos többet közeledik, és nem érti, az Ikrek miért menekül előle - legalábbis az első időszakban. Az Ikrek inkább beszél róla, mint szeretkezik, ebből feszültségek keletkezhetnek. Testi szerelmük, ha létrejön, akkor impulzív, változatos, érdekes, spontán, kötetlen, tabuk nélküli.
Tanács: A Kosnak el kell fogadnia, hogy az Ikreknek egyszerre többfelé van érdekeltsége. Az Ikreknek meg kell őrizni a szellemi szabadságát, neki kell tenni róla, hogy folyton megújuljon a kapcsolat, hogy érdekes és izgalmas legyen. Mindkettőnek tanulnia kellene kitartást, türelmet, empátiát. Enélkül hamar felbomlik a kapcsolat, mert túlságosan hirtelen természetű mindkettő.

IKREK - BIKA
Az Ikrek sokszor elhárítja a Bika közeledését, ugyanis az Ikrek sokszor inkább gondolatban és szavakban éli ki szexualitását. Kevés az Ikrekben a kitartás, hogy a maximumot hozza ki a Bikából.
Tanács: Az Ikreknek türelmesnek kell lennie a makacs Bikához, aki sokkal több figyelmet vár el az Ikrektől, mint amit megkap. A Bikának pedig meg kell értenie az Ikrek szabad, önálló egyéniségét. A Bika ne akarja az Ikreket korlátozni és birtokolni, az Ikrek pedig több odafigyeléssel legyen a Bika iránt.
IKREK - IKREK
Ők inkább szóban és gondolatban élik ki vágyukat, nincs hatalmas szexuális étvágyuk. Két Ikrek a spontán, különleges szeretkezéseket szereti, nincs átitatva kifejezett érzelmi töltéssel.
Tanács: Két Ikreknek arra kell ügyelnie a kapcsolatukban - ha hosszú távra szeretnének berendezkedni -, hogy az megalapozott és a lehetőségekhez képest szilárd legyen. Figyeljenek oda egymásra és törődjenek a másikkal is - ne csak magukkal. Az ő esetükben a legnagyobb veszély az lehet, hogy hirtelen természetük miatt észre sem veszik, és már el is hidegültek egymástól, mert nem figyeltek a másikra.
IKREK - RÁK
A Rák szenvedélyes, érzelmekkel teli vágyát az Ikrek nem tudja könnyen viszonozni, hiszen ő inkább spontán, különleges, játékos szeretkezésre vágyik.
Tanács: Az Ikrek sokkal több figyelemmel forduljon a Rák felé, mert neki nagyon sok szeretetre és megértésre van szüksége. A Rák megtanulhatja az Ikrektől, hogy nem kell minden miatt aggódni és kicsit veheti könnyedebben az életet.  
IKREK - OROSZLÁN
Általában az Oroszlán a kezdeményező fél. Az Ikrek, főleg idősebb korában, többször visszautasítja az Oroszlán közeledését, ő inkább a gondolataiban éli meg vágyait, semmint valós fizikai síkon.
Tanács: Az Oroszlánnak tolerálnia kell az Ikrek nyüzsgő természetét, az Ikrek pedig több figyelemmel forduljon az Oroszlán felé, mert annak szeretetigénye hatalmas.  
IKREK - SZŰZ
Nem a szexuális vonzalom az, ami összehozza őket, hanem mert gondolkodásban nagyon hamar egy hullámhosszra tudnak kerülni, és hasonló a világlátásuk, mentalitásuk. Ez meglátszik a szexuális életükön is. Fiatalabb korukban az Ikreknek kitartásra van szüksége, amivel feloldhatja a Szűz vonakodását. Később, 10-20 év múlva nem fordítanak túl sok energiát szexuális élvezetekre.
Tanács: A Szűznek nem szabad túlzott kritikáival és maximalizmusával elijesztenie az Ikreket, az Ikrek pedig felelősségvállalást és kitartást és persze rendet tanulhat a Szűztől.  
IKREK - MÉRLEG
Nem túlságosan fontos az életükben - főleg idősebb korban - a szex. Fiatal korukban a spontán, különleges formáját részesítik előnyben vágyuk kielégítésének.
Tanács: Az Ikreknek tudomásul kell vennie, hogy a Mérleg szívesen ad neki szabadságot, de cserébe oda kell rá figyelnie, mert a társkapcsolat a legfontosabb az életében. A Mérlegnek pedig tolerálnia kell az Ikrek szórakozottságát.  
IKREK - SKORPIÓ
Vágyaikban sincs teljes harmónia: a Skorpió hatalmas szexuális energiája elől az Ikrek egy idő után elmenekül.
Tanács: Az Ikrek muszáj, hogy érzelmi életét fejlessze magában, hiszen a Skorpiónak mély és szenvedélyes érzelmek kellenek. A Skorpió, ha sokáig együtt van az Ikrekkel, tanulhat tőle könnyedséget, légiességet.  
IKREK - NYILAS
A Nyilas, tüzes jegy lévén, többet közeledik, és az Ikrek az idő haladtával egyre többet utasítja vissza. Fiatalkorukban azonban szeretik a különleges, furcsa helyeket, egzotikus körülményeket, szeretkezéseik játékosak.
Tanács: Az Ikreknek jobban oda kellene figyelnie a Nyilasra, mert lehet, hogy nem mutatja, de szüksége van a figyelemre. Mindkettő hajlamos az okoskodásra, ez lehet, hogy az idegrendszerük rovására megy. Meg kell tanulniuk engedni.  
IKREK - BAK
A Bak nehezen oldódását az Ikrek csak nagy-nagy türelemmel érhetné el - és ehhez csak a kapcsolat elején van türelme.
Tanács: A Bak könnyedséget, rugalmasságot, spontaneitást, az Ikrek felelősségvállalást, kitartást és fegyelmezettséget tanuljon a Baktól. Ha mindketten formálódnak egymáshoz, talán könnyebb lesz.
IKREK - VÍZÖNTŐ
Az Ikrek talán kevesebbet közeledik, mint ahogy a Vízöntőnek arra szüksége lenne. Fiatalabb korukban szeretnek mindenféle extrém dolgot kipróbálni, szeretik a különleges, szokatlan helyeket, a spontán szeretkezéseket.
Tanács: Vigyázniuk kell kapcsolatuk törékenységére: fontos, hogy odafigyeljenek egymásra, és ha távol vannak is, ápolják a kapcsolatukat.  
IKREK - HALAK
A Halak a szeretkezést érzelmek oda-vissza áramlásának tartja, az Ikrek pedig játéknak. Ez a két felfogás nehezen fér meg együtt. A Halak szerint az Ikrek komolytalan, az Ikrek szerint a Halak túl komolyan vesz mindent.
Tanács: Az Ikreknek tudomásul kell vennie, hogy a Halak érzelemszükséglete hatalmas, és jobban ki kell mutatni a érzelmeit. A Halak pedig megtanulhatja az Ikrektől, hogy nem kell mindent magára vennie és rögtön bebújni a csigaházába. 


                    RÁk

Jellemzése:

A Rák szülöttek jellemének legszembetűnőbb aspektusa a védekező jelleg, amely meglehetős önfejűséggel és gyakorta szeszélyességgel is párosul. A Rák aggódó alkatú, de rendkívül intuitív. Ösztönös reakciói és döntései általában megbízhatóak. Személyiségében van azonban egy bizonyos változékonyság, amely többféleképpen is megnyilvánulhat, például igen gyorsan alkalmazkodik mások szokásaihoz vagy véleményéhez. Könnyen megsértődik, és – a rákhoz hasonlóan- visszahúzódik kívülről keménynek látszó páncélzata mögé, minden erejével igyekezve elrejteni puha és sérülékeny bensőjét. Érzékenysége a lelki rezdülések felfogására utolérhetetlen. Mindig kész a külvilágból származó élmények befogadására, hangulata az eseményekkel párhuzamosan, éles váltásokkal tarkítva, állandóan változik. Látszólag képes ráhangolódni az új hatásokra, alkalmazkodni az új körülményekhez, beilleszkedni az új helyzetekbe, ez azonban csak ámítás, csalfa látszat, mely kényelemszeretetéből, tudatos konfliktuskerüléséből, tehát tulajdonképpen védekezésből fakad. Aki közelebbről ismeri, nem is tartja őt nagy alkalmazkodónak, mert lényegében csak a számára jelentéktelen dolgokban engedékeny, csak a céljai megvalósítása felé haladó úton hajlandó magát vezetni, csak az érdekeit nem keresztező megoldásokra mond igent. A Rákkal való kapcsolattartásnál mindig fel lehetne tenni a kérdést: ki az irányító, és ki az irányított? Sose hagyjuk magunkat a Rák passzív és diplomatikus viselkedésétől megtéveszteni, nem hagyja, hogy uralkodjanak rajta. Életét nagyon meghatározza a rokon- és ellenszenv érzése. Ha valaki nem rokonszenves neki, azzal szemben bizonytalanná válik és elzárkózik előle. Mivel alapvetően az érzelem uralkodik magatartásán, olyan erős ellenszenv alakulhat ki benne, hogy azt nem képes leküzdeni magában. Ezt persze az érintett észreveszi és ő is ellenséges lesz irányában. Nyíltan azonban nem támadhat, hiszen a Rák sem nyíltan lép fel ellene. Értékes tulajdonsága az intuíció, mellyel megérzi mások szándékait, terveit, kiolvassa gondolatait, s melynek segítségével, ráérez a számára helyes útra, mivel a tudata mélyéből felmerülő érzéseire támaszkodik. Nagyszerű memóriájával képes a legapróbb részleteket, fordulatokat is megőrizni mások gondolatmenetéből, s alaposan megrostálva, csak az értékest meghagyva, már mint sajátját adja elő - nagyon hitelesen. A Rák képes külsejében, öltözködésében alapvető változtatásokra, ha azt megváltozott életkörülményei úgy diktálják. Ha megfelelő környezetben él, művelt, kultúrált ember lesz,képes magasra feltornászni az IQ-ját. Ha azonban alacsony szellemiségű emberek veszik körül, akik nem támasztanak vele szemben követelményeket, elkényelmesedik, önbizalomhiányban szenved, mely gátolja képességei kibontakoztatásában. A Rák mindig tartozni akar valakihez. Számára elképzelhetetlen, hogy hosszú ideig egyedül éljen. Ha olyan partnerre talált, akinek a személyiségét erősebbnek érzi a magáénál, akire felnézhet, aki imponálni tud neki, azt elbűvölten követi, lesi minden kívánságát, sóhaját, szolgálatkészsége határtalan. A szerelemben érzelmes és gyengéd. Mindent megtesz azért, akit szeret. Igyekszik harmóniát teremteni, megkísérli lecsendesíteni a hullámokat. Semmit sem lehet nála elérni a véleménykülönbségek kiélezésével, erőszakoskodással. Ha partnere kellően okos, akkor nem veszi komolyan hangulati változékonyságát, nem sértődik meg szeszélyessége miatt, és nem haragszik rá hisztizéseiért, mely a Rák feminin alkata miatt nőkre és férfiakra egyaránt jellemző. A Rák az életét vegetálásnak tartja, ha senkinek nincsen rá szüksége és ilyenkor pótcselekvésekbe menekül. Élete központi feladatának tekinti a saját lakás vagy ház megszerzését. Családcentrikus. Házias. Ösztönösen él benne a nagy család eszméje, akkor érzi jól magát, ha az összes családtagját maga mellett tudhatja.

Szerelmi kapcsolata:

A Rák a szeretett személy megszerzése és megtartása érdekében bármire képes. Álmodozó és anyáskodó természetű, túlfűtött érzelmek és gyors hangulatváltozások jellemzik. Apróságok miatt megsértődik, hajlamos az önsajnálatra, úgy érzi, senki nem érti meg. Határozott társra van szüksége, aki mellett biztonságban érezheti magát. A szerelemben odaadó és alkalmazkodó, a romantika, a szentimentális érzelmek hozzá tartoznak belső világához, de ezt ügyesen titkolja. Csak akkor kerül elő szíve mélyéről mindez, ha ez kell társa meghódításához és megtartásához. Nehezen alakít ki tartós kapcsolatokat, szeszélyessége és sokszor felszínre kerülő negatív tulajdonságai könnyen kiábrándítják még a legszerelmesebb és legkitartóbb társat is. Ezenkívül ha már megszerzett valakit, többé nem tartja érdekesnek és nem törődik vele eleget. Könnyen meg lehet hódítani, csak egy kis romantikára és törődésre van szükség. A bókok, a jó humor meghozza a kívánt eredményt. Szakítani épp ilyen egyszerű vele. Ha nem értékeljük vicceit, erőfeszítéseit vagy kritizáljuk egy-egy cselekedetét, már tovább is áll.

A RÁK mint vezető:

Igazságos főnök, pontos, aprólékos, általában szigorú rendet tart. Lelkiismeretes, dolgos és ugyanezt másoktól is megköveteli. Megszállottja a szilárd anyagi helyzetnek. Mindent pontosan kiszámít, agyában mindenről pontos könyvelést vezet, s ebben bámulatos emlékezete is segíti. Kivárja azt a pillanatot, amikor minden kétséget kizáróan bebizonyíthatja, alárendeltje miért nem érdemel meg egy bizonyos tisztséget, miért nem érdemesült fizetésemelésre avagy szabadságra, de ugyanilyen váratlanul léptet elő, vagy jutalmaz prémiummal korábbi szolgálatokért, amelyekről soha nem feledkezik meg.

A RÁK mint beosztott:

Szolgálatkészségével kiválik a kollégái közül. De alkalmazkodása nem simulékonyság vagy talpnyalás. Pusztán azt akarja elérni, hogy békében hagyják, mert feszültségben nem tud dolgozni. Becsvágyó, de saját karrierjéért nem tesz semmit. A feljebbjutásért, rangért, magasabb beosztásért való tülekedésben nem hajlandó részt venni. Azt azért reméli, hogy képzettségét, szakmai hozzáértését, munkájában való szívósságát főnökei megfelelően értékelni fogják. S ha ez mégsem történik meg, elégedetlenségét és megbántottságát egy nyugodt és elégedett ember álarca mögé rejti.

A RÁK mint partner:

A Rák mindig tartozni akar valakihez, a futó kapcsolatokat nem neki találták ki. Ha kedvesében domináns partnerre lel, tűzön-vízen át hűségesen követi. Gyengéd, érzelmes, romantikus, kiteszi a szívét szerelméért. A Rák-nő többnyire anyáskodóan bánik a szeretett férfivel, a Rák-férfi családcentrikus, házias, segítőkész. Elszakadásra szinte képtelen, még rossz kapcsolatához is ragaszkodik. Monogám, szerelmi kalandokért nem teszi kockára családi békéjét. Csak akkor tudja felszámolni az arra rég megérett kapcsolatát, ha van már valami érzelmi kötődése egy új, ideálisabbnak látszó partnerhez.

A RÁK mint szülő:


Nagyon gondos szülő, akire a gyermeknevelésben mindig számítani lehet. Gyermekével a legszorosabb érzelmi kapcsolat kialakítására törekszik. Sok Rák intuíciója a telepátiáig fejlődik gyermekével kapcsolatban. Képes a távolból is megérezni, ha gyermeke bajban van, vagy valamilyen veszély fenyegeti. Túlcsordul a szeretet a szívében, ha gyermekére gondol, ezért gyakran előfordul, hogy emiatt nem tudja reálisan felmérni annak tényleges képességeit.

A RÁK mint gyermek:

A Rák gyermeknek legjobban védelemre és óvó szeretetre van szüksége, ugyanis rendkívül gazdag a lelkivilága, és nagyon sebezhető a lelke. Hangulata igen hullámzó, amihez nem könnyű alkalmazkodni a szüleinek. Ami jó neki ma, holnap nem biztos, hogy kedvére való lesz, lehet, hogy egészen mást szeretne. Nem ritkaság, hogy későn tanul meg járni, vagy beszélni, ez azonban nem jelenti azt, hogy alulmarad fejlődésében társaihoz képest. Neki időre van szüksége ahhoz, hogy új dolgokkal ismerkedjen meg. Szeszélyes természetéből adódóan gyakori dühkitörései lehetnek, ilyenkor nyugodtan kell bánni vele, bármennyire is fogytán a türelem. Ne szidjuk állandóan, mert ez a magatartás az alattomosságot táplálja benne, és félelmében hazudóssá válhat. Előfordulhat, hogy a kisgyermek az óvodában és később az iskolában is anyáskodni kezd a gyengébbek és kisebbek felett. Hagyni kell, mivel ez természet adta jellemvonása, és ha felnő, valószínűleg nagyon jó szülő válik belőle.

Lélektana:

A látszat ellenére rendkívül határozott, céltudatos. Régi példákat állít modellnek, emlékeket őriz. A legnőiesebb típus, a férfiak is gyakran nőiesek. Az érzéseknek való teljes kiszolgáltatottság jellemzi (nem tudok mit tenni, sírnom kell). Könnyen sebezhető, sérülékeny. Mivel az érzéseknek van kiszolgáltatva, igyekszik az életét önvédelemre berendezni. Minél kevesebbet mutatni magából, visszahúzódni - ez a stratégiája. Kívülről nagyon kemény, ha megnyitja magát nagyon sebezhető. Nem lehet hozzáférni, nem tud kinyílni, pedig ő vágyik legjobban a megértésre, szeretetre. Nem engedi, hogy kapcsolatba kerülj a lelkével, ha mégis megpróbálod, még jobban bezárkózik, ám a fájdalom így csak nő benne. Nagyon jó memóriával rendelkezik, jól emlékszik minden sérelemre, újra és újra felhánytorgatja és érzelmi feszültséget szít. A másik embert hibáztatja amiért fájdalmat okoz neki, így meg lehet sértődni és dajkálni lehet ezt a fájdalmat. Nincs gondolkodás, józan ítélőképesség, csak érzelemhegyek. Duzzasztógátként gyűjti az érzelmeket majd kiborul. Képes a fájdalmairól nem tudomást venni ideig- óráig, a feldolgozatlan érzelmi feszültséget a szőnyeg alá söpörni, majd amikor megtelt – kiborul és a hozzá közel állóra önti. Ez egyfajta megkönnyebbülést hoz neki, de szégyenérzet tölti el aztán. Mivel nem kézzelfogható, nem lehet közel kerülni hozzá, nagyon nehéz kezelni.

A Rák nő jellemvonásai

A Rák szülötte szívesen visszakalandozik a múltba. Legszívesebben mindent újraélne. épp ezért kedveli mindazt, ami régi, ami elmúlt. érdekli a történelem, az antikvitások. Számára az idő nem oszlik múlt, jelen és jövőre, egyszerűen folyamatos.
Az életben nem köt kompromisszumot: ahogy ő mindent vagy semmit sem ad, mástól is ezt várja el, nem ismer középutat. Ha egy ügyet felkarol, legyen az akár kilátástalan is, mindvégig kiáll mellette, akár az önfeláldozásig.
Kiváló emlékezőtehetsége révén nem felejt semmit, képes a legaprólékosabban is visszaemlékezni rég volt eseményekre.
Jóságos, de nem tűri, hogy megbírálják s különösen azt nem, hogy nevetségessé tegyék. A szeretet és a biztonság az, amit elvár az élettől, de olykor meg kell küzdenie a nők irigykedéseivel. Szereti a virágokat, a finom italt és a romantikus esteket. Jó vendéglátó, aki sosem beszél ki másokat, mégis kellemes mesélő, aki hamar magára vonja a társaság figyelmét. Csak azt nem tudja mikor és miért nevessen. Nevetése ügyetlen és olykor alkalmatlan.  De épp mert jóságosak és végtelenül nemes lelkűek, a férfiak nem épp jól viselkednek a Rák nőkkel.
A Rák nő temperamentuma
A Rák csillagjegy alatt született nő kedvenc helye az otthona. Lassan, kimérten és megfontoltan mozog, mindig a legkevesebb energiát fektetve mindenbe. ám ha a szükség rákényszeríti képes nagyon is aktívvá lenni.
A Rák nő érzelmi élete
A Rák nő rejtélyes, nehezen, csak sok-sok türelem révén hódítható meg. Ha neki tetszik meg valaki végtelen diszkréten, bátortalanul nyilvánítja ki érzelmét s elvárja, hogy a férfi legyen a kezdeményező. S mindezt azért, mert fél a kudarctól. Nagyon diplomatikus és végtelenül gyöngéd kell legyen az a férfi, aki képes legyőzni a Rák asszony komplexusait és meggyőzni őt arról, hogy igazán szereti. S ha ez nem sikerül, semmi esélye a férfinak. A Rák asszony ugyanis az eszményi szerelmet többre becsüli a szexualitásnál. S épp e félénk viselkedés, a Rák nő folytonos zavara az, ami felkelti a férfiak vágyát. ám ha valaki hirtelen, durván közeledik, máris elvesztette a gyöngéd, türelmes, együtt érző társra vágyó Rák asszonyt. Aki udvarol neki, feltétlenül meg kell őt győzze arról, hogy nem csak érzékiségre vágyik, hanem igaz szerelemre. A Rák asszony elvárja a kellemes környezetet, a romantikus hangulatot, az értelmes társalgást, ezért sok férfi tán ki is gúnyolja magában, de aki képes megadni neki azt amit elvár, tökéletes partnerre talál benne minden szempontból. 
A Rák nő családi élete
A Rák nő a házi tűzhely védelmezője, kedves és bátortalan, épp az, akit megálmodnak a férfiak. Jó háziasszony aki örül, ha nem kell elmennie otthonról. Folyton az otthonát rendezgeti, hisz számra a család, a gyermekei, a férje a legfontosabb. Mivel nagyon függ a környezetétől, mindig rá van utalva a segítségükre, teljes odaadással a férjének áldozza magát, képes tűzbe menni érte. Mindvégig kiáll mellette és tisztelni fogja még akkor is, ha a férje rossz szenvedélyek áldozatává válik, ha megcsalja. A Rák asszony ismeri a pénz értékét. Nem fukar, de megfontoltan költi a pénzt. Jó anya, de gyermekeit nem kényezteti feleslegesen.

A Rák férfi jellemvonásai

A Rák férfi szentimentális álmodozó. Nagyon rejtélyes és sosem tudni róla mit gondol, mit cselekszik, mit érez. Folyton vannak titkai. A múltban él, ezért minden kis filléres emléket megőriz maga körül. A nőket egyenrangú lényeknek tekinti a férfiakkal, elismeri a jogaikat mégis nagyon udvarias velük. Szereti és védi a természetet, kedveli a kirándulásokat de a magányt is.
Túlzott illedelmességében viszont hazudós is és ravasz. Igen gőgös és meggyőződése, hogy rajta kívül mindenkiben van hiba. Kiváló a memóriája, de fix ideáival senki sem szállhat szembe. Nagyon szeret beszélni, mindenről van véleménye, de ha megharagítják hirtelen elhallgat, magába száll és napokig képes duzzogni, ahelyett hogy megmondaná mi a baja. Máskor meg szórakoztató, nagyhangon bizonygatja az igazát. Szívesen meghódítja az embereket és van benne valami sajátos vonzerő, mellyel képes maga után vonni híveit. Miként az értéktelen régi kacatoktól, a jó barátaitól sem képes megválni, egy életre megőrzi őket. Nem vágyik és nem is egyezik bele a változtatásokba. Szeret enni, inni, de nem sokat ad arra, hogy miként van megterítve az asztal. Ha megkérik, mindig kész tanácsot adni, sőt azok mindig jónak bizonyulnak, és szívesen segít is a gondok megoldásában. Jólelkű és általában nem unalmas ember, de a szerencse csak ritkán kedvez neki.
A Rák férfi temperamentuma
A Rák férfi megfontolt, a tetteiben nem kalandor, mindig a jól kitaposott, biztos utakon jár. Jól eltitkolja belső nyugtalanságát, mely mindig hosszas meggondolásra készteti. Változékony hangulatának megfelelően, hol fennkölt érzelmeket él át, hol mélységes depresszióba esik. Ambíciós, de megrögzöttsége miatt nehezen képes alkalmazkodni. Igen komplikált természet.
A Rák férfi érzelmi élete
A Rák férfi komolyan veszi a szerelmet. Tartós kapcsolatra vágyik, megállapodottságra. Nem kalandor, ezért sokat is vár a választottjától. A szépséget nagyra becsüli, így előreláthatóan szép asszony lesz a társa s ha az megérti, a Rák férfi nagyszerű partner lehet. A párkapcsolatban ő az oktató, aki nem tűri a közönségességet vagy a durvaságot. Hajlamos idealizálni a partnerét de idővel reálissá válik. Ezzel együtt nagyon figyelmes, gyöngéd szerető, valóságos művésze a szerelemnek.
A Rák férfi családi élete
Miként a Rák szülött női változata, a férfi is a teljességre vágyik: mind a fizikai  mind az eszményi szerelmet elvárja a partnerétől, de mindenként ez utóbbi a fontosabb. A Rák férfi számára az otthon mindent jelent. De folyton elvárja bizonyságát annak, hogy szeretik. A pénzt nagyra becsüli, nem pazarló természetű. ám titokzatosságához az is hozzátartozik, hogy mindig rejteget valamennyit a rosszabb napokra.

Szexuális párkapcsolat
RÁK - KOS
A Ráknak sok gyengédségre van szüksége. Abszolút érzelmi beállítottságú, idő kell, hogy ráhangolódjon a partnerre és felengedjen. A Kos ezzel szemben impulzív, gyors. Mindketten szeretik a jó szexet, viszont kicsit más a temperamentumuk. A Rák a gyengéd, érzelmekkel telített szeretkezéseket szereti, a Kos pedig az extrém, spontán szex híve. A Kos szexet akar, a Rák erotikát.
Tanács: A Rák próbáljon meg családias, biztonságos, kényelmes környezetben együtt lenni a Kossal, és akkor könnyebben megnyílik. A Kosnak türelmesnek kell lennie az érzékeny Rákhoz, nem szabad csak magára gondolnia folyton. A Rák pedig jobb, ha elfogadja a Kos szabadságszeretetét, függetlenségét.

RÁK - BIKA
Mindketten a szeretet oda-vissza áramoltatásának élik meg a szexet. Összeillenek az ágyban is. Mindennek megadják a kellő időt és formát, mindketten szenvedélyesek.
Tanács: A Ráknak tudomásul kell vennie, hogy a Bika mérhetetlenül meg tudja makacsolni magát, és ezért türelmesnek kell lenni hozzá. A Bikának pedig meg kell tanulnia nem nyelni a sérelmeket, hanem azonnal kimondani, mert az összegyűjtött harag kiáradásakor olyan dolgokat vághat a Rák fejéhez, amivel nagyon megbántja. Aztán győzheti kiengesztelni.
RÁK - IKREK
A Rák szenvedélyes, érzelmekkel teli vágyát az Ikrek nem tudja könnyen viszonozni, hiszen ő inkább spontán, különleges, játékos szeretkezésre vágyik.
Tanács: Az Ikrek sokkal több figyelemmel forduljon a Rák felé, mert neki nagyon sok szeretetre és megértésre van szüksége. A Rák megtanulhatja az Ikrektől, hogy nem kell minden miatt aggódni és kicsit veheti könnyedebben az életet.  
RÁK - RÁK
 Szeretkezésük hasonló természetükhöz: érzelemteli és szenvedélyes. Soha nem szeretkeznek "csak a szex kedvéért". Érzelmek nélkül náluk ez nem megy.
Tanács: Nem szabad nagyon elzárkózniuk a világtól és csak a saját kis otthonukba feledkezniük, mert könnyen elszigetelődhetnek a külvilágtól.
RÁK - OROSZLÁN
Sokat szeretkeznek, és szenvedélyesen, még az idő múltával is. A Rák nagyon odaadó szerető, az Oroszlán pedig értékeli fantáziáját és szenvedélyét.
Tanács: Nem szabad hatalmi harcokba keveredniük, az pedig nagyon rossz, ha ez állandósul a kapcsolatukban. Az Oroszlán nagyon szereti, ha körülrajongják, ha sokat dicsérik, ha szeretik: ha ezt megkapja, akkor mindenre hajlandó. Ezért a Rák úgy érheti el legkönnyebben a célját, ha kimutatja az Oroszlán iránti érzelmeit: akkor nyert ügye van. Az Oroszlánnak tudomásul kell vennie, hogy a Rák nagyon érzékeny, és ő is vágyik a szeretetre, az odaadásra, az odafigyelésre, és nem szabad túlságosan önzőnek lennie, csak magával foglalkoznia.  
RÁK - SZŰZ
A Rák elhalmozza a Szüzet szenvedélyével, akinek szüksége is van erre, hiszen így könnyen fel tud oldódni gátlásai alól.
Tanács: A Szűznek vissza kell fognia csípős nyelvét, mert a Rák nagyon érzékeny, és hamar megsértődik. A Ráknak pedig meg kell próbálnia nem a szívére venni a Szűz megjegyzéseit és tompítania kellene a Szűz maximalizmusán. Egyikük sem az a tipikus optimista típus, ezért nehezebb időszakokban közös borúlátásba foghatnak - pedig nem szabad túlságosan komolyan venni az életet, és túl sokat aggódni olyan dolgokon, amelyek biztos, hogy rendbe jönnek.  
RÁK - MÉRLEG
tt sem teljes a harmónia. A Rák hidegnek és visszautasítónak érzi a Mérleget, mert neki nem olyan erős és kifejezett a vágya a szexuális együttlétre.
Tanács: A Mérleg próbálja meg kimutatni érzéseit, hiszen a Ráknak nagy szüksége van rá. A Rák pedig próbálja meg könnyedebben venni a világot, hasonlóan a Mérleghez.  
RÁK - SKORPIÓ
Szexuális életük irigylésre méltó. Szenvedélyességük életük ezen dimenziójára is jellemző, még hosszú évek múltával is. Soha nem szeretkeznek öncélúan, csak a "szex kedvéért", csakis azzal érzik jól magukat, akit szeretnek.
Tanács: A Skorpiónak felesleges féltékenykednie, hiszen a Rák nagyon megbízható, a Rák pedig nyugodtan elengedheti magát a Skorpió mellett, az izgalmak számára sem lesznek kellemetlenek.
RÁK - NYILAS
Az ágyban jól megértik egymást, igaz, a Rák kicsit érzelmesebb, a Nyilas kicsit extrémebb együttlétre vágyik.
Tanács: A Nyilasnak kitartást kell tanulnia a Ráktól, és tudomásul kell vennie, hogy a Ráknak a legfontosabb az otthona, a családja. A Ráknak pedig éppen azt kell elfogadnia, hogy a Nyilas az örökké bolygó hollandihoz hasonlít, és el kell tudnia engedni, ha sokáig meg szeretné tartani.
RÁK - BAK
A Rák ért hozzá, hogyan kell a Bak jégpáncélját leolvasztani. Szeretkezéseik hosszú, érzelmekkel teli élményt nyújtanak.
Tanács: A Bak nagyon makacs tud lenni, ekkor a Ráknak meg kell tanulnia engedni. A Bak pedig tanulja meg kimutatni az érzéseit a hétköznapokban is, mert a Ráknak erre van szüksége.  
RÁK - VÍZÖNTŐ
A különbségek itt is kiütköznek: a Vízöntő extrém ötletei megijesztik a Rákot, aki nem szereti az öncélú szexet. A Rák, hangsúlyos érzelmi élete folytán, a érzelmekkel teli szexualitást részesíti előnyben.
Tanács: A Vízöntő érzelmi életének fejlesztésére van szükség, hiszen a Rák nagyon érzékeny, és a Vízöntő cinikus megjegyzései nagyon megbánthatják. A Ráknak nem szabad mindig komolyan vennie a Vízöntőt, meg kell tanulnia viszont könnyedén venni az életet.
RÁK - HALAK
Szeretkezéseik forró érzelmekkel telítettek. Nagyon jól összeillenek az ágyban. A Rák nagyon odaadó szerető, és ő maga is babusgatásra vágyik, amit a Halak szívese viszonoz.
Tanács: A Halaknak a Ráktól magabiztosságot kellene tanulnia. És egyiküknek sem ajánlatos túlságosan elzárkózni a külvilág elől, nehogy végleges elszigetelődés legyen a vége.                OROSZLÁN

Jellemzése

Az Oroszlán a legerősebb és legnagyobb energiájú jegy, hihetetlen belső erővel és kisugárzással bír. Életöröm, optimizmus és elevenség jellemzi. Megteremti önmagát, életkörülményeit, megáll a saját lábán. Erős érvényesülési vágy sarkallja, tudja, hogy vezetésre született. Céltudatos, olyan, aki mindig felfelé tör. Van benne elég bátorság és bizalom az élettel szemben. Szenvedélyes, erős akaratú, a felelősségtudat és a szabadságvágy kellő egyensúlyban van nála. Kitűnő szervező, vezető egyéniség. Szereti és tudja is élvezni az életet. Igazságszerető, nemcsak saját érdekében, legtöbbször másokért is kiáll, nagyvonalú, mindig segít, ha egy bajba szorult a segítségét kéri. Szeret reprezentálni, rendkívül hiú, bókokkal, hízelgéssel mindent el lehet érni nála. Az Oroszlánokra általában jellemző az őszinteség és a nyíltság, ezért sokszor ki is használják. A gazdagság, a kényelem számára nagyon fontos, hiúsága folytán szeret dicsekedni. Nem ijed meg a kockáztatástól, ha ez lehetőséget ad a meggazdagodásra. Az egészen apró dolgokban is szereti az irányítást a saját kezében tartani, önállóan döntést hozni, mások tanácsát nem szívesen fogadja el. Kevés igazi barátja van, sokan nem képesek elviselni sokszor gőgös és fölényes stílusát. Aki azonban jobban megismeri, az tudja, hogy rossz tulajdonságai ellenére egy érzékeny, nagylelkű és melegszívű barát. Az Oroszlánnal nagyon óvatosan kell bánni, hiszen rendkívül büszke és hiú. Ha megsértik önérzetében, akkor az egyébként lágyszívű macskákból vérszomjas ellenséggé válik. Ha valami nem az akarata szerint történik, könnyen felkapja a vizet, és mérgében nem tudja, mit cselekszik. Annyira dühös tud lenni, hogy szinte önkívületi állapotba kerül. Később persze mindent megbán. Ha dühkitörése van, nem szabad tovább ingerelni, rá kell hagyni, mert minden csak olaj lenne a tűzre. Amilyen gyorsan felfortyan, olyan gyorsan le is higgad. Könnyen megbocsát és felejt, szerencse, hogy egy cseppet sem haragtartó és bosszúálló. Ha már kiordítozta, kitombolta magát, a következő percben úgy tesz, mintha mi sem történt volna. Szeret parancsolgatni és irányítani. Ha ez nem adatik meg neki hivatása területén, akkor a családi életben igyekszik kárpótlást szerezni. Egy Oroszlánt sohasem kell bátorítani, nagyon is jól tudja, mit kell tennie céljai eléréséért. Ha fontos a számára valami, akkor azért kész áldozatokra és kemény, kitartó munkára is. Egyébként hajlamos a lustaságra, vagy finomabban fogalmazva szereti a kényelmes életet. Rendkívül könnyen tanul. Nagyon szereti a méltó külsőségeket, az ízléses de feltűnő ruházatot.

Szerelmi kapcsolatai

Az Oroszlánnak hatalmas szíve van, és a szex is igazi élmény vele, hiszen tüzes, temperamentumos és játékos. Teljes valóját, ösztönvilágát beleviszi a szexualitásba és nagyon érzékeny a saját erejével kapcsolatban. Ügyelni kell arra, hogy erőfeszítéseit ne hagyjuk elismerés nélkül. Soha ne mondjuk egy Oroszlánnak, hogy átlagos teljesítményt nyújtott, még akkor se, ha valóban ez a helyzet. Ha sokáig szeretnénk Oroszlán szerelmünk mellett élni, akkor hunyjunk szemet gyengeségei felett, mert ezeket úgysem tudjuk kinevelni belőle. Ilyen gyengeség lehet, hogy időnként rátörhet a szabadság utáni vágy, engedni kell, mert úgysem hagyja magát megkötözni. Időről-időre lehetnek olyan ügyei, amiket jobb, ha észre sem veszünk. Ha akad néha egy-egy kalandja, akkor tudjuk be annak, hogy állandó megerősítésre van szüksége. Ezzel együtt azonban nem valószínű, hogy emiatt kilépne a kapcsolatból, hiszen az állandó párkapcsolat nagyon fontos számára.

Az Oroszlán mint vezető

Vezetésre termett, hiszen csakis így nem érzi korlátozva szabadságát. Jó szervező, dinamikus, hatékony és vállalkozó kedvű. Munkatársaival szívélyes kapcsolatra törekszik, de fontos, hogy semmiképp ne sértsék meg a büszkeségét. Azt szereti, ha beosztottjai rendelkeznek az adott munkához szükséges erényekkel, ám mégsem múlják felül őt. Nagyon fogékony a hízelgésre, és e gyengeségét kihasználva olykor látványos előléptetést vagy fizetésemelést lehet elérni nála.

Az Oroszlán mint beosztott

Az Oroszlán beosztott figyelmes és lelkiismeretes. Időnként azonban dicséretekkel, különféle elismerésekkel kell ösztönözni, különben sértettnek és csalódottnak érzi magát, ilyenkor pedig lustává vagy közönyössé válhat. Ha nem juthat előbbre a ranglétrán, tovább áll, vagy olyan munkát keres, amelyben a maga ura lehet.

Az Oroszlán mint partner


Az Oroszlán nem tűri a középszerűséget, aki vele kezd, az legyen elbűvölő, kivételes és kissé titokzatos. Nem kedveli a kalandorokat, maximális, kizárólagos figyelmet követel magának. Nem szereti a humort, ha vele kapcsolatos, mert az Oroszlán nem ismer tréfát, ha saját személyéről van szó. Ilyenkor hajlamos mindent szó szerint venni. Az a hölgy, aki Oroszlán férjet választ magának, készüljön fel arra, hogy élete párja elvárja a feltétlen csodálatot és odaadást, továbbá gyakran fogja egyedül tölteni az estéit, mert férjének fontosabb az a baráti társaság, amelyikben ő lehet a központban, ahol szerepelhet. Azt se várja férjétől, hogy megfogja a pénzt, vagy bármivel is takarékoskodik. Így tehát az asszonynak kell kézbe venni a pénzügyek irányítását, persze úgy, hogy azt az Oroszlán férj ne vegye észre. Egyébként rendkívül kellemes partner, gáláns, nagyvonalú az Oroszlán férfi. Aki Oroszlán feleséget választ magának, annak élete párja okos, kedves, nagyvonalú lesz. Arra is fel kell készülnie, hogy a kalapot majd nem ő viseli odahaza, hanem a neje. És ne felejtse el rendszeresen meglepni feleségét valamilyen értékes ajándékkal, lehetőleg luxusholmival, amiről már messziről látszik, hogy megkérték az árát. Gondoskodjon arról is, hogy barátaik ne hétköznapi emberek, hanem hírességek legyenek, és persze gyakran járjanak társaságba, hogy az Oroszlán hölgy kedvére sütkérezhessen a hírességek dicsfényében.

Az Oroszlán mint szülő

Elsőrangú szülő, a gyermeknevelést legfontosabb élethivatásának tekinti, számára nincs nagyobb érték a saját gyermekénél.

Az Oroszlán mint gyermek

Akinek az Oroszlán jegyében született a gyermeke, sokat gyönyörködhet benne, hiszen vidám, játékos, szelíd és boldog. Persze csak addig, amíg a játékszabályokat ő határozhatja meg. Ha bármit rákényszerítenek, akkor óriási jeleneteket rendez, amíg célját el nem éri. Akkor érzi jól magát, ha testvérein és szülein uralkodhat, vagyis körülötte forog a világ. Ezt olyan kedvesen tudja tenni, hogy a környezetében élők észre sem veszik, hogy a családban átvette a hatalmat. Rendkívül könnyen tanulnak az Oroszlán gyerekek, főleg ha világos, logikus tantárgyról van szó. Nekik elég egyszer érthetően elmagyarázni a tananyagot, s máris megjegyezték. Ha viszont magolásra kényszerítik őket, akkor attól megbokrosodnak, és eljátsszák a világ lustájának szerepét. Az Oroszlán gyermeket gyakran kell dicsérni és mások előtt sohasem szabad őt megszidni.

Lélektana:

Az Oroszlán az a jegy, amihez hagyományosan a büszkeség, autokratikus viselkedés, hiúság, önteltség, de a kisugárzás, méltóság, önbizalom és erő fogalma is társul. Az ilyen jellegű ember alapérzése, hogy valami nagy dologra született. Úgy éli meg magát, mint akinek természetes joga, hogy a középpontban legyen és méltatást, elismerést gyűjtsön be. Mivel környezete nem mindig hajlandó kellőképpen tolerálni eme óhaját, a szerénység álarca mögé bújik, de szíve mélyén arra vágyik, hogy képességei napvilágra kerüljenek. Látszólagos önuralma sok esetben bizonytalanságot takar, ennek ellenére megpróbál olyan benyomást kelteni, mint aki már régen célba ért a tervei megvalósítását illetően. Lehetnek romantikus vagy hősies ideáljai az életről, de amikor felismeri, hogy egy tanulási folyamatban vesz részt, nehezen boldogul a szürke hétköznapok realitásával. Ő változatosnak és színesnek akarja megélni a világot. Az Oroszlán legmélyebb motivációja az a vágy, hogy korlátozás nélkül éljen és valósítsa meg önmagát. Minden cselekvése tudatos, szervezett tevékenységre irányuló.

Az Oroszlán nő jellemvonásai

Az Oroszlán nő ellentétekkel telt. Megjelenése folytán uralja a környezetét. Kokett és szeret folyton a figyelem középpontjában lenni. S épp mert tudja miként érheti ezt el, bármely társaságban ő a legragyogóbb jelenség. Elvárja, hogy mindig csodálja és kívánja mindenki.
Egocentrikus, mégis szereti az embereket, akikhez szelíd megértéssel viszonyul és megbocsátja vétkeiket, hisz mindig önmagából indul ki. Csábító teremtés, de nem számító.
Önmagával szemben épp oly engedékeny mint másokkal, sosem keres hibát senkiben és semmiben, de nem is gyakorol önkritikát. épp ezért nem képes megérteni esetleges kudarcait vagy csalódásait, inkább dramatizálja a helyzetet. Mindenben nagyon igényes, soha semmi sem elég jó neki. A luxus és kényelem híveként sokat és meggondolatlanul költekezik, így természetes, hogy olyan partnerre vágyik, aki mellett ezt elérheti. Elvárja a drága ajándékokat, az ékszereket, szőrméket, de szeret adni is. élvezi a vendéglátást, maga is szívesen vendégeskedik, de elvárja azt is, hogy látogatói ne váratlanul állítsanak be. A rutint és az ügyetlen mentegetőzéseket nem tűri. Viszont hála humorérzékének, haragját sosem mutatja ki. Szakmailag jól felkészült, bármily elfoglaltság lenne is az, de domináns jelleme miatt nem kedvelt munkatárs. Ezzel együtt, szerencsés az életben.
Az Oroszlán nő temperamentuma
Az Oroszlán szülötte bármit tesz, biztatásra szorul. Kényelmes teremtés, de szereti a változatosságot. Mégis ritkán képes elfogadni valaki uralmát. épp ezért gyakran előfordul, hogy kellemetlenségeit önmagának köszönheti. De ez nem töri le, folyton valami újra vágyik. Szeret utazni, végtelen távolságokat bejárni, különösen romantikus helyekre utazni.
Az Oroszlán nő érzelmi élete
Az Oroszlán nő örökös vadász. A folytonos új keresése során, mivel érzelmileg eléggé felületes, olykor egyszerűen enged a vágyainak. és nem is drágán, hiszen csak arra vágyik, hogy dicsérjék. A párkapcsolatban elvárja, hogy társa számára ő legyen az egyetlen, ám ő maga, bár nem könnyelmű természetű, nem hajlandó lemondani vadász szenvedélyéről. Ezzel együtt nem könnyen hódítható meg. Gyakran játszik a szerelemmel, de kompromisszumot sosem hajlandó kötni. Mivel nem feltétlenül szükséges számára a férfi, elvárja, hogy biztassák, hogy bókoljanak neki és mindig a férfi legyen az, aki kifejezi hódolatát. Látszólag nagyon csábító, de lusta. Semmit sem siet el. Mindenben eredetiségre törekszik, amiért dicséretet vár. Bár diszkréten, a szexben mindvégig az Oroszlán nő maradt az uralkodó, legfeljebb egyenlő társ, s ha valakit már elfogadott, azt könnyen rabjává teszi. Az Oroszlán szülötte egész egyszerűen valódi uralkodónő.
Az Oroszlán nő családi élete
Az Oroszlán nő nagyon hűséges. De csakis akkor, ha szerelmes lesz, ami nagyon ritkán fordul elő. Ha mégis megszeret valakit, fejedelmi módon bánik vele. Még valamely fogadásra is csak azért öltözik feltűnő ruhába, hogy azzal a partnere figyelmét nyerje meg. A hűtlenséget viszont sosem bocsátja meg, hisz ő maga sosem kezd meggondolatlan kapcsolatot. A szerelemben nem szereti a bonyodalmat. Ha férjhez megy, az otthona elegáns, tündöklő, ám ha a szerelem alábbhagy, könnyen otthagyja és megkezdi bolyongását a világban.

Az Oroszlán férfi jellemvonásai

Az Oroszlán nőhöz hasonlóan, az Oroszlán férfi is szeret a figyelem középpontjába kerülni. Fejedelmi magatartása és gesztusai meg is szerzik számára ezt az örömét. Bár nagyhangú és mindig jókat nevet, nem szószátyár. Sosem hamis, sem magaviseletben sem tetteiben. élvezi a pompát, a szerencsejátékokat, de mindent eljátszik, a pénzt is, a szerelmet is.
De sosem bánja, mert nem fukar, sőt szeret nagystílű ajándékokat adni. értelmes és ügyes, mindenki pályázik a barátságára. A munkában hanyag, de képes olyan kockázatokat vállalni, melyek mást elriasztanának. De felszínes, csak a látszat, a csillogás érdekli. Bár megjelenése biztonságot áraszt, nem jó munkatárs. Modora nagyon természetes, de mindennek úgy kell lennie, ahogy ő akarja. Az ellenkezés, ha akár csak sejti is, kihozza a sodrából. S mivel lojális, a hűtlenséget nem tűri mástól sem. Igazságszeretete arra sarkallja, hogy mindig igazat tegyen.
Domináns természete pozitívan hat a hatalmasságokra, akik az Oroszlán férfit mindig igyekszenek megnyerni a maguk oldalára. A kudarctól fél, de ha bekövetkezik, sikerül minden kudarcot győzelemmé változtatnia. Hirtelen haragú és mérgében kegyetlen, de hamar megbocsát. Szereti az otthon biztonságát, a természetet, a napsütést. De szeret sportolni, vetélkedni, s ilyenkor, természetesen, nyerni is.
Az Oroszlán férfi temperamentuma
Az Oroszlán férfi élete nem túl mozgalmas. Bármit tesz, azt csakis a dicsőség kedvéért teszi. Szereti ha elhalmozzák babérokkal s ez sikerül is az Oroszlán férfiak, anélkül hogy túl sokat kellene küzdenie érte.
Az Oroszlán férfi érzelmi élete
Az örök szerelmes és folyton elégedetlen Oroszlán férfi tüzes természetű. Mivel egyszerű megjelenésével is vonzza a nőket, férfitársai irigyek rá. Szereti a szép hölgyeket, de hogy azok sikerrel járjanak, szépségük mellett elvárja, hogy intelligensek, ápoltak, jó modorúak s még szerények is legyenek. Elvből elítéli a könnyelmű asszonyokat. érzéki férfiként mégis hamar átlép a konvenciókon. úgy véli, hogy bármit akar is, az a helyes. Nincs tekintettel semmiféle társadalmi különbségre, minden nővel egyformán viselkedik s úgy véli, neki bárkihez joga van, ha kedve tartja. ám ha valaki hitegeti, nem jól jár az Oroszlán férfival. Nagyon féltékeny és nem tűr semmiféle megjegyzést. Az asszony, még ha szerelmes is, számára csak egy rabszolga, aki megtisztelve érezheti magát, hogy épp őt választotta.
Az Oroszlán férfi családi élete
Az Oroszlán férfi családjáért képes a legnagyobb veszélyeket is vállalni. Cserébe csak annyit vár el, hogy a felesége végtelenül csodálja. Ezzel együtt, a statisztikák úgy jelzik, hogy az Oroszlán jegyében született férfiak közt sok nőtlen akad.

Szexuális párkapcsolat
OROSZLÁN - KOS
Sokszor és sokat szeretkeznek. Nem ritka, hogy ezzel vezetik le a sok feszültséget és vitákat. Nagyon jól kijönnek egymással ezen a téren is. Szeretkezés közben is szenvedélyesek, csakúgy, mint a mindennapi életben.
Tanács: A Kos éreztesse az Oroszlánnal, hogy fontos, nélkülözhetetlen a számára, és rajong érte. Ha mindketten tisztelik és elismerik egymást, és ezt ki is mutatják, akkor a legjobbat hozhatják ki a másikból. Mindkettőre jellemző az akaratosság és makacsság. Jobb, ha megtanulnak engedni a másiknak, különben életük örökös harc lesz.  

OROSZLÁN - BIKA
Egyikük sem aszexuális vagy gátlásos típus: felszabadultan és sokat szeretkeznek. A kapcsolat elején az Oroszlán a kezdeményezőbb, később pedig a Bika. Nagyon fontos számukra, hogy környezetük ne csak romantikus, hangulatos, szép, hanem kényelmes is legyen.
Tanács: Az Oroszlánnak tudomásul kell vennie, ha a Bika nem tudja tartani vele az iramot akár az élet habzsolásáról, akár a munkáról van szó. A Bikának pedig tolerálnia kell az Oroszlán fényűző életmódját, mert ez a természetének sajátja, soha nem fogja tudni levetkőzni.  
OROSZLÁN - IKREK
Általában az Oroszlán a kezdeményező fél. Az Ikrek, főleg idősebb korában, többször visszautasítja az Oroszlán közeledését, ő inkább a gondolataiban éli meg vágyait, semmint valós fizikai síkon.
Tanács: Az Oroszlánnak tolerálnia kell az Ikrek nyüzsgő természetét, az Ikrek pedig több figyelemmel forduljon az Oroszlán felé, mert annak szeretetigénye hatalmas.  
OROSZLÁN - RÁK
Sokat szeretkeznek, és szenvedélyesen, még az idő múltával is. A Rák nagyon odaadó szerető, az Oroszlán pedig értékeli fantáziáját és szenvedélyét.
Tanács: Nem szabad hatalmi harcokba keveredniük, az pedig nagyon rossz, ha ez állandósul a kapcsolatukban. Az Oroszlán nagyon szereti, ha körülrajongják, ha sokat dicsérik, ha szeretik: ha ezt megkapja, akkor mindenre hajlandó. Ezért a Rák úgy érheti el legkönnyebben a célját, ha kimutatja az Oroszlán iránti érzelmeit: akkor nyert ügye van. Az Oroszlánnak tudomásul kell vennie, hogy a Rák nagyon érzékeny, és ő is vágyik a szeretetre, az odaadásra, az odafigyelésre, és nem szabad túlságosan önzőnek lennie, csak magával foglalkoznia.  
OROSZLÁN - OROSZLÁN
Mindketten szeretik a finom, kiadós szeretkezéseket. Sokat és felszabadultan szeretkeznek.
Tanács: Ajánlott az egyik félnek "behódolni" és átengedni a stafétabotot. Különben életük örökös harc lesz.  
OROSZLÁN - SZŰZ
Az Oroszlánban általában többet felébred a vágy, és hamarabb el tudja magát engedni az ágyban. A Szűz gátlásos jelleme itt is megmutatkozik: segíteni kell neki elengedni magát. A gátlások feloldásához az Oroszlánnak pedig csak addig van türelme, amíg szerelmes. Ezután, ha elutasításra talál, akkor keres egy odaadóbb és érzékibb társat.
Tanács: A Szűz ne kritizálja sokat az Oroszlánt, mert egyvalamit nem tud elviselni, és az a kritika. Az Oroszlán szeret annak tudatában élni, hogy ő tökéletes. Ha meghagyjuk őt ebben a hiszemben, akkor ragyogó partner lehet. Az Oroszlán pedig, ha jó társa akar lenni a Szűznek, akkor jobb, ha kicsit visszafogja nagyvilági életmódját, és mértéktartóbb életet él.  
OROSZLÁN - MÉRLEG
Az Oroszlánnak talán többet eszébe jut az örömszerzés fizikai lehetősége, és a Mérleg néha elutasítónak és hidegnek tetszik számára.
Tanács: Az Oroszlán megtaníthatná a Mérlegnek, hogyan kell kezelni a konfliktusokat, és ne hagyja elmenekülni előlük. Nem jó, ha mindig a Mérleg enged: a Mérlegnek kell ügyelnie arra, hogy ne uralkodjon el rajta teljes egészében az Oroszlán.  
OROSZLÁN - SKORPIÓ
Sokszor és sokat szeretkeznek, forrón, szenvedélyesen. Mindketten hatalmas szexuális energiával rendelkezik.
Tanács: Meg kell tanulni háttérbe szorítani a hatalmi harcokat, és megegyezni, ki miben irányít. Ha ezen túlesnek, akkor tartós kapcsolat alakulhat ki közöttük.  
OROSZLÁN - NYILAS
Mindketten igénylik a vágyuk fizikai kielégülését. Sokat szeretkeznek, itt sem hazudtolva meg játékos, bohém természetüket.
Tanács: Az Oroszlán megtaníthatná a Nyilast, hogyan kell kitartással végigcsinálni azt, amit elkezdett, a Nyilasnak pedig nem szabad hagynia, hogy az Oroszlán túlságosan eluralkodjon rajta. Ezenkívül, ha az Oroszlán el tudja engedni magától a mindig szabad Nyilast, akkor kapcsolatuk örökké megmaradhat: a Nyilas mindig vissza fog térni hozzá.
OROSZLÁN - BAK
Az Oroszlán szenvedélye a kezdetekben elvarázsolja a Bakot, aki teljesen átadja magát az Oroszlánnak. Később mind nehezebb lesz feloldani a Bakot, majd végül már az Oroszlán kifogy a türelméből. A Bak pedig ezt érezve egyre jobban bezárkózik.
Tanács: Az Oroszlánnak több türelemmel kell lennie a Bak iránt, és meg kell értenie, hogy a jégpáncél alatt egy nagyon is érzékeny lélek fél a csalódástól, a szeretetlenségtől. A Baknak pedig el kell engednie az Oroszlánt, hagynia kell őt érvényesülni, szerepelni, élni a saját életét.
OROSZLÁN - VÍZÖNTŐ
Mindkettő imád nagyokat szeretkezni. Az Oroszlánnak tetszenek a Vízöntő különleges, extrém ötletei.
Tanács: Az Oroszlánnak vigyáznia kell arra, hogy a Vízöntő szabadnak érezze magát, és nem szabad uralkodni rajta. A Vízöntőnek pedig nem szabad elfelejtenie, hogy az Oroszlán kényes önbecsülésére, tekintélyére, ezért jobb, ha cinikus megjegyzéseit megtartja magának.
OROSZLÁN - HALAK
Az Oroszlán uralkodik az ágyban is, jól kijönnek egymással, a Halak odaadó és figyelmes szerető.
Tanács: Meg kell értenie az Oroszlánnak a Halak érzelem-orientált jellemét, különben hamar elveszti türelmét. Meg kell tanítania őt eligazodni a mindennapi világ dolgain, cselekvésre, kitartásra bírni. És persze az sem rossz, ha dicséretével önbizalmat ad neki.

                 SZŰZ

Jellemzés

A jegy jelképe az arató szűz, aki a megérett termést begyűjti. Precíz, takarékos, alapos és megbízható. Rendszerető és előrelátó, nem kenyere a káosz és a kiszámíthatatlanság. Nála mindennek meg van a maga helye, mindenre meg vannak tartalékai. Szorgalmas, művelt és fejlett intellektuális képességekkel bír, melyek józan észen, módszerességen és elemzésen alapulnak. Bármit tesz annak oka és célja van, tudja miből mit fog profitálni, az önzetlen adást tudatosan kell fejlesztenie magában. Kitűnő szellemi képességekkel rendelkezik. Felfogása gyors, logikája éles. Bele tud merülni a dolgok legkisebb, legaprólékosabb részleteibe. Hajtja a dolgok mögé látásának a vágya. Jó az emlékezőtehetsége, a tapasztaltakat, tanultakat nem felejti el. Alapvető szükséglete a munka, megelégedést, megnyugvást, sőt boldogságot talál benne. Éles kritikai érzékkel rendelkezik, mindenről van véleménye, ami a szívén az a száján. Ugyanakkor önbizalomhiánnyal küzd, gyakran kisebbségi érzése van. Lelkileg nehezen oldódik fel. Hajlamos túlzott aggodalmaskodásra és körülményeskedésre. A gond és kellemetlenség erősen lehangolja. Ahol érzi, hogy szeretik ott nyílt és bizalmas, másokkal szemben tartózkodó. Önzőnek tűnhet, pedig csak az ésszerűség szempontjából ítéli meg, hogy adjon vagy ne. Ahol teljesen megszűnik az önzése, az a családja és a közeli hozzátartozói. Elsőrendű szempont nála, hogy öregkorára nyugodt megélhetést biztosítson magának. Keresi a praktikus, értelmes tevékenységet igénylő változatos szórakozásokat. Szereti a csendes olvasgatást. A magasrendű típus nem nagyon élhet anélkül, hogy valamilyen nagy tervbe ne kapcsolódna be, amellyel az embereket szolgálhatja. Szívesen tölti idejét tanulmányokkal. Erőteljes kritikai hajlama megnehezíti a partnerválasztását és a kapcsolatok kialakítását. Bírálata általában igaz, de ezt nagyon barátságtalanul tudja közölni. A Szűznél soha sincs semmi használhatatlan, mindig minden valami célszerű használatra van kihegyezve. Tartalékok, készletek, a biztonság igénye jellemzik. Nagyon takarékos, mindig van megtakarítása, bankszámlája, amin tartalékol. Rendkívül alapos, precíz, szereti a rendet és a rendszert. Szinte mániásan tiszta. Biztonságot nyújt számára, ha mindig tudja, mit hol talál, ha van egy pontos napirendje. Az életében mindennek és mindenkinek megvan a pontos helye. Az új helyzetek, emberek, változások szorongással tölthetik el, mert nem tudja, hogyan állja meg a helyét az új szituációban. Gyakorlatias gondolkodása nagy segítség a környezete számára is. A részletek pontos kidolgozása is nagyon fontos számára. A humor nem erőssége.

Szerelmi kapcsolatai

Általában hűvös és tartózkodó. Ez jelenthet szerénységet, de túlzott érzékenységet is. Hajlamos a zárkózottságra, de ennek ellenére is igényli a gyengédséget és a törődést. A szív dolgaiban is józan és átgondolt. A szexuális dolgok érdeklik, mégsem hagy fel egykönnyen szűzies viselkedésével. Inkább barát, mint lángoló szerelmes, de egy merész, tüzes partner felébresztheti szenvedélyét. Amíg nincs tisztában érzelmeivel, szerelmi ügyei zavarosak lehetnek.

A Szűz mint vezető

Nagyon alaposan megvizsgál mindent, mielőtt dönt. Ritkán vezető, nem is törekszik arra, hogy főnök legyen, inkább marad a második vonalban.

A Szűz mint beosztott

A legszorgalmasabb, legkitartóbb munkaerő, ideális alkalmazott. Nagyon tud dolgozni, és azt iszonyú precízen teszi. Sokat panaszkodik, kritizál, semmi nem elég jó neki, de a munka élteti és a tökéleteset várja el önmagától is. Megbízható, fáradhatatlan, szorgalmas, alapos. Ő az, aki magára vállalja a kellemetlen, de szükséges munkák elvégzését is, szinte sohasem hiányzik a munkahelyéről. A kitaposott ösvényeken szeret járni, a kreativitást tudatosan fejlesztenie kell magában.

A Szűz mint partner

A Szűz lénye harmóniát sugall, rendkívül praktikus és tudatos a kapcsolataiban is, de tartózkodó álruhája mögött a szenvedély tüze ég. Soha nem pocsékolja hiábavalóan az idejét, főleg nem haszontalanságokra, nála minden okkal történik. Ha partnerében megérzi a valódi értéket, és biztos benne, hogy nem csak futó kalandról, hanem a tartalmas és tudatosan megélt kapcsolatról van szó, akkor hajlandó közelebb engedni magához. A mellébeszélést, lekezelést nem tűri, ha ilyen magatartást tapasztal, azonnal továbbáll.

A Szűz mint szülő

A Szűz szülő hajlamos a túlzott aggodalmaskodásra és körülményeskedésre. Mivel nála az értelem dominál, gyermekétől is elvárja, hogy az ő igényszintjének megfelelően teljesítsen.

A Szűz mint gyermek

A Szűz gyermek kényes, válogatós és finnyás. Rendkívül szorgalmas. Szégyenlős. Kritikai érzéke gyorsan fejlődik, csípős nyelvével a családját sem kíméli, ugyanakkor, ha őt bírálják, megbántódik. Ösztönözni kell, hogy feladataiban ne vesszen el a részletekben.

Lélektana

Aki meg akar érteni egy Szűzet, annak tudnia kell, hogy energiája és figyelme nagy részét az a kérdés veszi igénybe, hogy: "Mi van, ha...?" Annyira fél a jövőtől, hogy mindig átgondol minden lehetőséget. Bármi, ami megtörténhet és az emberi értelemmel elképzelhető, arra a Szűz már megtette az óvintézkedéseket. Mindenre kritikusan és józanul tekint, mindig megtalálja a "hajszálat a levesben". Diszkrimináló, mégpedig a szó eredeti értelmében:"megkülönböztető". Ha úgy érzi, valami eltalálta, nagyon cinikus és szarkasztikus tud lenni, és csiszolt intellektusával, precíz érvelésével a kevésbé racionális jegyeket érzékeny pontjukon találja el. A természetes hajlamainak korlátozásához vezet, ha kívánságait figyelmen kívül hagyják és ha túlzott érzelmi reagálásokat várnak tőle. Ez idegességet, ingerlékenységet és nyugtalanságot eredményez. A túlzott aprólékossága miatt gyakran szőrszálhasogató, mindenben hibát kereső. Felülmúlhatatlan képessége van arra, hogy a megfelelő időben a megfelelő helyen legyen. Tudja, milyen helyzetben mit kell tenni, rugalmasan képes alkalmazkodni a külső feltételekhez. Minden feltűnik neki, minden kicsi dolog felkelti a figyelmét. Hihetetlenül fontosak számára a részletek. Tudata folyton a külvilág benyomásaival és annak feldolgozásával van elfoglalva, hogy megtudja, hol áll ő, milyen módon kell alkalmazkodnia, hogy adott szituációban megfelelően reagálhasson, és hogy biztonságban érezze magát. Mindig valami konkrét dologra van szüksége, amihez tartani tudja magát. Szereti, ha szükség van rá, nagyon szorgalmas és szeret hasznos lenni.


A Szűz nő jellemvonásai

A Szűz nő az a jelenség, akire büszkék a férfiak: jó megjelenésű, szerény, illedelmes, s épp oly magabiztos is. Nagyszerűen tud uralkodni magán. Folyton figyel a mozdulataira, a tetteire és a küllemére.
Nagyon igényes, de hajlamos a látszat után megítélni az embereket. Keveset beszél, akkor is csak a legszükségesebbeket, tömören, lényegre törőn. Komoly, a Szűz nő sosem bohóckodna a társaságban vagy tenne olyasvalamit amit nem tart önmagához méltó cselekedetnek. élete maga a folytonos tökéletességre való törekvés.
Jószívű és nagylelkű, sőt végtelenül türelmes. Ezzel együtt, alapossága és gyakorlatiassága miatt hideg és kimért nő látszatát kelti. Nagyon rendszerető, mind otthon, mind a munkahelyén mindent bizonyos jól megszokott, szigorú helyen őriz. Fejlett kritikai érzéke van és képes megőrizni a titkokat. épp ezért kiváló titkár, könyvelő, mérnök lehet. Minden esetre sokat ad a társadalmi helyzetre és értelmessége révén sikerül is felemelkednie. Kedveli az intellektuális elfoglaltságokat és maga is rendelkezik művészi hajlamokkal. Mindenben szerencsés.
A Szűz nő temperamentuma
A Szűz nő racionális és nagyon munkabíró. De csak önmagában bízik, ezért mindent egyedül akar csinálni, mintha más nem érthetne hozzá. Sokat aggodalmaskodik és nagy terveket sző. Ha kihozzák a sodrából, látszólagos hidegsége ellenére, a Szűz nő nagyon is vad tud lenni. Minden kihívásra határozottan reagál, mígnem behódolásra kényszeríti ellenfelét.
A Szűz nő érzelmi élete
A Szűz nő életében a szex olyan téma, melyről nem szeret és nem is tart illendőnek beszélni - egyszerűen a fajfenntartó ösztön elengedhetetlen eszközének tartja. A férfiakat pedig inkább tanulmánya tárgyává teszi, akiknek szívesen boncolgatja a lelkivilágát. A vad férfiaktól óvakodik s akit kiválaszt, attól ugyanolyan önuralmat és önmérsékletet vár el mint saját magától. A groteszk helyzetek, a lelki üresség elrémiszti. Gyöngéje a barátság s gondolatban addig mérlegeli mindenki természetét, erényeit és gyöngéit, míg sikerül is megtalálnia az igaz barátot, akihez mindvégig hű marad. Még akkor is, ha időközben az megváltozna, hisz lelkében annak az imázsa él, akit megismert valamikor. A szerelemben, aki megnyer egy Szűz nőt, nem kell csalódnia, hisz azt tehet vele amit akar, csak tartsa be a szép környezet, a rend iránti igényét.
A Szűz nő családi élete
Túl igényes párválasztása miatt, sok Szűz nő egyedül marad az életben. Ha mégis férjhez megy, s ez általában eléggé későn történik meg, s akkor is ő az uralkodó. Mivel számára az otthona jelenti az életet, lakása nagyon rendezett. Valódi támasza a férjének, mindenben segítségére van, s olykor még a gondolatait is kitalálja, csakhogy kedvében járjon. Kiváló háziasszony és jó anya. Szereti a családi összejöveteleket, s gyakran meghívja barátait is, akik megfelelnek magas igényeinek. De bármilyen eseményről lenne szó, a Szűz nő  előre alaposan eltervez, megszervez mindent s aztán örül, hogy minden úgy történik, ahogy ő képzelte el.

A Szűz férfi jellemvonásai

A Szűz csillagzat férfi szülötte megfontolt, lelkiismeretes ember. Logikus gondolkodása mindig felülkerekedik az ösztönein. Folyton tanul, képezi magát, érdekli mindaz ami új. Szerény, mérsékelt ember, aki sosem dicsekszik s épp ezért, környezete ritkán ismeri el erényeit. Megfontoltan és szépen beszél. Mindig barátságos s még akkor is képes megőrizni a nyugalmát ha valaki megharagítja. Nagyszerű barát és jó tanácsadó, de nem tűri a végleteket. S mindezt mástól is így várja el. A Szűz férfi képtelen hiába való bókokat osztogatni. Kiváló intellektusa révén a szellemi elfoglaltságok felé hajlik, minden érdekli ilyen szempontból, de miként a Szűz nő, a férfi is hajlamos a látszat és az anyagi helyzet után megítélni az embereket. Mivel nagyon igényes a barátai megválasztásában, eléggé magányos marad. Jó politikus, tudós vagy  más hasonló értelmiségi lehet, de mindig óvakodnia kell a hatalmasoktól, akik nem könnyen viselik el visszafogottságát.
A Szűz férfi temperamentuma
A Szűz férfi, mivel tudja, hogy ideges vérmérsékletű, a nyugalmat keresi. Nem szereti a társasági életet, a hangos mulatozást. ösztönösen óvakodik minden kellemetlenségtől, sosem keveredik kockázatos kalandokba. A Szűz férfi számára az egészség mindennél fontosabb, ezért kedveli a friss levegőt, a reggeli sétákat, a kirándulásokat. A munkahelyén bármily döntés előtt előbb alaposan megfontol mindent. Számára  legfőbb a kötelesség, épp ezért, általában nem jut el a legmagasabb pozícióba.
A Szűz férfi érzelmi élete
A Szűz férfi számára a nő azt a nagy érdekességet jelenti, melyet mindig érdemes tanulmányoznia. A Szex nem túl fontos számára, de ha már addig jutott, feltétlenül boldoggá akarja tenni a partnerét. De a Szűz férfi sosem kezdeményez, hagyja, hogy őt válassza ki valaki. és ha az jó megjelenésű és értelmes is, nyert ügye van. Nagyon fontos, hogy a választotta mindig pontos legyen és sose keveredjen más kalandba. Nem tűri a közönségességet, ezért mindent jó előre tanulmányoz, nehogy ilyesmi előforduljon. Félénksége gátolja, hogy bókolgasson, de értelme révén hamar kitalálja mit vár el tőle a partnere. Bár elfogadja a rámenős nőket, az esztétikum intim kapcsolatukban sem veszhet el.
A Szűz férfi családi élete
A párválasztásban a Szűz férfi meglehetősen romantikus, mégis alaposan megfontolja kivel köti össze az életét. Figyelembe veszi a társadalmi és anyagi helyzetet, majd valóságos tesztelési folyamatnak teszi ki a kiszemelt hölgyet, hogy az valóban jó anya, kiváló háziasszony, kifogástalan feleség lesz-e, s ha végre döntött, sajátos, egész rendkívüli módon kényezteti majd a feleségét. Családjának igyekszik kifogástalan társadalmi és anyagi biztonságot nyújtani. Csakhogy szereti jól meggondolni mire költ, ezért egy Szűz férfi felesége sosem költekezhet kedvére és nem is keveredhet romantikus kalandokba. Igaz, nem is szorul rá, mert a férje figyelmessége mindenért kárpótolja. De épp igényessége miatt, a Szűz férfi, miként a nő is, csak igen későn, vagy egyáltalán nem alapít családot.

Szexuális párkapcsolat
SZŰZ - KOS
A Szűznek ezen a téren is gyors és agresszív a Kos, több kedvességre, odafigyelésre, törődésre van szüksége. A Kos sokkal többet szeretkezne, mint a Szűz. A Kos nem sok időt szakít az előjátékra, márpedig a Szűz csak akkor tud feloldódni, ha sokat és szeretettel foglalkoznak vele.
Tanács: A Kosnak nagyobb türelemmel kell a Szűzhöz fordulnia és persze rendet tanulnia. A Szűz legjobb, ha visszafogja csípős nyelvét, mert a Kos egyszer csak meggondolja magát és továbbáll.  

SZŰZ - BIKA
Nagyon összeillenek az ágyban: a Bika érzéki, türelmes szerető, ez pedig könnyen feloldja a Szüzet a gátlásai alól. A Bika azon kevesek közé tartozik, aki el tudja varázsolni a Szüzet és közel engedi magához.
Tanács: A Bikának önbizalmat kell a Szűzbe csöpögtetnie, a Szűz hálából jobb, ha nem sokat kritizálja az érzékeny Bikát, mert az megmakacsolja magát, és csak nagyon nehezen békül meg. Mindkettőnek vigyázni kell, hogy ne váljon merevvé a kapcsolatuk - mint föld eleműek, erre hajlamosak -, és ne csak azért csináljanak dolgokat, mert "megszokták&", ugyanis emiatt elszürkülhet a kapcsolatuk.
SZŰZ - IKREK
Nem a szexuális vonzalom az, ami összehozza őket, hanem mert gondolkodásban nagyon hamar egy hullámhosszra tudnak kerülni, és hasonló a világlátásuk, mentalitásuk. Ez meglátszik a szexuális életükön is. Fiatalabb korukban az Ikreknek kitartásra van szüksége, amivel feloldhatja a Szűz vonakodását. Később, 10-20 év múlva nem fordítanak túl sok energiát szexuális élvezetekre.
Tanács: A Szűznek nem szabad túlzott kritikáival és maximalizmusával elijesztenie az Ikreket, az Ikrek pedig felelősségvállalást és kitartást és persze rendet tanulhat a Szűztől.  
SZŰZ - RÁK
A Rák elhalmozza a Szüzet szenvedélyével, akinek szüksége is van erre, hiszen így könnyen fel tud oldódni gátlásai alól.
Tanács: A Szűznek vissza kell fognia csípős nyelvét, mert a Rák nagyon érzékeny, és hamar megsértődik. A Ráknak pedig meg kell próbálnia nem a szívére venni a Szűz megjegyzéseit és tompítania kellene a Szűz maximalizmusán. Egyikük sem az a tipikus optimista típus, ezért nehezebb időszakokban közös borúlátásba foghatnak - pedig nem szabad túlságosan komolyan venni az életet, és túl sokat aggódni olyan dolgokon, amelyek biztos, hogy rendbe jönnek.  
SZŰZ - OROSZLÁN
Az Oroszlánban általában többet felébred a vágy, és hamarabb el tudja magát engedni az ágyban. A Szűz gátlásos jelleme itt is megmutatkozik: segíteni kell neki elengedni magát. A gátlások feloldásához az Oroszlánnak pedig csak addig van türelme, amíg szerelmes. Ezután, ha elutasításra talál, akkor keres egy odaadóbb és érzékibb társat.
Tanács: A Szűz ne kritizálja sokat az Oroszlánt, mert egyvalamit nem tud elviselni, és az a kritika. Az Oroszlán szeret annak tudatában élni, hogy ő tökéletes. Ha meghagyjuk őt ebben a hiszemben, akkor ragyogó partner lehet. Az Oroszlán pedig, ha jó társa akar lenni a Szűznek, akkor jobb, ha kicsit visszafogja nagyvilági életmódját, és mértéktartóbb életet él.  
SZŰZ - SZŰZ
Hogy minkettőjük nehezen oldódik fel, egyszerre szerencséjük és balszerencséjük. Szerencséjük, mert tudják, mire van szüksége a másiknak, így van türelmük egymáshoz; és balszerencse annyiban, hogy gátlásosságukból nehezen fejlődik ki igazi, felszabadult szeretkezés.
Tanács: Vigyázniuk kell - mivel mindkettőnek inkább kevesebb önbizalma van -, hogy kritikáikkal ne ássák alá még jobban a másik önbecsülését. És persze meg kell tanulniuk, milyen érzés az utolsó előtti szó jogát gyakorolni.  
SZŰZ - MÉRLEG
Szerelmüket nem feltétlenül a szexualitáson keresztül fejezik ki, főleg idősebb korukban. A Szűz gátlásos, és a Mérlegnek nem mindig lesz türelme feloldani a Szüzet. A Mérlegnek itt is csodálatra van szüksége, a Szűz pedig nem kifejezetten az a rajongó típus.
Tanács: A Szűz tanulhat egy kis könnyedséget a Mérlegtől, a Mérleg pedig egy kis rendszerességet a Szűztől.  
SZŰZ - SKORPIÓ
A Skorpiónak ezen a téren is nehéz dolga lesz a Szűzzel, aki nagyon gátlásos, és egyáltalán nem tartja sem szépnek, sem vonzónak magát. A Skorpió azonban teljesen otthon van a csábításban: gyengéd és odaadó, ezért célt tud érni az először hideg, visszautasító és merev Szűznél.
Tanács: A Szűznek meg kell tanulnia elengedni magát, és átadni az élvezeteknek, ahogy azt a Skorpió mutatja. És persze nem szabad nagyon sokat kritizálnia a Skorpiót, aki nagyon öntudatos. A Skorpiónak pedig nagyon kitartónak és türelmesnek kell lennie a Szűzhöz, és akkor eléri nála, amit akar.
SZŰZ - NYILAS
A Nyilasnak itt is nehéz dolga lesz. A Szűz nagyon nehezen engedi közel magához a tüzes Nyilast. Ha van kitartás a Nyilasban, akkor játékosságával és ellenállhatatlanságával leveheti a lábáról a tartózkodó Szüzet. De nehéz csata lesz, minden egyes alkalommal. Elég valószínű, hogy mindig a Nyilasnak kell kezdeményeznie.
Tanács: A Szűznek meg kell tanulni azt a spontán életet, amit a Nyilas szeret, ha nem akarja, hogy a Nyilas elmeneküljön tőle. Nem szabad sokat kritizálnia a Nyilast, mert öntudatos. A Nyilasnak pedig türelmet és egy kis állhatatosságot kell tanulnia a Szűztől.  
SZŰZ - BAK
Nem túl sokat szerelmeskednek, de ha igen, akkor - mint az élet egyéb területein -, itt is alaposak. Szeretik feltérképezni a másik minden porcikáját. A föld jegyek alapvetően érzéki jegyek, az más kérdés, hogy a Bak nagyon nehezen oldódik fel, a Szűz pedig még nehezebben. Szeretik a jól bevált szokásokat, nem törekszenek mindenáron a változatosságra.
Tanács: Mivel mindketten föld jegyűek, ezért hajlamosak a szokások rabjává válni. Ügyelniük kell, hogy ne ragadjon meg a kapcsolatuk egy szinten, ne csinálják mindig ugyanazt, mert elsivárosodik a kapcsolat, és kiüresednek az érzelmek. A Bak növelje a Szűz önbizalmát, a Szűz pedig próbálja kicsit lágyítani a Bak kemény jellemét.  
SZŰZ - VÍZÖNTŐ
A Vízöntő valószínűleg nehezen fogja a Szüzet rávenni különlegesebbnél különlegesebb dolgokra, nem nagyon tudja kiélni vele kísérletező hajlamát. Ha van türelme a Szüzet feloldani, akkor nagyon jól érzik egymással magukat.
Tanács: A Szűznek szembe kell néznie a ténnyel, hogy a Vízöntő nagyon szabadelvű, és független kapcsolatra vágyik, ezért mindig el kell engednie őt, ha el akar menni. A Vízöntőnek pedig tudomásul kell venni, hogy a Szűz nem vágyik mindig külön utakra, hanem szereti a jól bevált dolgokat.  
SZŰZ - HALAK
A Halak nagyon gyöngéd és beleérző szerető, ezért képes lesz a tartózkodó és hideg Szüzet felolvasztania. A Halak nagyon sok gyöngédségre és babusgatásra vágyik, és ugyanezt megadja társának is.
Tanács: A Halak folyamatosan adjon hangot tetszésének, mert ezzel növeli a Szűz önbizalmát. Ha nagyobb az önbizalma, akkor valószínűleg kevesebbet fogja kritizálni a Halakat, hiszen sok lelki támaszt kap tőle. A Szűz pedig próbálja tolerálni a Halak állandóságot és szokásokat nélkülöző, változatos életstílusát, mert neki szenvedés mindig mindent ugyanúgy csinálnia. Hagyjon teret a Halak egyéniségének a kibontakoztatásához, és ne korlátozza be őt.                   MÉRLEG

Jellemzés

Egyensúlyra törekvő, diplomatikus egyéniség. A legfontosabb számára az emberi kapcsolat. Kedves, barátságos kisugárzása van, kiváló kapcsolatépítő, nyílt tekintettel közelít másokhoz, nagyon jó empátiás képességgel rendelkezik. Kellemes ember, rendkívül engedékeny, előzékeny, ideális partner, munkatárs. Általában jó humorú, jókedvű. Igyekszik mások elvárásainak megfelelően viselkedni, remélve, hogy így biztosan elkerüli a konfrontációt. Kitűnő tehetsége van arra is, hogy kibúvót találjon, ha olyasmire kérik, amihez nem fűlik a foga. Ösztönösen irtózik mindentől, ami durva, hangos és közönséges. Mindent elkövet, hogy nyugalmat teremtsen maga körül. A középút embere, kerül mindenfajta szélsőséget a megnyilvánulásaiban. Legfőbb törekvése, hogy megtalálja a tökéletes harmóniát, jelentéktelen apróságok is képesek kibillenteni lelki egyensúlyából. Nem szívesen keveredik olyan dolgokba, amik a lelki nyugalmát felborítják. Szívesen odázza el a teendőket, különösen a kényes természetű döntéseket, mert abban reménykedik, hogy majd megoldódnak maguktól. Talán nem elég kezdeményező, megpróbál kerülni minden konfliktushelyzetet és bizonyos döntéshelyzeteket. Igyekszik kibékíteni a vitás feleket. Képes objektív lenni, meglátni a dolgok mindkét oldalát. Könnyedén beleéli magát mások helyzetébe. Az igazságtalanságokat inkább elviseli, csak ne kelljen harcolnia. Mindig, minden helyzetben a béke apostola. Nem a tettek embere, hanem a kivárásé. A kötöttségeket, fegyelmet, kényelmetlenséget nem bírja, általában hevesen tiltakozik ellene. Cselekedeteiben az érzelmek játsszák a főszerepet. Rendkívül hullámzó a kedélyállapotú, könnyű befolyásolni. Az akadály előtt gyakran megtorpan, feladja a harcot. Toleráns és tapintatos másokkal szemben. Az összetűzések elkeserítik vagy felbőszítik. Ha indulatos, akkor is diplomatikusan fogalmaz. Fontos számára a társ, a partner, a nyilvánosság, a nyilvános szereplés. Akivel fontos kapcsolatban van, annak alárendelheti akaratát, sokszor nem vállalja fel a saját érdekeit, időnként nem tudja saját elképzelését érvényesíteni. Fél attól, hogy mellőzik, szüksége van a központi szerepre, fontos neki, hogy interakcióban legyen az emberekkel. Mindenütt jól érvényesül, ahol a környezetet vagy az embereket szebbé lehet tenni vagy szórakoztatni lehet. Szereti szép dolgokkal körbevenni magát, jó ízlése van, talán néha túl sokat is ad a formára. Nincs még egy olyan jegy, amelynek annyira fontos lenne a kiegyensúlyozottság, a szépség és harmónia, mint a Mérlegnek. Az ideális kapcsolatot keresi, ahol kiegyensúlyozottnak érezheti magát. A szerelemben szívesen és könnyen hódít. Szeret ismerkedni, flörtölni, igazi társasági ember. Rendkívül fejlett a szépérzéke, remekül táncol. Megjelenésére igényes, szívesen visel ékszert. Nem követi ész nélkül a divatot, inkább arra ügyel, hogy neki mi áll jól. Az emberek vonzódnak hozzá, barátságos modora és vonzó megjelenése miatt. Megnyerő, kedves és szellemes - tökéletes vendéglátó és tökéletes vendég. Nagyon fontos számára, hogy milyennek látja a világ. Nem tud élni mások elismerése nélkül. Fő tulajdonságai közül első helyre sorolható a báj, az elegancia, a választékosság.

Szerelmi kapcsolatai

Nem tud élni kapcsolatok nélkül, és ez nem csak a szerelmi viszonyaira, hanem a barátságokra is vonatkozik. Magatartását nagyban meghatározza az a vágya, hogy megtalálja a kiegészítő párját. Minél több könnyedség, vidámság és flört van egy kapcsolatban, annál jobban érzi magát, nem szereti a drámai szituációkat, a "véresen" komoly döntéshelyzeteket. A külsőségek meglehetősen fontosak számára, apró ajándékokkal, figyelmességgel könnyen le lehet venni a lábáról. Egyenrangú kapcsolatra van szüksége, nem szereti, ha hatalmaskodnak felette. Ha megtalálta az élete társát, akkor nagyon hűséges marad. Még a kevésbé jó kapcsolatoknak is nehezen vet véget, mert nem szeret szakítani.

A Mérleg mint vezető

A vezető beosztás kiválóan megfelel neki, mivel így érvényesítheti intelligenciáját, bölcsességét és nem utolsósorban, óvatosságát. A tettrekészséget és az eredményességet a Mérleg nem téveszti össze a sürgés-forgással, és nem jön ki a sodrából apróságok miatt. Nem döngeti a mellét rátermettségének bizonygatására. Mire való mindez, ha egyszer az ember lehet higgadt, kiegyensúlyozott, diszkrét és jóindulatú is? Feladatainak zömét kellemesnek tekinti, könnyedén és megfontoltan teljesíti őket. Mindent gondosan megvizsgál, elemez, ám igen nehezen dönt. Ha döntése végül helyesnek bizonyul, akkor az érdem természetesen az övé, ha nem, akkor nyilván más hibázott. Beosztottjaihoz szívélyes, bár kerüli a zavaró bizalmaskodást. Szereti, ha nyíltan, egyenesen állnak elé a problémákkal.

A Mérleg mint beosztott

Az a fajta beosztott, aki mindig tiltakozik, aki mindig módosítani, változtatni akar. Mivel igen harcos szellem, minden erővel azon van, hogy bebizonyítsa főnökének, az ő elképzelése az előnyösebb, az átgondoltabb. Ha erről nem sikerül meggyőznie, akkor nem kizárt, hogy a dolgokat a maga szakállára oldja meg, az általa elképzelt módon. Munkatársaival kedves, becsületes, gyakran sziporkázó beszélgetőpartner, aki mindig a figyelem középpontjában kíván állni.

A Mérleg mint partner

Ideális partner olyan emberek számára, akik kényeztetni tudják. Ragaszkodik a hagyományokhoz, elismerést követel magának nemcsak a közéletben, a munkahelyen, hanem otthon, a családja körében is. A Mérleg számára a szerelem művészet. Szenvedélye túláradó, sok esetben nem is annyira a partnerébe, hanem magába a szerelem művészetébe szerelmes. Ebből következően nem otthonülő típus. Romantikus, vonzó személyisége magához vonzza a másik nemet. Mint minden másban, itt is kiegyensúlyozottságra törekszik. Szereti, ha kedveskednek neki, körüludvarolják, kényeztetik. Nem szereti, ha erőszakoskodnak vele, lerohanják és ajtóstul rontanak a házba. Partnerével szemben vannak elvárásai. Az együttlétnek, találkozásnak megadja a módját. Számára a szerelem legizgalmasabb része az előjáték. Házassága akkor marad harmonikus, ha házastársa minden megszokottat, köznapit ügyesen kikerül. A kényelmét megzavaró realitásokkal nem szívesen néz szembe. Kerüli a veszekedést mert az felkavarná az egyensúlyát. Kapcsolataiban a partner igényeit szolgálja ki, ha egy kapcsolat túlságosan fontossá válik számára. Nehezen dönt egy partnerkapcsolat váltásnál. Fél attól, hogy mi történik a másikkal. Előfordul, hogy párhuzamos kapcsolatot tart fent, nem igazán tud dönteni az optimális megoldásról. Döntésképtelenségében annyira összekuszálhatja kapcsolatait, hogy maga sem talál ki belőle.

A Mérleg mint szülő

A Mérleg jegyű szülők gyermekük minden igényét nagyszerűen kielégítik. Megértők, barátságosak és érzékenyek, mindent megtesznek azért, hogy elkerüljék a konfliktusokat, ezért gyakran tűnhetnek bizonytalannak és következetlennek. Nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy igényesen neveljék csemetéiket. A Mérleg szülők gyerekei éppen ezért igen udvariasak, illedelmesek, jól ápoltak és csinosan öltözködnek. Az érzelmek tekintetében a Mérleg jegyű szülők sokszor felszínesek, nem hajlandóak beismerni a konfliktusokat és éppen ezért sok ki nem mondott feszültség lehet a levegőben, ami egy idő után kifakad és megmérgezi az egész család életét.

A Mérleg mint gyermek

A Mérleg gyermek kedves, kellemes, alkalmazkodó, nem okoz sok problémát a szüleinek. Nagyon szófogadó mert fontos neki, hogy szülei között harmonikus legyen a kapcsolat. Megérzi a konfliktust és próbál békíteni, fontos számára a biztonságos háttér. A Mérleg jegyű gyereknek fokozottan fontos, hogy figyeljenek rá, mert nagy a szeretet iránti igénye. Minél több szóbeli, és testi megerősítést kap, annál harmonikusabb a fejlődése. Ebből következik, hogy megértő, kedves szóra, amiből érzi a szeretetet, jobban hajlik, mint a szigorra, verésre. Igényli a személyével való sok törődést, foglalkozást, dicséretet, de a szülőknek meg kell találniuk a helyes arányokat, mert hajlamos az önközpontúságra. A többi gyerekkel általában jó a kapcsolata, mert lényéből fakadóan kedves és szeretetreméltó. Hajlamos a "színészkedésre" - egy kicsit másnak mutatni magát, mint ami valójában

Lélektana


A Mérleg kapcsolatok nélkül olyan, mint a hal víz nélkül. A Mérleg jellegű ember legmélyebb motivációja, hogy a másikban tükröződjön, olyan társat találjon, akinek kiegészítő és kiteljesítő hatása van rá. A másoktól kapott pozitív visszajelzés élteti. Akkor érzi magát biztonságban, ha a számára fontos személy elismeri. Mélyen vágyódik egy olyan világ után, ahol a célszerűséget és hasznosságot a szépség, művészet, harmónia, az oldottság és a kiegyensúlyozottság váltja fel. A Mérleg princípiumnál inkább a forma számít, mint a tartalom. A kiegyensúlyozott, ideális forma elérése fontos célja e jegynek. Rendkívüli mértékben befolyásolja környezete és annak véleménye. Mivel mérlegelései mindig érintik a másikat, nehezére esik olyan döntést hozni, amely kizárólag saját érdekeit veszi figyelembe. Képes objektíven meghallgatni az eltérő véleményeket, mérlegelni mindkét fél érveit és elfogadható kompromisszumot találni. A Mérleg fontos adottsága, hogy tud közvetíteni és kiegyenlíteni. Kiváló taktikai és diplomáciai érzékkel még a kellemetlen dolgokat is képes megfelelő csomagolásban közölni. Annak ellenére, hogy ragaszkodik az eszmékhez, a tökéletességhez, a Mérleg nem csökönyös és nem is dogmatikus. Számára a világ különböző, gyakran ellentétes álláspontokból és lehetőségekből áll. Nem ragaszkodik görcsösen a véleményéhez, elképzeléseihez. Legrosszabb esetben kissé melankolikusan reagál a világ tökéletlenségeire. A világot higgadtan, tárgyilagosan és realisztikusan szemléli. A lelkében dúló állandó feszültséget, labilitást a külső személők nem látják, nem érzékelik.

A Mérleg nő jellemvonásai

A Mérleg nő disztingvált megjelenése hamar magára vonja a figyelmet. De ízlésesen öltözik is. Nagy súlyt helyez arra, hogy elegáns legyen. Szereti az ékszereket, a finom parfümöt és általában a luxust.
Naphosszat elnézegetné magát a tükörben, hogy milyen szép s elvárja, hogy mások is folyton csodálják. Mindig a figyelem középpontjában akar állni, ragyogón, mint egy ritka gyémánt. Elragadó jelenség.
A teljességre tör, de nem veszti el kritikai érzékét. Ha észre veszi, hogy nem képes uralmi a társaságot, mégis megsértődik. Tanácsokra nincs szüksége, még kevésbé utasításokra. Mindent a saját feje szerint tesz. Viszont mindig megőrzi a hidegvérét. A pénzt nem kedveli, de tudja, hogy csak azzal veheti meg amit akar. A szép minden megnyilvánulása érdekli. Szereti a művészeteket, különösen a jó zenét, de az építészet sem áll távol tőle. A Mérleg nő nagyon sokoldalú, s gyakran elbűvölő és hódító is.
A Mérleg nő temperamentuma
A Mérleg nő nem tűri, hogy bármiben is sürgessék. A legszélsőségesebb helyzetekben sem esik pánikba. Ezzel együtt, a mérleghez hasonlón, folyton ingadozik a depresszió és a jó hangulat között.
A Mérleg nő érzelmi élete
A Mérleg nő eléggé felületes érzelmeiben, de ért a szerelem mesterségéhez. Az igazi férfiakat kedveli, akiket könnyen képes meghódítani, de ha ráun, hamar ejti is egy újabb kaland kedvéért. Olyakor ijesztő ez a hirtelen hűtlenség, mely nem mindig  pontosan érthető. Szereti a befolyásos férfiakat, de mindent színjátékként vesz, szereti a hatáskeltést. A szex nála minden esetre művészeti rangot nyer, hiszen ismeri saját vonzerejét. Nagyon nőies, szereti a szerelmi játékokat. Az állatiasságot és durvaságot viszont nem tűri. A Mérleg nő érdekessége az a kettősség, hogy bár a teste végleteket hajszolná, értelme folyton mérsékeli.
A Mérleg nő családi élete
Mivel a Mérleg nő számára a férj elsősorban a kísérőt jelenti, aki mellett megjelenhet a társaságban, alaposan megnézi ki legyen az. A Mérleg nő rendkívül igényes a párválasztásban. Jövendő férjének olyan tulajdonságokkal kell bírnia, melyeket csak ő képes felfedezni, ezért nehéz is alkalmazkodni az elvárásaihoz.

A Mérleg férfi jellemvonásai

A Mérleg férfi kiegyensúlyozott és nagyon érzékeny. De ez a kiegyensúlyozottság nagy erőfeszítés eredménye, hisz az élete örök ide-oda lengés. Folyton a boldogságot keresi. Művelt emberhez híven, kellemes beszélgető társ. Mindig barátságos, soha senkit sem akar megharagítani. Szereti ha dicsérik és sosem sérti meg más érzelmeit. Jó diplomata és nagyszerű a humorérzéke. Igazságérzete révén mindenkinek esélyt ad - jó főnök és jó munkatárs, aki bármilyen életmódhoz hamar alkalmazkodik. Képes a kompromisszumra de a nagy áldozatokra is. A komoly dolgokban viszont nehezen dönt. Szemmel láthatóan szeretné érvényre juttatni a saját véleményét, de egyedül sosem képes erre, mindig szüksége van tanácsadóra, pártolóra. A hazugságot nem tűri és képes is hamar kideríteni azt. A Mérleg férfi türelmes és kerüli a feszültségeket. Szereti a szépet és mindenben a teljességre tör.
A Mérleg férfi temperamentuma
Hirtelen haragú, de hamar türtőzteti magát és képes kijavítani a hibáit. Ezzel együtt a harag sok rosszat és kárt okozhat az életében. Nyíltan senki sem mer szembeszállni vele, de a háta mögött sok ellensége lehet.
A Mérleg férfi érzelmi élete
Elragadó egyéniség és tudja is, hogyan kell meghódítani egy nőt. ám ha már egymáséi lettek, többé nem engedi el partnerét, minden igyekezetével a kedvében jár majd. A nőt a férfival egyenrangúnak tejkinti, a közönségességeket nem tűri. A Mérleg férfi hamar szerelmes lesz, s ha csalódik aligha képes véget vetni egy kapcsolatnak. Eléggé nehezen különbözteti meg a barátságot a szerelemtől. Szereti uralni a nőt és elvárja, hogy az csak az övé legyen. A Mérleg férfi számára a szerelmi aktus valóságos esemény, melyet ehhez méltón kell megélni. érzelmeiben mégis meglehetősen felületes, rafinált és vonzó egyszerre.
A Mérleg férfi családi élete
A Mérleg férfi házasságra született. De sokat keres, míg megtalálja azt, akit megálmodott. Féleségnek jó megjelenésű, értelmes asszonyt keres, aki ragaszkodik hozzá, aki mindvégig ugyan úgy szereti mint kezdetben, aki ingadozás nélkül kitart mellette. Cserébe kiegyensúlyozott, boldog családi életet nyújt.
Szexuális párkapcsolat
MÉRLEG - KOS
Talán ezen a területen ütközik ki leginkább a különbözőségük. A Mérleg ezen a területen is mértéktartó (mint mindenben), a Kos pedig itt is féktelen. A Mérleg itt is ad a külsőségekre, a Kos ezt is nyersen szereti. Ha megtalálják a közös mértéket, és odafigyelnek a másik igényeire, akkor nagyon jó lehet.
Tanács: Nem szabad a Mérlegnek folyton engednie, mert akkor a Kos egy idő után teljesen eluralkodik rajta. Fontos, hogy a Mérleg tudjon nemet mondani. Ezenkívül nem szabad otthon lustálkodnia folyton, mert a Kos talál egy másik szabadidőpartnert. A Kosnak pedig nem szabad nagyon önzőnek lennie és csak magára gondolnia, el kell fogadnia a Mérleg szépség és külsőségek iránti vonzalmát, különben soha nem fogja őt meghódítani.

MÉRLEG - BIKA
A Bika vágya erősebb és kifejezettebb, és ezért sokszor hűvösnek érzi a Mérleget. A Mérleg "finom", légies szerető - mint az egyénisége -, amit leginkább egy hűs őszi fuvallathoz lehetne hasonlítani, a Bika pedig forró és érzelmekkel teli. Ez a kétféle temperamentum nagyon is vonzódhat egymáshoz az ágyban.
Tanács: A Bikának megértőnek kell lennie a Mérleg luxus iránti igényeiben, ezenkívül rugalmasságot tanulhat tőle. A Mérleg pedig kicsit jobban kimutathatná az érzelmeit, mert a Bikának szüksége van rá.  
MÉRLEG - IKREK
Nem túlságosan fontos az életükben - főleg idősebb korban - a szex. Fiatal korukban a spontán, különleges formáját részesítik előnyben vágyuk kielégítésének.
Tanács: Az Ikreknek tudomásul kell vennie, hogy a Mérleg szívesen ad neki szabadságot, de cserébe oda kell rá figyelnie, mert a társkapcsolat a legfontosabb az életében. A Mérlegnek pedig tolerálnia kell az Ikrek szórakozottságát.
MÉRLEG - RÁK
tt sem teljes a harmónia. A Rák hidegnek és visszautasítónak érzi a Mérleget, mert neki nem olyan erős és kifejezett a vágya a szexuális együttlétre.
Tanács: A Mérleg próbálja meg kimutatni érzéseit, hiszen a Ráknak nagy szüksége van rá. A Rák pedig próbálja meg könnyedebben venni a világot, hasonlóan a Mérleghez.  
MÉRLEG - OROSZLÁN
Az Oroszlánnak talán többet eszébe jut az örömszerzés fizikai lehetősége, és a Mérleg néha elutasítónak és hidegnek tetszik számára.
Tanács: Az Oroszlán megtaníthatná a Mérlegnek, hogyan kell kezelni a konfliktusokat, és ne hagyja elmenekülni előlük. Nem jó, ha mindig a Mérleg enged: a Mérlegnek kell ügyelnie arra, hogy ne uralkodjon el rajta teljes egészében az Oroszlán.  
MÉRLEG - SZŰZ
Szerelmüket nem feltétlenül a szexualitáson keresztül fejezik ki, főleg idősebb korukban. A Szűz gátlásos, és a Mérlegnek nem mindig lesz türelme feloldani a Szüzet. A Mérlegnek itt is csodálatra van szüksége, a Szűz pedig nem kifejezetten az a rajongó típus.
Tanács: A Szűz tanulhat egy kis könnyedséget a Mérlegtől, a Mérleg pedig egy kis rendszerességet a Szűztől.  
MÉRLEG - MÉRLEG
Mindkettő arra vár, hogy meghódítsák, ezért egyiküknek muszáj felvállalni a kezdeményező szerepet, ami mindkettőjüknek nehezére esik. Nem túlságosan szenvedélyes, inkább mesteri, finom, és kiművelt szeretők.
Tanács: Muszáj egyikőjüknek aktívnak lenni, ha sokáig akarnak együtt lenni, különben ellaposodik a kapcsolatuk, és szép lassan elhidegülnek egymástól. A konfliktusokat is jobb a felszínre hozni, mert a struccpolitika ugyancsak segít az elhidegülésben.  
MÉRLEG - SKORPIÓ
A Skorpió mesteri szerető, ezért még a hűvös és tartózkodó Mérleget is képes felmelegíteni. A Skorpió talán kicsit kevésnek tartja a Mérleg igényeit, és kicsit visszafogottnak a viselkedését, de ezen kívül jól kijönnek egymással ezen a téren.
Tanács: A Mérlegnek meg kell tanulnia a felszín (olykor-olykor a Skorpió viselkedése) mögé látnia és nem csak azzal foglalkoznia, hogy mindenki őt csodálja. A Skorpiónak pedig nem szabad elvenni a Mérlegtől a levegőt, hagyni őt a saját életének élésére.  
MÉRLEG - NYILAS
Legtöbbször a Nyilas a kezdeményező fél, talán egy kicsit passzívnak találja a Mérleget. Ezenkívül mindketten szeretik a változatos, új és izgalmas együttléteket.
Tanács: A Nyilasnak kitartónak kell lennie, mert a Mérleget nehéz levenni a lábáról, és nehéz tűzbe hozni igazán. A Mérlegnek pedig nem szabad mindig a kényelmességi szempontokat előtérbe helyezni, hanem lépést kell tartania a Nyilas lendületével.  
MÉRLEG - BAK
Itt is a szenvedélyektől mentes, megfontolt kapcsolat lesz rájuk jellemző, a Bak talán többet kezdeményez, érzéki föld jegyű lévén, mint a hűvös levegő jegyű Mérleg.
Tanács: A Baknak nem szabad túl szigorúnak lenni a Mérleghez, hagynia kell, hadd élje ki szépség iránti vágyát. Az sem jó, ha túlságosan ellenőrzése alá vonja őt, mert akkor elmenekül. A Mérleg pedig jobban teszi, ha felelősséget és kitartást tanul a Baktól. Próbáljon odafigyelni rá, és komolyan venni érzéseit.  
MÉRLEG - VÍZÖNTŐ
A Vízöntő lesz a kezdeményező, levegő jegyűek lévén az eredetiséget, a változatosságot és a szokatlan helyzeteket keresik.
Tanács: Kicsit nagyobb figyelmet kellene fordítani egymás lelki életére, hogy a kapcsolatuk biztosabb alapokon álljon. Ha mindketten csak önmagukkal törődnek, akkor szép lassan elhidegülhetnek egymástól. A Mérlegnek állandó csodálatra van szüksége, ezért a Vízöntő jobban teszi, ha nem csak szarkasztikus stílusával bűvöli el a Mérleget, hanem eredeti bókjaival is.  
MÉRLEG - HALAK
 Mindkettőjük alapjában véve a meghódításra vár, ezért egyikőjüknek el kell vállalnia a kezdeményező szerepet. A Halak nagyon érzékeny és gyengéd szerető, ami a Mérlegnek nagyon tetszik.
Tanács: A Mérlegnek jobban oda kell figyelnie a Halak érzelmi szükségleteire, és gondoskodás iránti vágyát meg kell próbálni kielégíteni, mert csak akkor érzi, hogy szeretik. A Halaknak pedig el kell engednie a Mérleget a saját útjára, nem szabad egy szobába zárni őt.
            SKORPIÓ

Jellemzés

Az egyik legérzékenyebb típus. Az érzelmeket, a lélek fájdalmát és ezeknek energiáit hajtóerőként igyekszik hasznosítani. Filozófikus alkat, határozott, kutató szellem. Sokat foglalkoztatja az élet és halál kérdése, de többnyire letagadja. Nagyon mély kapcsolata van az érzelmi energiákkal. Nem riad meg az érzelmi hullámhegyektől és völgyektől, az extázistól és a fájdalomtól. Nem kíméli sem a maga, sem környezete érzéseit, ezekből az ingadozásokból, intenzitásból új energiát nyer, a tragédiákból is energiával telten kerül ki. A fájdalomenergiát eszközként használja: az önvédelem és öngyógyítás eszközeként. Nem fél saját, vérző sebébe belenyúlni, ha ez a feltétele a gyógyulásnak. A teljes élet vágya hajtja, nem fél az ösztönök, érzelmek, fájdalmak mélyére menni. Tudja: aki új életre vágyik, annak el kell hagynia a régit. Addig nem nyugszik, míg nem jut az őt izgató titkok feltárásáig. A langyos vizet igyekszik felkavarni, minden legyen intenzív. Érzékenysége miatt olyan sérelmek is érik, amiket más észre sem vesz. Emiatt gyakran vesz elégtételt a másik emberen. Nem fél semmitől, nincs veszteni valója. Leszívja a környezete energiáját. A szituációban, amiben mindenki elfárad, ő feltöltekezik. Ha titka van, nem lehet belőle kiszedni, ha nem akarja, nem találod meg hozzá a kulcsot. Kifelé lehet titokzatos. Nagyon mélyen belelát az emberekbe, már gyerekkorában is nagyon érzékeny a levegőben vibráló érzelmekre. Meg kell vele beszélni a problémákat mert átlát rajtuk. Rendkívül nagy az életereje. E jegy szülöttei mutatják a legszélsőségesebb változatokat. Az életben mindent ki akar próbálni. Ha valamilyen cél számára elérhetővé válik, hihetetlenül tudja összpontosítani az energiákat erre a célra. A szerelemben, szexualitásban is a végletek és a kimeríthetetlen energiatartalékok jellemzik. Nem bosszúálló, de a sérelmeket dédelgeti és megtorolja. Mélyen megbántódik azon, amit más fel sem vesz. Csak akkor támad ha őt megtámadják, a sérelmeket elraktározza, csak hosszú idő után szúr vissza, akkor és oda, amikor és ahol a legjobban fáj. Nem felejt, a benne feszülő érzelmek kiélést, megtorlást követelnek. Nem rágódik, de mindent megjegyez. Nagyon koncentrált, nagyon intenzív. Nehezen veszíti el az öntudatát. Ha hűséges, nagyon hűséges. Büszke és karizmatikus, ha egy ügyet felvállal, nagyon lelkesen, céltudatosan szolgálja és viszi előre. A szélsőségek jegye: gonosztevők és szentek. Erős szexualitás, aszkétizmus. Foglalkoztatja a vallás, a misztikum. Bizonyos agresszivitás jellemzi, mely nem győzhető le a végtelenségig. Akkor támad ha veszélyben érzi magát. Családban minden áldozatra képes a szeretteiért. Elvárja a feltétlen engedelmességet. A legféltékenyebb típus. A Skorpió jegy szülötteit a legtitokzatosabb egyéneknek tartják. Miközben magáról nem szeret túl sokat elárulni, másokat képes nagyon hamar kiismerni, és eltalálni a másik legfájóbb pontját. Erős akaratú, kitartó, törekvő, és többnyire fontos számára a hatalom. Látszólagos nyugalma és keménysége mögött nagyon sérülékeny és finom érzésű. Kissé önfejű, olykor a végletekig ragaszkodik a véleményéhez. Hihetetlenül erős regenerációs képessége van, minden helyzetből képes talpra állni. Jó érzéke van a kutatómunkához, a titkok feltárásához, általában érdeklik a misztikus, elvont dolgok. Gyakran nagyon karizmatikus személyiség, aki nagy hatással van másokra. Hatalmas önfegyelme van, viszont abban mértéktelen, hogy képes az önpusztításig kiállni a számára fontos ügyek mellett. Izgalmas, titokzatos egyéniség. Lebilincselő társalgó. Nagyon határozott ízlése van. Az emberek vonzódnak hozzá, mert felismerik milyen nagy rejtett tartalékokkal rendelkezik. Mindig képes megújulni. Ez a képessége önmagában is elég ahhoz, hogy felkeltse mások irigységét. Intellektuális területen nagyszerű sikereket képes elérni, de bármilyen poszton megállja a helyét, mert mindent el tud sajátítani. Akaratereje legyőzhetetlen. Ebből fakad, hogy olyan munkát is elvállal, ami látszólag erejét meghaladja, és aztán sikeresen elvégzi, környezete nagy csodálkozására. Egyébként is alaptermészetéhez tartozik, hogy imádja a kihívásokat. Szeret vitatkozni, imád kritizálni, és általában győztesként kerül ki a szópárbajból. Akadnak Skorpiók, akik túlságosan kritikusak, támadóak, sőt még ijesztőek is, de ez ritka. Akár szeretik, akár gyűlölik, annyi bizonyos, hogy nem tudnak nem tudomást venni a személyéről.

Szerelmi kapcsolatai

Nincs függő viszonyban a kapcsolataiban. Abszolút nem birtokolható. Ha el akarjuk veszíteni, a legbiztosabb ha rajta csüngünk. A partner legyen ugyanolyan erős mint ő, ez az intenzív kapcsolat neki. Legyen partner a mélység és a magasság megélésében. Csípős nyelvű, kritikus, nem rejti véka alá a véleményét. Ha unalmassá válik a kapcsolata, hajlamos felkavarni, feltúrni, intenzíven megszakítani. Gyakorta játssza az elérhetetlenül vonzó szerepet. Karnyújtásnyira van, de nem elérhető. Ebből a felfokozottságból is erőt merít. Bár lelke mélyén magánzó, voltaképpen családra vágyik, mert nem tud igazán egyedül élni. Tartós kapcsolatban meglehetősen összeférhetetlen, házsártos, kötekedő - ha valami nem úgy történik, ahogyan szeretné. Egyébként szenvedélyes szerető, ösztönei rendkívül jól működnek, mindig megérzi, mikor hogyan kell bánnia partnerével. Szerelmi életét nem elégíti ki az otthoni biztonságos szeretet. Külön utakra, izzó szenvedélyre vágyik. Miközben párjától teljes odaadást követel, ő bizony gyakran ki-kiruccan egy kis kalandra. Valahányszor félrelép, szenved a lelke mélyén, de képtelen ellenállni a kísértésnek. Nagyon szenvedélyes típus, a szexualitás hihetetlenül fontos számára és ha szerelmes, akkor "halálosan" szerelmes. Érzelmeit ritkán fedi fel teljesen, mert szereti a helyzeteket az ellenőrzése alatt tartani. Nem bírja a kiszolgáltatottság érzését, és gyakran hiányzik belőle az "ősbizalom". Miközben szkeptikus, bizalmatlan, és fél az odaadástól, mélyen vágyik egy igazi kapcsolatra. Vonzódik a válsághelyzetekhez, egyáltalán nem nevezhető konfliktuskerülőnek. A Skorpió ember számára a szerelem nem könnyű kaland, hanem felkavaró, felrázó élmény. Érzelmei mélységénél fogva a szerelmet mint misztériumot éli meg. Fontos szerepet játszik mind az érzelmi, mind a testi oldal. A jel kettőssége az erotikában is megmutatkozik, mert vagy leesik a mélységbe, vagy pedig éteri magasságokba emelkedve olvad fel benne.

A Skorpió mint vezető

Született vezető. Tekintélyt és tiszteletet parancsoló. Mindenki másnál alkalmasabb erre a tisztségre. Számos tulajdonsága alkalmassá teszi erre a pozícióra: intelligenciája, józansága, szervezőképessége, a tökélyre való törekvése, kiváló megérzései és hatalmas győzni akarása. A legapróbb részletekig ismeri az általa vezetett intézmény helyzetét, személyzetét, s ezért látszólag nem tesz semmiféle erőfeszítést. Hozzáértése ámulatba ejti beosztottjait, következtetéseihez vezető módszerei pedig helyesek és sebészkés pontosságúak, ám teljességgel kiismerhetetlenek, rejtélyesek. Lehet hirtelenharagú és tomboló, ám lehet a legmértékletesebb, a legnyugodtabb és leghűvösebb ember is, akivel valaha találkoztunk. Ebben a jegyben születettek ugyanis rendszerint igen szélsőségesek, egyazon személyben olykor mindkét fajta tulajdonság fellelhető. A rendszeretet, a fegyelmezettség és a pontosság azonban mindkét esetben egyaránt megtalálható. A Skorpió nem enged egykönnyen a hízelgésnek, ha rájön a hamisságra, akkor kíméletlen főnökké, rendkívül veszedelmes ellenféllé válik.

A Skorpió mint vezető

Igen lelkiismeretes és felkészült, rövid idő alatt annyira urává lesz szakmájának, hogy egyszerűen pótolhatatlanná válik. Kollégái között természetesen ő a legjobb, és innen már csak egy ugrás választja el a főnöki széktől. Ennek érdekében mindent meg is tesz, csupán az alkalmas pillanatra vár, miután természetesen lépésről lépésre kiszámította felemelkedésének realizálását. Legértékesebb tulajdonságai közé tartozik leleményessége, kitartása és türelme. Nagyfokú hozzáértésénél fogva számítani lehet rá, s ki lehet kérni véleményét a különböző kérdésekben, ám óvakodni kell vitatkozó kedvétől és tekintetbe kell venni azt is, hogy hiúsága következtében néha hibás álláspontra helyezkedik, még akkor is, ha tudja, hogy nincsen igaza, ebbe a csapdába azonban csak ritkán esik bele. A főnök örülhet, hogy ilyen rátermett beosztottja van, nehezen tudja azonban nyomon követni tetteit és szándékait, és mindvégig ismeretlenek maradnak előtte céljai, amelyek a Skorpió beosztott felemelkedésével egyre magasabb rendűek lesznek.

A Skorpió mint partner:


A Skorpió emberek nem elégednek meg azzal, ha magukénak tudják kedvesük testét, nekik a szeretett ember lelke kell, méghozzá maximálisan. Szeretnék megélni azt, hogy hatalmuk van a másik felett, testi és lelki értelemben, valamint bennük munkál a vágy arra, hogy a tabukat feszegessék. A tabuk világának a feszegetése a Skorpió emberek minden életterületén felvonulhat, de a szexualitás, valamint a szerelem érzése nagyon jó táptalaj arra, hogy a tabuk világát integrálják személyiségükbe. A Skorpió rendkívül féltékeny természetű, amellyel jobb, ha megbarátkozunk és egyáltalán nem is adunk okot a féltékenységre, beleértve azt is, hogy kerülünk minden kétértelmű helyzetet. Nem árt tudni, hogy röntgenszeme van, s olyan orra, amellyel ezer kilométerről megérzi rajtunk az "idegen szagot". Azonnal rájön, hogy megbotlottunk, s elárultuk őt. Nem is biztos, hogy tudomásunkra hozza, hogy mindent tud. Meglehet, hogy nyomozgat utánunk egy ideig "bizonyítékokat" gyűjt, hogy ezekkel aztán szembesítsen minket. Mindezek után pedig jó ideig a sértettség állapotában fog tartózkodni, és nagyon sok munkánkba kerül majd, hogy visszanyerjük a bizalmát, már amennyiben ez egyáltalán lehetséges.

A Skorpió mint szülő

Legtöbbször igen figyelmesek és odaadóan gondoskodnak a gyerekükről. Nagyon ragaszkodnak, nehezen viselik el egy lelkes nagyszülő jelenlétét, akitől irigylik a gyerek figyelmét. Legnagyobb hibájuk a túlzott ambíció és a türelmetlenség. Általában sokat követelnek a gyereküktől, és rosszul viselik, ha valami nem úgy alakul, ahogy ők azt szeretnék. Örömmel hallgatják meg csemetéjük gondjait-bajait, de szélsőséges esetben túlságosan kíváncsivá válhatnak, és minden apró titkát tudni akarják. Képtelenség őket bármiről is meggyőzni, mindenáron ragaszkodnak ahhoz, amit helyesnek vélnek. Gyakran manipulálják gyermeküket, az érzelmi zsarolástól sem riadnak vissza. A Skorpió szülők határozottak és erősek, akik biztonságot kínálnak gyermekeik számára, bármi áron megvédelmezik őket. Nemcsak az emberekkel képesek harcba szállni, hanem külső körülményekkel is: rengeteg munkával, de megteremtik az áhított életkörülményeket. A Skorpió jegyű szülők nagyon karizmatikusak, és időnként az egész családot képesek manipulálni.

A Skorpió mint gyermek

A Skorpió gyermek kezében akarja tartani a dolgok irányítását. Általában megvárja, amíg a környezetében élők kinyilvánítják felé szeretetüket, és nem ő az, aki megteszi az első lépést a kedvesség tekintetében. Inkább tartózkodónak ítélhetjük meg őt élete első éveiben, és ez sokszor még nagyobb gondoskodásra ösztönzi a szülőket, hajlamosak túlzottan is pátyolgatni a gyermeket. Nagyon fontos neki a biztonság - sokkal inkább mint más gyermekeknek -, és ha védettségét veszélyeztetettnek érzi, akkor nagyon szélsőségesen reagálhat. Arra a tudatra van szüksége, hogy ellenőrizni tudja a körülötte folyó eseményeket, és még inkább megnyugtatja, ha azt hiszi, hogy irányítani is tudja őket. Tehát jól tesszük, ha tudatosan hangsúlyt helyezünk arra, hogy döntési szabadságot adjunk neki minél több, őt érintő kérdésben. Az első időszak után fokozatosan jelenik meg életében a felfedezés vágya, ilyenkor azt tapasztalhatjuk, hogy biztonságos környezetben nagyon jókedvű, és feltűnően jó kisgyermek. Amint megérinti őt a felfedezés vágya, folyton kutat valami után. Ugyanúgy izgalommal tölti el a szekrények tartalma, mint a kertben fellelhető kavicsok formája és sokfélesége. Az emberi kapcsolatok tekintetében is kinyilvánítja nyomozói hajlamát - rendkívüli módon érdekli minden kényes kérdés.

A Skorpió nő jellemvonásai

A Skorpió nő kiismerhetetlen. Nagystílű költekező, akinek semmit sem kell áldoznia azért, hogy biztosítsa a kényelmét, sőt luxusban éljen. Elbűvölő teremtés, aki bátran számíthat a megérzéseire.
A hamis embereket nem tűri. Kiváló kritikai érzéke alapján könnyen kiismeri az embereket és partnere erényeit és hibáit még akkor is elemezgetni fogja, ha az maga a tökéletesség. Kevés olyan makacs nő akad, mint amilyen a Skorpió szülötte. De kitartó.
Ha egyszer eldöntött valamit, nincs ami megállítsa s csak nagyon nagy önuralommal lehet neki ellenszegülni. A Skorpió nő megveti a gyengeséget. Ha valaki összevesz vele, nem könnyen felejti és mástól sem tűri el, hogy úgy tegyen mintha semmi sem történt volna. Sőt, bosszúálló is. Ha valaki kihozza a sodrából nem lehet tudni, meddig jut el a haragja. Bármily változáshoz  nehezen alkalmazkodik. Mélyebb elemzések alapján az asztrológusok kétfajta Skorpió nőt különböztetnek meg: az egyik csoport a tüzes szeműek, akik nem sokat adnak a szép ruhákra és a hiúságra s diszkréten, általában a gyenge férfiakat hódítják meg, a másik, a fatális asszony, aki a saját érzékei rabja, kokett, az a veszedelmes típus, akitől óvakodnak a férfiak, mert sok szerencsétlenséget hozhatnak rájuk, de ők maguk sem boldogok.
A Skorpió nő temperamentuma
A Skorpió nő a legszélsőségesebb vérmérsékletű minden állatöv szülötte közül. Bármit tesz, mindig teljes erőbedobással teszi. Különösen rámenős teremtés, aki fárasztóan hat a környezetére. Ha feldühítik, bármire képes.
A Skorpió nő érzelmi élete
A Skorpió nő nagy élvezethajhász. Ő az, aki a férfit üldözi, aki elszédíti a varázserejével.  A szerelem olyanfajta játék a Skorpió nő számára, amilyennel más jobb ha nem is próbálkozik. Szenvedélyessége nagyon igényessé teszi partnerével szemben, elvárja a teljes csodálatot. Nem könnyű szenvedélyét kielégíteni. Ha valaki megcsalja, a Skorpió asszony rendkívül féltékennyé válik. Mindenkiben lehetséges riválist lát, s még akkor is jelenetet rendez, ha partnere szóba áll valakivel, vagy egyszerűen csak ránéz. A szerelemben fantáziadús kísérletezgetései, domináns magatartása és erotikus játékai, erős férfit feltételeznek. De mindezt, amiként a hűséget is, odaadó szerelemmel hálálja meg.

A Skorpió nő családi élete

Látszólagos magabiztossága ellenére, a Skorpió asszony teljesen a férjére hagyatkozik. Kimondottan függ tőle. Ha megérzi, hogy a férje megcsalja, veszélyes ellenséggé válik. Ő maga rendkívül hűséges és bármikor kész harcolni, áldozatot hozni a férjéért. Ezért jó, ha az aki Skorpió nőt vesz feleségül nem lép félre, mert ha magára vonja a haragját, a legrosszabbra is számíthat.

A Skorpió férfi jellemvonásai

A Skorpió férfi szenvedélyesen érzéki, élvhajhászó, olyannyira, hogy gyakran elveszti a józan eszét. Nem érdekli mi lesz a meggondolatlanságai következménye, valósággal rabja az érzékeinek. Ezzel együtt sármos férfi, jól kirajzolódott karakter. Nagyon ambíciós és könnyen összpontosít a lényegre. Bátor és kiváló kezdeményezőkészségű. Bár szabad szellem, mindig szüksége van egy tanácsadóra, akire biztosan támaszkodhat. Vagyis, szörnyen komplikált, akitől sosem tudod mit várhatsz. A gyengeséget elítéli, mégis gyakran labilis, épp ezért, jó ha óvakodik az italtól, a kábítószerektől. Ha megbántják makacs és rosszkedvű. Mintha az egész világra haragudna. Hamar kész a veszekedésre és ilyenkor agresszívvá válik. A sértést sosem felejti, sőt bosszúálló - jobb óvakodni tőle. Ha valaki mégis meghódítja, nagyon hűséges barátra lel a Skorpió férfiban. Az életben gyakran mindent egy kockára tesz, a gazdasági ügyekben viszont nagyszerű gyakorlati érzékkel rendelkezik, ezért is ajánlott ezen a területen keresnie az érvényesülést.
A Skorpió férfi temperamentuma
A Skorpió férfi dinamikus, jó munkabírású de gyakran elfecséreli az energiáját. Mivel a munka nagyon fontos neki, jobbára túl sok dolgot akar egyszerre elvégezni. ám a siker érdekében képes bármily akadályt feldönteni. Ez a megfontolatlanság viszont vesztét is jelentheti. Annak ellenére, hogy a Skorpió számára az élet nagy nehézséget, valóságos kínt jelent, hamar talpra áll bármily kudarc után, miként a főnix madár éled újjá a sajáthamvából.
A Skorpió férfi érzelmi élete
Egy nőnek veszélyes kettesben maradnia a Skorpió férfival. A szerelmi vágy hirtelen tör rá, sosem tudni mitől ihletődve, s e robbanékony természetnek nem könnyű ellenállni. A Skorpió férfi nem ismeri az önmegtartóztatást, folyton kalandra vágyik. Az ellenvetést nem tűri, de partnernőjét a gyönyörök legmagasabb fokára juttatja. általában a híres s még inkább a hírhedt asszonyok vonzzák, hisz maga is csupa szenvedély. Az asszony akaratát vagy szemérmességét figyelemre sem méltatja. A Skorpió férfitól nem várható el a gyöngédség, annál inkább a vad gyönyör.
A Skorpió férfi családi élete
A Skorpió férfi számára a család szent. Ragaszkodik a feleségéhez és hűséges is hozzá. De ő az, aki vezet és uralkodik. Felfogása szerint a nőnek nincs joga ellenszegülni, ezt a férfira kell hagynia, aki mindkettőjük helyett hivatott dönteni mindenben. 

Szexuális párkapcsolat
SKORPIÓ - KOS
Nagyon fontos kapcsolatukban a szex, fontosabb, mint a többi jegynél. Nagyon sokat és szenvedélyesen szeretkeznek, vágyuk az idő múltával sem lankad. Tabu nem létezik számukra, bármi előfordulhat.
Tanács: A Skorpió mindenképpen kevésbé próbálja birtokolni, irányítani a Kost, engedje kicsit szabadon. A Skorpió próbáljon megbízni a Kosban, és jobban teszi, ha nem rendez túl sok féltékenységi jelenetet, mert a Kos hamar elmenekül. A Kos pedig ne szítsa tovább a Skorpió féltékenységét, mert a Skorpió bármit képes megtenni, ha érzelmeiben bántják meg.

SKORPIÓ - BIKA
Mindkettő nagy szexuális étvágyú, ám a Skorpiót egyetlen másik jegy sem győzheti le. A Bikát valósággal elsodorja a Skorpió szenvedélyessége.
Tanács: A Skorpiónak meg kell értenie, hogy a Bika biztonságra vágyik. A Bikának pedig el kell fogadnia a Skorpió végletes természetét, és tudomásul venni, hogy néha bizony egyedüllétre vágyik, és ez nem jelenti azt, hogy nem szereti őt.
SKORPIÓ - IKREK
Vágyaikban sincs teljes harmónia: a Skorpió hatalmas szexuális energiája elől az Ikrek egy idő után elmenekül.
Tanács: Az Ikrek muszáj, hogy érzelmi életét fejlessze magában, hiszen a Skorpiónak mély és szenvedélyes érzelmek kellenek. A Skorpió, ha sokáig együtt van az Ikrekkel, tanulhat tőle könnyedséget, légiességet.
SKORPIÓ - RÁK
Szexuális életük irigylésre méltó. Szenvedélyességük életük ezen dimenziójára is jellemző, még hosszú évek múltával is. Soha nem szeretkeznek öncélúan, csak a "szex kedvéért", csakis azzal érzik jól magukat, akit szeretnek.
Tanács: A Skorpiónak felesleges féltékenykednie, hiszen a Rák nagyon megbízható, a Rák pedig nyugodtan elengedheti magát a Skorpió mellett, az izgalmak számára sem lesznek kellemetlenek.  
SKORPIÓ - OROSZLÁN
Sokszor és sokat szeretkeznek, forrón, szenvedélyesen. Mindketten hatalmas szexuális energiával rendelkezik.
Tanács: Meg kell tanulni háttérbe szorítani a hatalmi harcokat, és megegyezni, ki miben irányít. Ha ezen túlesnek, akkor tartós kapcsolat alakulhat ki közöttük.  
SKORPIÓ - SZŰZ
A Skorpiónak ezen a téren is nehéz dolga lesz a Szűzzel, aki nagyon gátlásos, és egyáltalán nem tartja sem szépnek, sem vonzónak magát. A Skorpió azonban teljesen otthon van a csábításban: gyengéd és odaadó, ezért célt tud érni az először hideg, visszautasító és merev Szűznél.
Tanács: A Szűznek meg kell tanulnia elengedni magát, és átadni az élvezeteknek, ahogy azt a Skorpió mutatja. És persze nem szabad nagyon sokat kritizálnia a Skorpiót, aki nagyon öntudatos. A Skorpiónak pedig nagyon kitartónak és türelmesnek kell lennie a Szűzhöz, és akkor eléri nála, amit akar.  
SKORPIÓ - MÉRLEG
A Skorpió mesteri szerető, ezért még a hűvös és tartózkodó Mérleget is képes felmelegíteni. A Skorpió talán kicsit kevésnek tartja a Mérleg igényeit, és kicsit visszafogottnak a viselkedését, de ezen kívül jól kijönnek egymással ezen a téren.
Tanács: A Mérlegnek meg kell tanulnia a felszín (olykor-olykor a Skorpió viselkedése) mögé látnia és nem csak azzal foglalkoznia, hogy mindenki őt csodálja. A Skorpiónak pedig nem szabad elvenni a Mérlegtől a levegőt, hagyni őt a saját életének élésére.  
SKORPIÓ - SKORPIÓ
Két Skorpió szexuális élete olyan, mintha két éhező állatot engednének össze. Bármennyi idő telhet el, mindig szenvedélyes és izgalmas lesz testi szerelmük, kezdeményezésben nem lesz hiány.
Tanács: Vigyázni kell, hogy ne alakuljanak ki kettejük közt hatalmi harcok. Ugyanis mindketten domináns típusok, szeretnek irányítani.  
SKORPIÓ - NYILAS
Testi szerelemben nem lesz hiány. A Skorpió szexuális kisugárzása már az első perctől vonzza a Nyilast. Mindkettő kezdeményező típus, és mindketten szeretik a változatosságot, az izgalmat ezen a területen is.
Tanács: A Skorpiónak muszáj elfogadnia, hogy a Nyilas nagyon szabad szellemű és szüksége van a függetlenségére, különben, ha folyamatosan birtokolni akarja, akkor a Nyilas elmenekül. A Nyilasnak jobban oda kell figyelnie a Skorpió hangulatváltozásaira, és egyáltalán: egész lényére, mert a Skorpió nem a fél dolgok embere.  
SKORPIÓ - BAK
A kezdeményező fél legtöbbször a Skorpió lesz. A Skorpió erős szexuális kisugárzása és kitartása rekordidő alatt képes elérni a Baknál azt, ami más jegyeknek csak nagyon nehezen sikerül.
Tanács: A Skorpiónak el kell fogadni, hogy a Bakkal nem lehet olyan őrültségeket véghezvinni, mint amire titkon vágyik. A Bak mindig teljesen korrekt és a hagyományos értékekhez igazodik, a Skorpió csakis a saját maga által hozott törvényeket képes betartani, ami viszont zavarhatja a Bakot. Fontos, hogy mindketten tiszteletben tartsák a másik értékrendszerét, és szükségleteit, akkor nagyon jó kapcsolat lehet belőle.
SKORPIÓ - VÍZÖNTŐ
Nagy örömet találnak mindketten a testi élvezetekben, és felszabadult, kalandos lesz a testi szerelmük is. Szeretnek új, minél érdekesebb dolgokat kipróbálni.
Tanács: Ha hosszú kapcsolatot szeretnének, akkor a Vízöntőnek jobban át kell adnia magát az érzéseinek és a kapcsolatnak, többet kell figyelnie a Skorpióra, különben elhidegül tőle. A Skorpiónak pedig arra kell vigyáznia, hogy ne sajátítsa ki a Vízöntőt túlságosan, hogy több szabadságot adjon neki, különben elmenekül a kapcsolatból.
SKORPIÓ - HALAK
A Skorpió lesz az irányító, még akkor is, ha a Halak más gondol. Testi szerelmükben is megnyilvánul a szeretet, a szenvedély, nagyon hamar egymásra hangolódnak. Nincsenek tabuk előttük.
Tanács: A Skorpiónak türelmesnek kell lennie a Halak változékony és szétszórt természetével kapcsolatban, a Halaknak pedig vigyáznia kell, ne engedje át magát teljesen a Skorpió kénye-kedvének, ne csináljon mindent úgy, ahogy a Skorpió akarja. Különben a Skorpió hajlamos a kelleténél jobban eluralkodni a kapcsolaton, és túlságosan irányító és domináns szerepet játszani, ami a Halak energiájának és önbizalmának nem fog jót tenni. 
                   NYILAS

Jellemzés

A Nyilas jegy szülöttei rendkívül színes egyéniségek. Egyfelől fontos számukra az élet élvezete, másfelől viszont bezárkóznak a saját kis világukba és elmélkednek az élet nagy dolgain. Nagyon energikusak, minden feladat kihívás számukra, így lelkesen vágnak bele. Jó kedélyűek, alapvetően optimisták, általában elég nagy az önbizalmuk. Sokszor a hiúságig emelkedhet ez az önbizalom, de a többség tisztában van rossz tulajdonságaival is. Derűs, könnyen lelkesedő ember, kevés kitartással. Jog és törvénytisztelő de nem mindig az igazság képviselője. Optimizmusa rövid időre sokszor cserbenhagyja. Alapmotivációja az értékképzés, és az értékekhez való felnövés. Mindig magasabb szintre törekszik. Gyűjti a címet, rangot, pozíciót, magasabb szinten eszméket, művészi értékeket, gondolatokat, vallási és filozófiai nézeteket. Ezeket igyekszik összerendezni és egyetlen értékformációvá alakítani, szintetizálni és ezt a külvilágnak megmutatni. Baráti körét is jól pozícionált, híres emberek közül választja. Szeretne kiemelkedő személyiséggel bírni, fejlődni, jobbá válni. Eltávolodni a "buta, mocskos, szerencsétlen aljas világtól". Elégedetlen önmagával, mindig előrébb szeretne tartani, de soha nem tudja utolérni magát. A be nem fejezett dolgok kellemetlen élményként raktározódnak el benne. Soha nem fél a jövőtől, de mindig fél a holnaptól. Retteg az anyagi biztonságért. A Nyilas jegyűek egész életükön át tanulnak valamit, nagyon kíváncsi természetűek. Ennek köszönhetően mindig aktuális információkkal és tudásanyaggal rendelkeznek, melyet munkájuk során is kiválóan tudnak hasznosítani. Munkahelyükön éppolyan lelkesen és optimistán végzik el a rájuk bízott feladatot, mint a magánéletben. Szeretik csillogtatni tudásukat, ezért mindent megtesznek, hogy amit kiadnak a kezük közül, az a legjobb legyen. Persze akadnak kivételek. Aki igazán a helyén van, az nem szokott vele kérkedni, akik eltelnek önmaguktól, azok meg vannak győződve arról, hogy kivételes adottságaik révén csak kiváló teljesítményt nyújthatnak, így aztán nem törekszenek jobbra, viszont állandóan villogtatják a képesítéseiket, kitüntetéseiket. A Nyilas jegyű ember rendkívül mozgékony, szeret utazni. Mindig úton akar lenni, megismerni embereket, tanokat. Optimista, szabadságra és függetlenségre vágyó, aki állandóan új tapasztalatokat és célokat keres. Ha nem hisz valamiben, akkor képtelen bármit is tenni az ügy érdekében. Nagyvonalú és joviális, nehezen viseli a hétköznapok rutinját, a "földi" korlátokat. Gyakran filozofikus természetű, foglalkoztatja az élet értelme, a vallás, az ezotéria. Egyenes és szókimondó, elég gyakran fejezi ki tetszését és nemtetszését. Ez utóbbit olykor olyan nyersen, hogy megbántja vele az embereket. Ezt nem rosszindulatról, sokkal inkább őszinteségéről teszi. Rossztulajdonságai közé tartozik az is, hogy nincs időérzéke. Mindig mindenhonnan elkésik. Bármennyire szeretne ezen változtatni, bizony nagy erőfeszítések árán se igen sikerül. Bármit képes megtenni azért, hogy kibújjon a felelősség alól, amelyet terhesnek tart. Nagyon szórakoztató tud lenni, nem csak kitűnő humora miatt, hanem azért is, mert született színész. Olykor fanatikus, türelmetlen és rebellis, de sosem haragtartó. Előfordul vele, hogy túllő a célon. Barátságos, szeret társalkodni. Széles látókörű, vidám természetű, szívélyes modorú, szellemes, energikus, tele van természetes energiával. Élvezi a független életet. Derűs, barátságos modora vonzza az embereket. A barátság kiemelkedő szerepet játszik az életében. Szeret barátai körében lenni, jó humorérzéke által a társaság középpontja, hiszen mindenkit képes megnevettetni. Ezen kívül szívesen meghallgatja a másikat és tanácsokkal is ellátja azt, akinek szerinte szüksége van rá.

Szerelmi kapcsolatai

A Nyilast dinamikussággal és jó humorral lehet elcsábítani. Mindig újabb és újabb ötlettel kell előrukkolni, más és más programot kell szervezni, hogy biztos legyen a siker. A szakítás nagyon könnyű vele. Ha unalmasak vagyunk és nem ismerjük el briliáns elméjét, akkor már tovább is áll. A szerelemben is jellemzi a gyors lelkesedés, szabadságra vágyik, szabadságot ad társának is, de mindezt többnyire megbánja. Fiatal korban a szerelemben sok szenvedésen megy át. Gyakori ilyenkor a párhuzamos párkapcsolat, ám később a család felé vonzódik. Nem könnyen szánja magát családalapításra, s ha végre mégis, azért egy kis függetlenséget mindig biztosít magának. A Nyilas férfinak nagyon meg kell gondolnia, kihez köti az életét. Mert kevés nő tud megbarátkozni azzal a szabadelvű gondolkodásmóddal, amelyet vall. A lelke mélyén talán érzi is: a családi életre teljességgel alkalmatlan. Bár vágyik gyerekekre, és nagyszerűen is tud bánni velük, az otthon-ülés, a békés családi élet távol áll természetétől. Imádja a társaságot, s ha úgy adódik, akár éjjel kettőkor is hajlandó a barátaival útnak indulni az éjszakába - természetesen a felesége nélkül.

A Nyilas mint vezető

A Nyilas főnök általában barátságos, segítőkész, megértő. Arra törekszik, hogy tekintélyével, személyiségének súlyával hatásokat keltsen. Jóindulatú és kedves (olykor azonban ingerlékeny), nagyon bátor és teljes erőbedobással küzd céljai megvalósításáért. Ezért rendszerint győztesen kerül ki a harcból. Bár felületesnek tűnik, (és gyakran az is), a küzdelem előtt igen jól megszervezi erőit és rendkívül módszeresen méri fel a helyzetet, tervezi meg támadó vagy védekező hadmozdulatait. Egy közösség élén állva is megőrzi lelkesedését, dinamizmusát, jókedvét, s nyíltan véleményt nyilvánít a felmerülő kérdésekben. Olykor nyers, őszinte, de sohasem rosszindulatú. Magatartásában a törekvés és a nemeslelkűség nem zárja ki egymást, s mindig megtalálja a kellő módját annak, hogy összebékítse jellemének e két összetevőjét.

A Nyilas mint beosztott

Nem mondható el róla, hogy tapintatosabb lenne, vagy kevesebbet hibázna másoknál. Bár nem tekinthető a melléfogások bajnokának, mégis, bármikor szolgálhat meglepetéssel. Ez mulatságos lehet a kívülálló számára, aki azt látja, miként vág feljebbvalója fejéhez egy sereg kellemetlen igazságot. Senkinek sem kegyelmező gunyorossága ellenére a Nyilas beosztott sohasem akadékoskodik a munka nehézsége vagy mennyisége, fizetésének összege miatt. Mindebből azonban nem szabad arra következtetni, hogy vissza lehet élni ezzel a tulajdonságával, mivel tudatában van jogainak és érdekeinek, és felháborodik, ha mindezeket érezhetően lábbal tiporják. Ha nem kapja meg az őt megillető beosztást, könnyen hepciáskodóvá válhat.

A Nyilas mint partner

Nem túlzottan romantikus jegy. A társának elsősorban energikus, ösztönző barátnak kell lennie. A szexualitás számára nem feltétlenül jár együtt erős érzelmi szálak kialakulásával. Gyakran próbálja elkerülni a felelősségteljes helyzeteket, és nem szereti, ha korlátozzák a szabadságát. Vele lehet a legjobb hajnalig tartó beszélgetéseket megélni. Partnerkapcsolatában is a függetlenség híve. Ez problémát okozhat a házasságban. Általában nem marad egy partner mellett túl sokáig, mivel szereti a változatosságot. Szenvedélyessége rövid időn belül más mellé sodorja. E tulajdonsága miatt sok Nyilas jegyű marad nőtlen és hajadon, vagy házasodik többször. A Nyilas-szülött erősen kötődik családtagjaihoz és képtelen magát odaajándékozni egyetlen embernek. Furcsa, hogy éppen a legszimpatikusabb tulajdonsága, nyíltsága, őszintesége, szókimondása okozza a legtöbb bajt partnerkapcsolataiban. Nincs benne taktika, nem ismeri a szerelem szép játékait, bocsánatos, kis hazugságait és illúzióit. Sok félreértést okoz szüntelen igazmondásával, a valósághoz, a véleményéhez való becsületes ragaszkodásával. A házasságban sok Nyilas-szülött megváltozik. Úgy érzi az élet túlságosan is kellemes, majdhogynem unalmas, és talán valami izgató változatosság felfrissítené. Nem kell azonban mindjárt hűtlenkedéssel vádolni, ha ki-kimaradozik. Barátkozásokra, új ismeretségekre van szüksége. Sok időt tölt barátai körében, s jóllehet a házasságon kívüli kapcsolatok - öntudatlanul - szexuális vágyait is hordozhatják, a Nyilasnál ez nem tudatos törekvés. Akármi történik is odahaza, a Nyilas sohasem fogja megengedni, hogy a házasság ténye eltántorítsa őt új ismerőseitől vagy rokonaitól, barátaitól.

A Nyilas mint szülő

A Nyilas jegyű szülő nagyon vidám és optimista. A világnézeti kérdések nagyon fontosak számára, arra neveli a gyermekét, hogy kialakítsa saját elképzelését a dolgokról, s magasabb tanulmányokat folytasson, egyetemre, főiskolára járjon. Általában nagyon művelt, a gyermeknek mindig lesz kivel megbeszélnie olvasmányait vagy nagy "világmegváltó"kérdéseit. Gyakran előfordul, hogy megpróbálja rákényszeríteni a gyermekére az ő világnézetét. Ezzel a magatartással egy életre rányomhatja a bélyegét a gyermek hitbéli, lelkiismereti hozzáállására. Általában is fennáll a veszély, hogy a gyermek csak azt gondolhatja jónak, amivel a szülei is egyetértenek. A Nyilas szülő jókat tud enni, élvezi az életet, s mindezt a földi jót gyermekének is nyújtja, hiszen nagyon jószívű. A legnagyobb gond az lehet, hogy hangulata néha szélsőségesen ingadozik. Így a gyermek megélheti, hogy az egyik pillanatban még "drága kis tündérbogár", a másikban már "büdös kölök". Ez az érzelmi ingadozás nem tesz jót sem a gyermek önértékelésének, sem pedig a szülő tekintélyének.

A Nyilas mint gyermek

Mindenre elszánt kisgyermek, hatalmas lelkesedéssel, óriási erőfeszítéssel vág neki mindennek. Születése pillanatától kezdve nagyon aktív, lelkes és fáradhatatlan, addig gyakorolja az ülést, járást, beszédet, amíg tökéletesen megy neki. Pihenésre alig van szüksége, szereti egy lépésben megoldani a feladatokat. Ez a hozzáállás egész életében elkíséri majd. A szülők egyik fontos feladata megvilágítani számára, hogy a célhoz néha kisebb lépésekben vezet az út, és a részletek nem elhanyagolhatóak. Ha pedig kihagy egy-egy lépcsőfokot, később hiányozhat majd a tapasztalatai közül. Tehát ne sarkallják őt túl korai eredményekre, inkább abban támogassák, hogy fel tudja mérni, milyen állomásokon keresztül vezet az út céljáig.

Lélektana

Ami a Nyilast legbelül foglalkoztatja, az az emberi szabad akarat kérdése. Megismerni a "nagy tervet", a mindent átható törvényeket kozmikus és emberi vonatkozásban egyaránt. Hogy szembeszálljon a múlandóság érzésével, olyan értékeket keres, amelyek minden korban érvényesek, amelyek túlélik a kor szellemét és előírásait. Tudni akarja, "mi tartja össze legbelül a világot". Szeretné lerázni magáról a földi valóságot minden kötöttségével együtt, megtapasztalni minden megtapasztalhatót, és egy szellemi, tiszta, szent világban élni. A Nyilasnak nehezére esik, hogy ne adja tovább azt, amit helyesnek ismert meg. Amennyire megértően tudja meghallgatni a különböző véleményeket és meggyőződéseket, annyira intoleráns lehet, ha azt hiszi, hogy megtalálta az üdvösséghez vezető utat, ami egyedül az ő privilégiuma. Semmi sem nehezebb egy Nyilas számra, mint megtalálni a helyes mértéket, amely számára egyenlő a középszerűség gondolatával. A Nyilas fontos témája a tolerancia. Szeretné, ha a toleranciája is olyan nagyvonalú, belátó és bölcs lenne, mint amilyennek ő mutatja magát gyakran a környezete előtt. Emögött azonban nem ritkán a dolgok iránti érdektelensége bújik meg. Valami nagyon jelentősnek, hatáskeltőnek kell történnie ahhoz, hogy az érdeklődését valóban felkeltse. Ilyenkor aztán lelkesedése nem ismer határt. Ennek hiányában viszont csak jóindulattal mosolyog - ami nem esik nehezére - hiszen nem különösebben érdeklik a "középszerű" dolgok. A Nyilas komoly oldala mindenekelőtt akkor nyilvánul meg, amikor valamiről meg van győződve, ha magasabb rendű princípiumokról van szó.

A Nyilas nő jellemvonásai

A hosszas megfigyelések azt sugallják, hogy kétféle Nyilas nő létezik. Az egyik a meglepő vitalitású fiús alkat, aki szereti a természetet, a sok mozgást, a sportolást, a másik a független társadalmi lény típusa, aki nem hisz holmi babonákban vagy hasonlókban, de szereti a művészeteket, a
kiváló társaságot. Ő a szalonok extravagáns úrnője. De bármelyik csoportba tarozna is, a Nyilas nő sokat ad a saját külsejére és a látszatra. Nagyon felületes, beképzelt, de szabadnak érzi magát.
Ezzel együtt nem tűri a magányt, szeret fecsegni. Szívesen meghallgat másokat is, de mindig érezteti, hogy ő abszolút mindenhez ért, holott nem úgy igaz. Más tanácsára viszont nincs szüksége, mindig a saját impulzusai szerint cselekszik. Szereti a mozgalmas életet. Egy Nyilas nő mellett sosem lehet unatkozni. Lényegében közvetlen és szókimondó, nagylelkű és megértő, de szereti a változatosságot, mindig valami újra van szüksége maga körül.
A Nyilas nő temperamentuma
A Nyilas nő nehezen találja meg a helyét, ezért is szeret sokat utazni. Egyszerre sok mindenbe belekezd, de meggondolatlanul, tervek nélkül lendül mind az eseményekbe mind a tennivalóiba, s ez a szeleburdiság hamar megbosszulja magát.
A Nyilas nő érzelmi élete
Mivel a Nyilas nő nagyon szókimondó és őszinte, gyakran előfordul, hogy ravasz, gátlástalan férfi áldozatául esik. A folyton változatosságra vágyó Nyilas nő azonban nem válogatós, a fontos, hogy minél többször váltogathassa a partnerét. A kalandok nem hagynak lelkében nyomot, hisz mindent inkább barátságból tesz s ha nem sikerül, legfeljebb annyi, mint egy elvesztett játszma. Természetének megfelelően bárhol hajlandó kielégíteni a vágyát, sőt a természet ölén számára ez még érdekesebb, de nincs türelme, hamar el akarja érni a célját. Mivel a Nyilas nő nehezen kiismerhető, uralni sem könnyű.
A Nyilas nő családi élete
A Nyilas nő kiváló pajtás a sportban, jó barát a kalandornak, s ha szerelmes lesz nagyon ragaszkodó társ a férjnek. Amennyiben a férj valamiért elhagyná, egyszerűen összeroppan. De mert a Nyilas nő számára a függetlenség a legfontosabb és nem is kitartó, közülük sok hajadon marad.

A Nyilas férfi jellemvonásai

A Nyilas férfi idealista és romantikus. Szellemes, sármos, optimista és jókedvű. Kiváló szónok. De mivel túl szabad és szókimondó, a nyilas férfi olykor akarata ellenére is megsérti az embert. A Nyilas számára minden nap új lehetőséget jelent. A bírálat nem fog rajta. Nem jó diplomata, de a szavát igyekszik mindig betartani. Megértő barát, nagylelkű és ambíciós, csakhogy kissé depresszív alkat. Szereti a luxust, barátainak extravagáns ajándékokat ad. Kedveli a meghitt mulatozásokat, de mindenkiről mindent tudni akar. Ő maga viszont szereti a titkolózást, pénzét is mindenféle titkos vállalkozásokba próbálja befektetni.
A Nyilas férfi temperamentuma
A női szülötthöz hasonlóan a Nyilas férfi is sokat utazik, szeret új ismeretségeket kötni. Olyan kalandokba keveredik, melyek más számára rendkívülinek tűnnek, de ő természetesen fogad minden változást. Ha valamiért mód felett felháborodik, hideggé, visszafogottá válik.
A Nyilas férfi érzelmi élete
Különösen vonzzák a szép asszonyok. Meghódításukra a Nyilas férfi minden eszközt kipróbál a virág- és telefonüzenetektől a bókokig és érzelmes levelekig. állandóan szerelmesnek érzi magát, holott nagyon nehezen képes valaki mellett elkötelezni az életét. Már csak azért sem lehetnek tartósak a kapcsolatai, mert magát a vadászatot élvezi. Bár a tapasztalt partnert keresi, mindenkit a saját elképzelése szerint akar modellálni, és sajátos képessége révén képes is meggyőzni a kiválasztott nőt, hogy azt tegye amit ő akar. Nem is unja soha a szerelmet, de a féltékenységet, különösen a hangos jeleneteket nem tűri el senkitől.
A Nyilas férfi családi élete
épp érzelmi élete sajátosságai miatt, a Nyilas férfi számára a házasság nem jelent kötelezettséget. Akár megnősül, akár nem, lelkében örök agglegény marad, aki szereti a titkos viszonyokat. Egyik nőtől a másikhoz cikázgat, hazudozik, de mindezt olyan szépen teszi, hogy a nők hisznek neki.


Szexuális párkapcsolat
NYILAS - KOS
Nagyon jól összeillenek az ágyban, sok, szenvedélyes szeretkezés övezi kapcsolatukat. Ezen a területen is szeretik a változatos körülményeket.
Tanács: Törekedjenek a változatosságra, utazzanak együtt sokat, keressenek új kalandokat. Fontos, hogy pezsegjen az élet körülöttük, és akkor nincs arra idő, hogy megunják a másikat. Jót tenne a Nyilas önértékelésének, ha a Kos többet dícsérné különleges ötleteit, a Nyilasnak pedig tudomásul kell venni, hogy a Kos nem mindig vevő a gyerekes játékokra.  

NYILAS - BIKA
Testi vágyaikban sem hazudtolják meg természetüket: a Bika lassabb, érzékibb szeretkezésre vágyik, a Nyilas pedig, impulzív természete lévén spontán, izgalmas, különleges együttlétre.
Tanács: Nagyon sok tanácsot lehetne adni nekik, miben idomuljanak egymáshoz, hiszen a végletekig különböznek. A legfőbb ezért az egymás megismerése és a türelem. Ha a Nyilas meg akarja hódítani a Bikát, azt apró, ám annál értékesebb ajándékokkal tegye, mert így a Bika érezni fogja, hogy ő fontos. A Bikának nem szabad túlságosan féltékenynek lennie, mert ezzel nagyon hamar elűzi maga mellől a Nyilast.
NYILAS - IKREK
A Nyilas, tüzes jegy lévén, többet közeledik, és az Ikrek az idő haladtával egyre többet utasítja vissza. Fiatalkorukban azonban szeretik a különleges, furcsa helyeket, egzotikus körülményeket, szeretkezéseik játékosak.
Tanács: Az Ikreknek jobban oda kellene figyelnie a Nyilasra, mert lehet, hogy nem mutatja, de szüksége van a figyelemre. Mindkettő hajlamos az okoskodásra, ez lehet, hogy az idegrendszerük rovására megy. Meg kell tanulniuk engedni.
NYILAS - RÁK
Az ágyban jól megértik egymást, igaz, a Rák kicsit érzelmesebb, a Nyilas kicsit extrémebb együttlétre vágyik.
Tanács: A Nyilasnak kitartást kell tanulnia a Ráktól, és tudomásul kell vennie, hogy a Ráknak a legfontosabb az otthona, a családja. A Ráknak pedig éppen azt kell elfogadnia, hogy a Nyilas az örökké bolygó hollandihoz hasonlít, és el kell tudnia engedni, ha sokáig meg szeretné tartani.
NYILAS - OROSZLÁN
Mindketten igénylik a vágyuk fizikai kielégülését. Sokat szeretkeznek, itt sem hazudtolva meg játékos, bohém természetüket.
Tanács: Az Oroszlán megtaníthatná a Nyilast, hogyan kell kitartással végigcsinálni azt, amit elkezdett, a Nyilasnak pedig nem szabad hagynia, hogy az Oroszlán túlságosan eluralkodjon rajta. Ezenkívül, ha az Oroszlán el tudja engedni magától a mindig szabad Nyilast, akkor kapcsolatuk örökké megmaradhat: a Nyilas mindig vissza fog térni hozzá.
NYILAS - SZŰZ
A Nyilasnak itt is nehéz dolga lesz. A Szűz nagyon nehezen engedi közel magához a tüzes Nyilast. Ha van kitartás a Nyilasban, akkor játékosságával és ellenállhatatlanságával leveheti a lábáról a tartózkodó Szüzet. De nehéz csata lesz, minden egyes alkalommal. Elég valószínű, hogy mindig a Nyilasnak kell kezdeményeznie.
Tanács: A Szűznek meg kell tanulni azt a spontán életet, amit a Nyilas szeret, ha nem akarja, hogy a Nyilas elmeneküljön tőle. Nem szabad sokat kritizálnia a Nyilast, mert öntudatos. A Nyilasnak pedig türelmet és egy kis állhatatosságot kell tanulnia a Szűztől.  
NYILAS - MÉRLEG
Legtöbbször a Nyilas a kezdeményező fél, talán egy kicsit passzívnak találja a Mérleget. Ezenkívül mindketten szeretik a változatos, új és izgalmas együttléteket.
Tanács: A Nyilasnak kitartónak kell lennie, mert a Mérleget nehéz levenni a lábáról, és nehéz tűzbe hozni igazán. A Mérlegnek pedig nem szabad mindig a kényelmességi szempontokat előtérbe helyezni, hanem lépést kell tartania a Nyilas lendületével.  
NYILAS - SKORPIÓ
Testi szerelemben nem lesz hiány. A Skorpió szexuális kisugárzása már az első perctől vonzza a Nyilast. Mindkettő kezdeményező típus, és mindketten szeretik a változatosságot, az izgalmat ezen a területen is.
Tanács: A Skorpiónak muszáj elfogadnia, hogy a Nyilas nagyon szabad szellemű és szüksége van a függetlenségére, különben, ha folyamatosan birtokolni akarja, akkor a Nyilas elmenekül. A Nyilasnak jobban oda kell figyelnie a Skorpió hangulatváltozásaira, és egyáltalán: egész lényére, mert a Skorpió nem a fél dolgok embere.
NYILAS - NYILAS
Testi szerelmük is olyan kalandos, izgalmas és minden újra fogékony, mint általában a kapcsolatuk.
Tanács: Ha hosszú távú kapcsolatot szeretnének, akkor meg kell próbálniuk stabilizálni a kapcsolatukat úgy, hogy jobban figyelnek a másikra, nem pedig csak a saját örömük után mennek. Tűz jegyek lévén ugyanis hajlamosak az egoizmusra és mindig azt csinálni, ami nekik jó, és nem gondolnak bele a másik helyzetébe.  
NYILAS - BAK
A Nyilasnak itt is türelemre lesz szüksége, hogy felolvassza a Bakot. A Bak is nagyon érzékeny és érzéki tud lenni, ám nagyon nehezen enged magához közel lelkileg is, testileg is, csak akkor, ha megbízik a másikban.
Tanács: A Nyilasnak kitartásra lesz szüksége, és sok-sok türelemre, akkor biztos, hogy célba ér. A Baknak meg kell tanulnia bíznia a másikban, és persze elengedni a másikat, ha neki arra van igénye. Nem szabad korlátozni a Nyilast, mert nagyon hamar fojtogatónak érzi a légkört, és akkor azonnal elmenekül. A Nyilasnak azt kell éreznie, hogy ő akarja a kapcsolatot, különben kényszerítve érzi magát.  
NYILAS - VÍZÖNTŐ
Testi szerelmük is éppolyan izgalmas, különleges, tabuk és kényszeredettség nélküli, felhőtlen, újat kereső lesz, mint a lelki kapcsolatuk.
Tanács: Ha szeretnének sokáig együtt lenni, akkor a ragaszkodás legalábbis enyhébb formáját kell tudni elsajátítaniuk. Fontos, hogy a Vízöntő ne csak a gondolataiban valósítsa meg álmait, hanem engedje, hogy a Nyilas magával sodorja és belevigye a kalandokba.  
NYILAS - HALAK
A Nyilas itt gondban lesz, mert a Halak sok gyöngédségre és babusgatásra vágyik - mint ahogy ő is nagyon gyöngéd a másikkal. Nem olyan spontán és hirtelen a vágya, mint a tűz jegyű Nyilasnak, ezért türelemre és kitartásra lesz szüksége.
Tanács: A Halaknak nem szabad érzelmi zsarolással sakkban tartania a Nyilast, mert a Nyilas minden muszájtól kényszeresen menekül. A Nyilasnak pedig nagyon oda kell figyelnie a Halakra, akinek hatalamas érzelmi és szeretetigénye van.                   BAK

Jellemzés

A Bak jegyű ember komoly, határozott, céltudatos. A hivatás, a karrier fontos számára. Nem a csillogás, a hatalom, hanem a létbiztonság érdekében. Alapos a gondolkodásban, a tettekben, rendíthetetlen a célok elérésében. Amit megígér, minden körülmények között igyekszik megtartani, amibe belefog azt véghez viszi, ha törik, ha szakad. Képes az alázatra, mert a világ rendjét belső törvényként fogadja el. A minőség, a márka nagyon fontos számára, csak egyszer vesz meg valamit, ha kell nagyon drágán. Nem luxuscikket, hanem tartós dolgokat vásárol, a praktikusság a lényeg. A Bak embert sokszor pesszimistának tartják, de ez inkább csak védekezés nála, hogy kellemesen csalódjon. Szereti az embereket próbára tenni és ha a próba nem sikerül akkor sem csalódott, hisz úgysem vár különösebb jót senkitől. Úgy érzi, nagy keresztet visz a vállán, de ezt tudatosan vállalja is. A hagyományokhoz, az adott struktúrákhoz vonzódik, nem szeret gyakran változtatni. Önfegyelme óriási, ahogy a felelősségtudata is. Testileg és lelkileg is szívós alkat. Egy kissé magának való, hajlamos a munkájába menekülni az érzelmei elől. Sokat ad mások, a "társadalom" véleményére. Gyakran nincs elég önbizalma. A szabályokat és a törvényeket mindig betartja, a kötelességet és a teljesítményt sokszor többre tartja mint az önmegvalósítást. Az idő, a tapasztalatok valódi bölccsé tehetik. Utálja az érzelmi kitöréseket, az érdekek a fontosak. Tudja, hogy a földi világ szabályoknak van alárendelve. Kis részek szabályozott egysége építi fel a nagyobb egységeket, azok a még nagyobbakat és így tovább. A Bak ennek a hierarchiának, rendnek és törvénynek szenteli az életét. Rendszerint nem könnyű sorsú, de általában jól megállja a helyét. Nehezen barátkozik, sok közöttük a zárkózott ember. Bár nehezen szeret meg másokat, aki mellett elkötelezte magát, ahhoz ragaszkodik. A szerelemben is hűvös, tartózkodó, nem igyekszik hódítani. Későn érő típus, őt kell meghódítani. Idős korban nagyon is ki tud bontakozni. Öregkorban nyitottabbá, a célhoz érve derűsebbé válik. A családban mindig szigorú, kemény határozottsággal, szigorral neveli gyermekeit. Többnyire későn látja be igazát. Pesszimizmusra hajlamos, humora is fanyar. A Bak általában türelmes, gyakorlatias és meglehetősen szégyenlős. Szívesebben marad a háttérben, kerüli a reflektorfényt. Visszahúzódottsága azonban nem jelenti azt, hogy ne rendelkezne igen erős akaraterővel, és ne tudna kiállni a maga igazáért. E jegy szülötteit általában kicsinyesnek, karrieristának és keménynek tartják. Legnagyobb erényei a tárgyilagosság, a megvesztegethetetlenség, becsületesség, igazságérzet, érettség, felnőttség, komolyság, józanság. Feltűnően jó az emlékezőtehetsége. Önuralma is példátlan. Okos, diplomatikus és kitűnő szervezőképességű. Nehezen hozható ki a sodrából, de ha megharagszik, hosszú időre van szüksége, hogy megnyugodjék és megbocsásson. Sokat ad a külső méltóságra, a fegyelmezett tartásra. Szorong attól, hogy vagyona elvész, ezért nagyon takarékos. Gondolatait nehezen tudja kifejezni. Az érzelmek fitogtatását nem szereti. Mindezek hátterében az áll, hogy nem akarja magát megmutatni, fél, hogy belélátnak. Nehéz a barátságába férkőzni, de ha egyszer megnyílik a lelke, akkor igen befogadó és őszinte. Nem avatkozik mások dolgába, de az övébe sem tűr beleszólást. Érzései mélyek, de bizonyos kedélyállapot-hullámzás az alaptermészetéhez tartozik. Lelke mélyén nagyon fél a haláltól, ezért kerül minden ezzel foglalkozó témakört. Nyitott a filozófia irányába. Kedves és barátságos, de ha szükséges, tüskéket növeszt, nehogy megsértsék érzékeny lelkét. Rendkívül pesszimista, ezért jobban küzd mindenért, mint ami elvárható lenne. Bár sokan veszik körül, igazi barátja csak kevés van. A legtöbb ember számára törtetőnek és munkamániásnak tűnik, így nem is kíváncsiak rá. Igazából ő sem kíváncsi másokra. Nehezen megközelíthető, és csak ritkán mutatja ki érzelmeit. Ez, persze, nem jelenti azt, hogy érzéketlen. Az önbecsülése egészséges, sőt, néha az idegenek szemében már önhittségnek tűnik. Megjelenése, modora általában konzervatív, akárcsak az emberekhez való viszonya. Mindig mindenkivel három lépés távolságot tart. Még a közvetlen családtagjaival szemben is él egyfajta gyanú a lelkében, mintha állandóan attól félne, hogy nem szeretik eléggé, és egyszer csak hűtlenül elhagyják.

Szerelmi élete

Ritkán mutatja ki nyíltan az érzéseit, ehelyett kissé hűvös és tartózkodó, gyakran a kötelességet a szerelem elé helyezi. Meglehetősen sokat aggódik, nem mindig képes átengedni magát a szerelemnek. A házasságban is pragmatikus, mindenképpen megvizsgálja jövendőbelije társadalmi és anyagi helyzetét, és előfordulhat, hogy presztízsből házasodik. Szereti birtokolni a szeretteit. Általában a hosszabb távú kapcsolatot részesíti előnyben, mivel vágyik az érzelmi biztonságra. Nagyon ragaszkodó, társának mindent megad, cserébe egy kis szeretetet és megbecsülést vár. A kapcsolatban nincsenek nagy igényei, nagyon tud örülni a kis dolgoknak is. Ha egy Bak jegyűt meg szeretnénk hódítani, akkor romantikusnak kell lennünk, nagy érdeklődést kell mutatnunk érzései iránt, és fontos az őszinteség is.

A Bak mint vezető

Beosztottjai elismerik egyszerűségéért, becsületességéért és dinamizmusáért. Döntései igazságosak, még akkor is, ha ő maga igyekszik mindig szigorúnak látszani. Munkatársaival nem bizalmaskodik, utasításainak hangneme példával szolgálhat arra, miként lehet üvöltözés vagy kérlelés nélkül célt érni. Ugyanakkor a Bak főnököt nem érdeklik a szociális problémák (nem érdekes, ha beteg a gyerek, "tessék dolgozni vagy kereshetsz másik munkahelyet"). Nincs idő az érzésekre. Semmi érzékenység, empátia. Kiváló szervező, munkastílusától idegen a kockáztatás és a meggondolatlanság, döntés előtt mindig megfontoltan mérlegeli a lépés mellett és ellene szóló érveket.

A Bak mint beosztott

Minden tettével saját főnökségét készíti elő, hiszen ez a nagy álma. Szakmáját maradéktalanul ismeri, mindig az élen jár, mindig ő a leglelkiismeretesebb, a legrendszeretőbb és a legigényesebb. A nehezebb feladatok elvégzésénél a többi beosztott természetszerűen köréje zárkózik fel. Minden érdekli, ami növelhetné munkája hatékonyságát, az ismeretek elsajátításának üteme tekintetében pedig nehezen érné utol bárki is a szakma tökéletes uralása felé vezető úton. Csak ritkán követ el hibát. A kitüntetéskért csak akkor lelkesedik, ha azok a ranglétra csúcsa felé vezető útját egyengetik.

A Bak mint partner

A Bak nő hűséges és megbízható feleség, de csak olyan férfi mellett érzi jól magát, aki nem igényli a rafinált női praktikákat, hanem elfogadja az egyszerű természetességet. Nem ismeri a szerelem fortélyait, de képes biztonságos családi hátteret teremteni. Nem teszi közszemlére az érzésvilágát. A háttérből gondoskodik szeretteiről és soha nem hánytorgatja fel azt az áldozatot, amit értük hoz. A Bak férfi a régi, patriarchális családfő szerepét tölti be, aki tiszteletet követel a gyerekektől, odaadást és teljes szolgálatot a feleségtől, s közben mindent elkövet, hogy kényelmet és biztonságot teremtsen övéinek. Rengeteget dolgozik, és nincs az a magas jövedelem, ami mellett megengedne magának egy kis gondtalan költekezést vagy lazítást.

A Bak mint szülő

Magas elvárásokat támaszt a gyermekével szemben, mert szorgalmas, dolgos, korrekt embert akar faragni belőle. Úgy gondolja, hogy ezt a célját szigorral és következetességgel érheti el. Nagyon lelkiismeretes, de érzelmeit nem mindig tudja kimutatni és a játékosság sem a legfőbb erénye. A túlságosan szigorú, hűvös és zárkózott magatartása miatt a gyermeke elhagyatottnak érezheti magát, ez pedig súlyos következményekkel járhat. A Bak jegyű szülők sokszor rengeteget követelnek a gyereküktől, és azt várják el, hogy legalább olyan sikeres legyen, mint ők.

A Bak mint gyermek

A Bak gyermeknek óriási szüksége van a szeretetre és rengeteg érzelmi odafigyelést igényel. Külső határozottsága, komolysága mögött ugyanis sérülékeny lélek rejtőzik, ezért csak abban az esetben érzi magát biztonságban, ha úgy gondolja, mindenki szereti. Ha megkapja a kellő érzelmi megerősítéseket, akkor a világot nem találja olyan nyomasztó helynek, éppen ellenkezőleg: élvezi a felfedezés örömét. Nagy a tudásszomja, tele van tettvággyal, érettebb, mint a kortársai, függetlenül attól, hogy gyermekkorának mely szakaszában jár éppen. Legjobban a szülei társaságát kedveli, és kevésbé vonzódik a vele egykorú gyermekekhez. Természetéből adódóan nem kedveli a viháncolást, zajos hancúrozást, a túl nagy lárma megijesztheti. Ezért még ellenszenvesnek is tűnhet neki a többi gyermek. Iskolás korára magabiztosabbá válik, és egyre törekvőbben viselkedik, ami azt is jelenti, hogy gyakran túlvállalja magát - ami egyébként felnőtt korában is jellemző rá. Lehetséges, hogy minden feladatmegoldásban ő lesz az első, és ezt annak köszönheti, hogy szorgalma, és kötelességtudata végtelen. Lehet, hogy vannak nála sokkal jobb képességű gyermekek, de biztos, hogy mind közül ő a legkitartóbb.

Lélektana

A Bak típus motivációja, hogy az általa elfogadott külső rend szabályai szerint önmagát építse, s így személyében váljék építőkövévé a nagy Egésznek. Már gyermekkorában kifejlődik benne a felelősségérzet, a kötelességtudat és az önkorlátozás, legtöbbször azért, mert a külső körülmények megkövetelik ezt. A világot kezdettől fogva zordnak tartja, amelytől kitartással, okossággal, tervezéssel és realitástudattal kell kicsikarni azt, amit magától nyilvánvalóan nem akar megadni. Mély vágy hajtja, hogy teljesítménye révén elismerésben részesüljön, ezért nagy feladatokat vállal, amely időnként túlfeszítettséghez és depresszióhoz vezet. A siker értéke - és ezzel a megelégedettség érzése - együtt növekszik a legyőzendő nehézségekkel és ellenállásokkal. Ami könnyen az ölébe hullik, az inkább csalódást kelt benne. Ezek a tulajdonságai képessé teszik arra, hogy önmaga fölé nőjön és felelősséget, ténykedést vállaljon magasabb összefüggések érdekében. Sok Bak életútjára jellemző a siker, karrier, szociális presztízs és státusz. Nagy munkabírása, akaratereje, megbízhatósága és az a képessége, hogy strukturáltan át tudja gondolni a dolgokat, a szakmai életben keresett munkaerővé vagy sikeres vállalkozóvá teszi. Ha nem sikerül az általánosan érvényes törvények, szabályok, kötelességek és az önmegvalósítás megfelelő elválasztása és felismerése, akkor idősebb korban testi-lelki megkeményedések alakulhatnak ki. Ez gyakran keserűséggel és elégedetlenséggel párosul és azzal az érzéssel, hogy az élet becsapta őt.

A Bak nő jellemvonásai

A Bak nő magányos és független. Bár fiatal korában bátortalan és határozatlan, idővel egyre inkább magabiztossá válik. Mindig több célt tűz ki maga elé, ezért csak ritkán sikerül mindent bevégeznie.
Kedveli és épp keresi a hírességek társaságát.Annak ellenére, hogy álmodozó, képes megmaradni a realitás határán belül. Ezzel együtt, számító teremtés. Mert mindig elégedetlen önmagával, folyton tanul, képezi magát, hogy minél több területen elérje a lehető legtöbbet.
A Bak nő tudása vitathatatlan. S erre büszke is, sőt beképzelt. A Bak nő nyugodt természet, de ha bántják, nem felejti el, sőt bosszúálló. Az élet megadja neki a szükséges kényelmet, a biztos megélhetést, külsőleg is ápolt és jó ízlésű, mértékkel sminkeli magát, nem feltűnősködik, mégis szereti ha csodálják. Alkalmas titkárnőnek, tanárnak, orvosnak.
A Bak nő temperamentuma
A Bak nő nyugodt, nagyon türelmes, ritkán idegeskedik. Az a tipus, aki mindig saját maga igyekszik rendezni az életét. A tétlenséget nem tűri, ezért mindig talál valamit, amivel kitöltse az idejét.
A Bak nő érzelmi élete
Látszólag távolságtartó, pedig csak elővigyázatos. A Bak nő ritkán keveredik alkalmi szerelmi viszonyba. Félénksége és kezdeményezőkészsége hiánya azzal magyarázható, hogy előre fél a kudarctól, vagy attól, hogy valaki nem is szereti, csak egyszerűen szórakozni vágyik vele. érzéki, de rendszerető, akit sosem fog senki teljesen uralni. Mégsem tud meglenni a szerelem gyönyörei nélkül. Szereti kívülállóként megfigyelni az embereket, a legapróbb részletekig kíváncsi mások életére. így szerzett tapasztalatai hozzásegítik, hogy előre megsejtse a férfiak óhaját. A Bak nőt nem könnyű meghódítani s ami még vonzóbb benne, hogy varázsa nem halványul el a korral. Lobbanékony természet, akit a legapróbb jel is lázba hoz, de a meghittségben nincs fantáziája, nem tér el a tradícióktól.

A Bak nő családi élete
A Bak nőnek szüksége van a biztonságra, ezért az a férfi van nála előnyben, aki képes ezt megadni neki. De mert nagyon igényes a párválasztásban, későn megy férjhez. A Bak nő választottjának minden szempontból meg kell felelnie egy egész sor feltételnek. Amennyiben nem megfelelő, igyekszik őt minden erejével a saját igényei szerint átformálni. A Bak asszony uralja a férjét, de hűséges hozzá s tőle is elvárja, hogy ne legyen csapodár. A hűtlenséget sosem bocsátja meg, de mindvégig nagyon jó anya.

A Bak férfi jellemvonásai

A Bak szülötte szívesen hagyatkozik az ösztöneire. Csökönyös ember, aki nem szívesen köt kompromisszumot. Mintha az egész életet olyan könyvnek venné, melyben mindent kiolvas a sorok között. épp ezért nehezen átejthető. Annak ellenére, hogy ravasz és hallgatag, a hazugságot gyűlöli s ő maga igyekszik is őszinte lenni. Mert hidegnek és érzéketlennek tűnik, nehezen megközelíthető, de valójában szenved magányossága miatt és szeretné mindenki rokonszenvét megnyerni. Megállapodott személy. Céljai eléréséért bármit megtesz, sokat ígérget, s még az sem zavarja, ha gyakran nem képes eleget tenni a feladatainak és teljesen beváltani az ígéreteit. Szereti a gazdagságot és sikerre áhítozik, de sosem mer kockáztatni, hogy azt elérje is. ám ha valaki mellé áll a nehéz pillanatokban, azt sosem felejti el és igyekszik meghálálni a kitartását. Kapzsi és mérhetetlen  mégis sokat gondolkozik azon, hogy mit hogyan tegyen, valóságos terveket dolgoz ki egy-egy akció érdekében. De mindig számító és spórolós. Az ellenvetést nem tűri, de a legegyszerűbb bókoknak is bedől. Ha sikeres, ezt gyakorlatiasságának, határozottságának és ambíciójának köszönheti.
A Bak férfi temperamentuma
A Bak férfi nem szereti a társaságot, a mulatozásokat, a különböző összejöveteleket - csak a munkának él. Kedveli a fizikai munkát is. Ha valamibe belefog senki sem állíthatja meg, különösen, hogy mindent lépésről lépésre előre eltervez s ha nekilendül egyszerűen csak követ valamely már jól meghatározott, biztos utat. A célját mindenáron el akarja érni. A kudarcok nem törik le, bármit képes ugyan olyan lendülettel újrakezdeni.
A Bak férfi érzelmi élete
érzéki típus. Ha a Bak férfinak megtetszik valaki, nem ismer ellenvetést, képes erőszakos lenni. Nagyon büszke a férfiasságára, mégsem ő az, aki  kezdeményez. Egész egyszerűen nem érdekli, hogy ő tetszik-e valakinek vagy sem, a szerelemben mindent elvár és keveset ad. Totális szerelemre vár, melyben a nő csak vágyai engedelmes eszköze lehet. A Bak férfi számára fontos az érzéki szerelem, s felfogása szerint nem is létezik komoly nő. Ezért is kedveli a fiatal hölgyeket, akiket könnyen elszédíthet játékosságával, romantikus készülődéseivel. Meggyőződése, hogy azoknak hálásaknak kell lenniük mindazért amit ő nyújt nekik, amire megtanítja őket.
A Bak férfi családi élete
A Bak férfi szereti az otthonát és rendkívül hűséges szeretett asszonyához. Cserébe elvárja, hogy felesége jó háziasszony legyen, de ugyanakkor ügyes szerető is.

Szexuális párkapcsolat
BAK - KOS
Nehéz párosítás. A Kosnak az ágyban is sokat kell küzdenie a Bak odaadásáért, főleg, ha a Bak a páros női tagja. A Bak konvencionális a szexualitásában is, a Kosnak pedig itt is folyamatos változatosságra van szüksége.
Tanács: A Kosnak kitartónak kell lenni, ha bármit el akar érni a Baknál, nem szabad megfutadnia, újból neki kell futni a Bakot körülvevő páncélnak. A Baknak pedig meg kell tanuni megnyílnia és megbízni a Kosban, bármennyire is nehéz a számára. A Kosnak türelmet kell tanulnia, és nem szabad, hogy csak magával törődjön - a Bak nagyon sok figyelmet igényel. A Bak pedig jól teszi, ha hasonlóan az élet örömeit gátlástalanul élvező Koshoz, kicsit felszabadul a munkája alól. Ekkor talán oldódik kicsit örökös fegyelmezettsége.  

BAK - BIKA
Jól összeillenek az ágyban, hiszen a Bika erősen érzéki viselkedése könnyen felgyújtja az amúgy aszketizmusra hajlamos Bak érzékeit. Legtöbbször a Bika a kezdeményező, nem nagyon törekszenek a változatosságra.
Tanács: Mindketten szörnyen meg tudják makacsolni magukat, márpedig valakinek engednie kell: jobb lenne, ha megtanulnák a megbocsátás művészetét. Ezenkívül nem szabad csak a szokások szerint élni, mert az a kapcsolat merevségéhez vezethet. Észre sem veszik, és az érzelmeik cselekedeteikkel együtt rutinná válnak, ez pedig törékennyé teheti a kapcsolatot.
BAK - IKREK
A Bak nehezen oldódását az Ikrek csak nagy-nagy türelemmel érhetné el - és ehhez csak a kapcsolat elején van türelme.
Tanács: A Bak könnyedséget, rugalmasságot, spontaneitást, az Ikrek felelősségvállalást, kitartást és fegyelmezettséget tanuljon a Baktól. Ha mindketten formálódnak egymáshoz, talán könnyebb lesz.
BAK - RÁK
A Rák ért hozzá, hogyan kell a Bak jégpáncélját leolvasztani. Szeretkezéseik hosszú, érzelmekkel teli élményt nyújtanak.
Tanács: A Bak nagyon makacs tud lenni, ekkor a Ráknak meg kell tanulnia engedni. A Bak pedig tanulja meg kimutatni az érzéseit a hétköznapokban is, mert a Ráknak erre van szüksége.
BAK - OROSZLÁN
Az Oroszlán szenvedélye a kezdetekben elvarázsolja a Bakot, aki teljesen átadja magát az Oroszlánnak. Később mind nehezebb lesz feloldani a Bakot, majd végül már az Oroszlán kifogy a türelméből. A Bak pedig ezt érezve egyre jobban bezárkózik.
Tanács: Az Oroszlánnak több türelemmel kell lennie a Bak iránt, és meg kell értenie, hogy a jégpáncél alatt egy nagyon is érzékeny lélek fél a csalódástól, a szeretetlenségtől. A Baknak pedig el kell engednie az Oroszlánt, hagynia kell őt érvényesülni, szerepelni, élni a saját életét.
BAK - SZŰZ
Nem túl sokat szerelmeskednek, de ha igen, akkor - mint az élet egyéb területein -, itt is alaposak. Szeretik feltérképezni a másik minden porcikáját. A föld jegyek alapvetően érzéki jegyek, az más kérdés, hogy a Bak nagyon nehezen oldódik fel, a Szűz pedig még nehezebben. Szeretik a jól bevált szokásokat, nem törekszenek mindenáron a változatosságra.
Tanács: Mivel mindketten föld jegyűek, ezért hajlamosak a szokások rabjává válni. Ügyelniük kell, hogy ne ragadjon meg a kapcsolatuk egy szinten, ne csinálják mindig ugyanazt, mert elsivárosodik a kapcsolat, és kiüresednek az érzelmek. A Bak növelje a Szűz önbizalmát, a Szűz pedig próbálja kicsit lágyítani a Bak kemény jellemét.  
BAK - MÉRLEG
Itt is a szenvedélyektől mentes, megfontolt kapcsolat lesz rájuk jellemző, a Bak talán többet kezdeményez, érzéki föld jegyű lévén, mint a hűvös levegő jegyű Mérleg.
Tanács: A Baknak nem szabad túl szigorúnak lenni a Mérleghez, hagynia kell, hadd élje ki szépség iránti vágyát. Az sem jó, ha túlságosan ellenőrzése alá vonja őt, mert akkor elmenekül. A Mérleg pedig jobban teszi, ha felelősséget és kitartást tanul a Baktól. Próbáljon odafigyelni rá, és komolyan venni érzéseit.  
BAK - SKORPIÓ
A kezdeményező fél legtöbbször a Skorpió lesz. A Skorpió erős szexuális kisugárzása és kitartása rekordidő alatt képes elérni a Baknál azt, ami más jegyeknek csak nagyon nehezen sikerül.
Tanács: A Skorpiónak el kell fogadni, hogy a Bakkal nem lehet olyan őrültségeket véghezvinni, mint amire titkon vágyik. A Bak mindig teljesen korrekt és a hagyományos értékekhez igazodik, a Skorpió csakis a saját maga által hozott törvényeket képes betartani, ami viszont zavarhatja a Bakot. Fontos, hogy mindketten tiszteletben tartsák a másik értékrendszerét, és szükségleteit, akkor nagyon jó kapcsolat lehet belőle.
BAK - NYILAS
A Nyilasnak itt is türelemre lesz szüksége, hogy felolvassza a Bakot. A Bak is nagyon érzékeny és érzéki tud lenni, ám nagyon nehezen enged magához közel lelkileg is, testileg is, csak akkor, ha megbízik a másikban.
Tanács: A Nyilasnak kitartásra lesz szüksége, és sok-sok türelemre, akkor biztos, hogy célba ér. A Baknak meg kell tanulnia bíznia a másikban, és persze elengedni a másikat, ha neki arra van igénye. Nem szabad korlátozni a Nyilast, mert nagyon hamar fojtogatónak érzi a légkört, és akkor azonnal elmenekül. A Nyilasnak azt kell éreznie, hogy ő akarja a kapcsolatot, különben kényszerítve érzi magát.
BAK - BAK
Szeretik a hagyományos, már bevált módszereket a testi szerelemben. Ezen a területen sem a szenvedély a meghatározó, inkább mély és gondoskodó együttlétre vágynak. Nem ritka, hogy a Bak férfit teljesítménykényszer hajtja, nem pedig a libidója.
Tanács: Két Bak nagyon makacs tud lenni, ezért jó, ha megtanulnak engedni egymásnak. A Bak képes arra, hogy egy apró félreértésért örökre búcsút mondjon egy barátnak, amit nem szabad hagyni. Rugalmasabbnak, engedékenyebbnek kell lennie, és meg kell tanulnia megbocsátani. A Baknak talán ez a legnehezebb feladat.  
BAK - VÍZÖNTŐ
A Vízöntőnek nagy kitartásra lesz szüksége - ami neki egyébként nem sok van -, hogy meghódítsa a Bakot. A Bak csak nagyon nehezen tud felengedni, és inkább csak a hagyományos szexet szereti, ellentétben a mindig kísérletező Vízöntővel.
Tanács: A Baknak rugalmasságot kell tanulnia a Vízöntőtől és meg kell tanulnia saját értékrendszert kialakítania, nem pedig a társadalom sugallta értékek mentén élni az életét, különben meg fog őrülni a Vízöntő öntörvényűségétől. A Vízöntőnek pedig meg kell tanulnia tisztelni a másikat és betartania az ígéretét, különben a Bak sohasem fog benne bízni.
BAK - HALAK
Nagyon jól kijönnek ezen a téren is, a Halak gyöngédsége hamar felolvasztja a Bak gátlásait.
Tanács: A Baknak meg kell tanulnia elfogadni, hogy a Halak túláradó érzelmein keresztül nem látja olyan objektívan a dolgokat, mint ő, és értékrendszerét is maga alakítja. A Halaknak pedig nem szabad hagynia, hogy a Bak a szokások rabjává váljon, és egyre merevebb legyen, hogy mindent túlságosan komolyan vegyen. Meg kell mutatnia, hogyan kell elengednie magát és élvezni az életet.                VÍZÖNTŐ

Jellemzés

Tudja ki ő és mennyit ér. Célja, hogy közösségi kapcsolatokat építsen, s hogy e közegben információit szabadon áramoltathassa. Érzi különvalóságát, szuverenitását, másrészt tudja, hogy minden ember páratlan a maga nemében. Nem hierarchiában gondolkodik. Eredeti, függetlenségre vágyó, forradalmár, újító típus, bár alapvetően nem akar harcolni. Nem tűri, hogy lenyomják, hogy uralkodjanak rajta. Kényszerűségből beszáll a harcba. Valahogy mindig olyan helyzetbe kerül, ami kiprovokálja az önállóságát (ne legyen főnöke vagy ő legyen a főnök). Szeret kilépni a rendszerből, nem beletartozni a konvencionális, járt utak rendszerébe. Tekinthetjük a kor emberének. A Vízöntő a legobjektívebb jegy, ő tudja a legjobban kívülről látni a dolgokat. Szélsőséges esetben lehet lázadó, anarchista. Lehet, hogy direkt az ellenkezőjét teszi annak, amit elvárnak tőle. Mindenfajta érzéstől, szenvedélytől távol tartja magát. Nem akarja bepiszkolni a kezét. Gyerekkorban is kiütközik a hatalom elleni tevékenység (csínytevések, bohóckodás). Különös dolgok érdeklik, csodabogárként nem illik bele a rendszerbe, furcsa neki a világ, mintha nem is a földön élne. Emberszerető, társaságkedvelő, idealista típus. Igen erős etikai és morális alapjai vannak. Önálló és független, semmilyen köteléket és bilincset nem tűr. Mindig új utakon szeret járni, ezért sokszor különcnek tartják. Mindig eredeti, őt nem elégítik ki a megszokott sémák, nem fogadja el a fennálló rendet és a hagyományt. Gondolkodása liberális, nincs benne semmifajta előítélet. Ha a valóságtól elrugaszkodik, szertelen és excentrikus tud lenni. Független és öntörvényű. A Vízöntő józan ésszel kidolgozza intuitív elképzeléseit, hogy azok a gyakorlatban is hasznosíthatók legyenek. Ragaszkodik ahhoz, hogy céljait a saját maga elképzelte módon valósítsa meg, és ettől nehéz eltéríteni. Kitartóan véghezviszi amit elhatározott, vagy elvállalt. Szívósan, állhatatosan küzd az eredményért, s azt vasmarokkal meg is őrzi. Intellektuális, szellemi és művészi érdeklődésű, tehetséges, sokoldalú. Könnyű felfogású, szereti a változatosságot, az új dolgokat. Szereti a művészetet, a tudományt. Minden érdekli ami szokatlan. Él benne a megismerési vágy, hogy behatoljon a természt titkaiba. Szívesen belemélyed okkult kérdésekbe. Idealista, lelkesültségre hajló képzelete határtalan magasságokba ragadja és ez valódi alkkotóművészetre képesíti. Nagyon finom érzésű, eszmevilágában eltér a mindennapitól, ezért az emberek csak ritkán képesek megérteni. Emberismerete szinte látnoki, megérzi más emberek terveit, szándékati. Könnyen felindul, de hamar meg is bocsát és visszatér víg kedélye. Kedélyállapot-hullámzása a felhőkben járó idealizmus és a lehangoltság között gyakori. Fellépésében sokszor mutatkozik meg valami különös kiszámíthatatlanság. Idegrendszere labilis. A barátság kiemelkedően fontos szerepet játszik az életében. Segítőkész és mindig lehet rá számítani a bajban. Annak ellenére, hogy sok baráttal veszi körbe magát, valójában magányos. A saját kis világába nem szívesen enged be senkit. Nehezen viseli, ha beleavatkoznak a magánéletébe. A nyilvánosság előtt mindig vidámnak, derűsnek és mulatságosnak tűnik, de amikor egyedül van másképp fest a dolog. A pénz számára nem a boldogság forrását jelenti, csupán alapvető feltételét az életnek. Nem tulajdonít a gazdagságnak túl nagy jelentőséget. A Vízöntőnek ötletessége és kreativitása kibontakoztatásához szüksége van harmonikus légkörre, és a viszonylagos szabadsága feltétlenül szükséges ahhoz, hogy alkotó szelleme kiszabaduljon.

Szerelmi kapcsolatai

Függetlenségét igyekszik megőrizni még a házasságban is. Családjában gondoskodó, gyermekszerető. Nem szereti, ha egy kapcsolat nagyon szoros (ha periodikusan kap szabadságot, nem akar mindent felrúgni). A szerelemben nem túlzottan szerencsés. Annak ellenére, hogy könnyen barátkozik, zárkózottsága visszafogja, így nehezen talál társat. Ráadásul egy kapcsolatban fontos, hogy tolerálni tudjuk a másik hibáit és alkalmazkodjunk hozzá. A Vízöntők azonban erre szinte képtelenek. A szerelemben is megnyilvánul különcsége, eredetisége. Kiszámíthatatlansága miatt sosem lehet kiigazodni érzésein. Ez pedig igencsak megnehezíti egy szerelmi kapcsolat kialakulását vagy fejlődését. A barátság fontosabb az életében, mint a szerelem, ez gyakran konfliktusokhoz vezet. Érdemes azonban közelebbről megismerni, mert rendkívül hűséges, nyílt és őszinte. Ha meg szeretnénk hódítani őket, akkor műveltségünket és nyíltságunkat kell bevetnünk. Vigyáznunk kell viszont, mert mikor azt hisszük, révbe értünk, hajlamosak vagyunk visszafogni magunkat. Ez végzetes hiba lehet, mivel sosem lehet tudni, hogy valóban jók vagyunk egy Vízöntőnél. Ha szakítani szeretnénk vele, csak közönségesnek kell mutatnunk magunkat, de egy kis féltékenység sem árt. Egy Vízöntô alapvetően intellektuális alkat. Jóllehet dinamikus és elbűvölő, kevés más jegy tud neki ellenállni, a szerelmet többnyire mint esztétikai, szellemi élményt éli át. Szexuálisan mindaddig zárkózott, amíg partnere érzéseiről meg nem győződött. Társasági ember, szereti a beszélgetéseket, állandóan újat keres a partnerében. Nem érzelgős, szerelme inkább szórakozás vagy játék, szívesen játszik a partnerrel.

A Vízöntő mint vezető

Jó képességű vezető, aki programszerűen halad a siker felé. Mindig haladó, új eszméket képvisel. Mindenekelőtt megérzéseire, arányérzékére és pontosságára alapoz. Bízik az emberekben, hibáikat elnézi és általában a jó oldalukat veszi tudomásul - ami nagymértékben ösztönzi a beosztottakat. Mindenkihez barátságos, szükség esetén azonban tud nemet is mondani. Egyszerre barátságos és titokzatos - a így a különleges és ritka főnök prototípusa. Nagy erényei közé tartozik a képzelőerő. Gyakran ad furcsa, ellentmondásosnak tűnő, látszólag érthetetlen utasításokat. Előbb-utóbb azonban nyilvánvalóvá válik jól átgondolt értelmük és céljuk.

A Vízöntő mint beosztott

Főleg az önálló munkakör felel meg hierarchiát nem tisztelő természetének. Ha munkahelyén túl sok felesleges, értelmetlen szabályt akarnak rákényszeríteni, akkor inkább más munkahelyet keres. Sok munkahellyel és szakmával próbálkozik, míg végre megállapodik a számára megfelelőnél. Szabadságérzete igen fejlett. Hideg fejjel tanulmányozza az embereket, kollégáihoz általában kedves. A Vízöntő beosztottnak két típusa ismeretes: az egyik bohém, önfeláldozó, idealista és híján van a gyakorlatiasságnak, a másik jóravaló, elmélkedő, eredeti, kissé rögeszmés, félénk és titokzatos. Mindkét esetben közös vonás a magányosság.

A Vízöntő mint partner

Kapcsolataiban szélsőséges. A társadalmi szokások nem lényegesek számára. Mindig tud új színt vinni a kapcsolatba, ez egyúttal mélyen gyökerező igény is nála. Hirtelen jött, váratlan ötletei próbára teheti társa toleranciáját, ugyanis könnyen felrúgja a betervezett programokat. Szerelemben a maximumot várja el és azt is igyekszik nyújtani. Ha partnere nem figyel rá, vagy túl sok az elvárás, akkor elmegy. A meglepetések embere - nemcsak pozitív, negatív értelemben is. Derült égből villámcsapás, pl. ha közli, hogy szakít veled. Mindig igényli a különlegességet a partnerkapcsolatban, szereti az izgalmas helyzeteket. Társa lelkületét, jellemét kutatja, mert állandóan új és új tulajdonságokat akar felfedezni. Szerelme esztétikai alappal bíró és szellemi. A szerelemben és házasságban is fontos számára a barátság. Mélyen és hűségesen tud szeretni. Boldog partnerkapcsolatot úgy lehet fenntartani vele, ha a másik fél tolerálja a Vízöntő-személyiség óriási szabadságvágyát. A szerelemben is újító forradalmár, mint élete összes megnyilvánulásában. Ki nem állhatja a mindennapos, közönséges, kitaposott utakat.

A Vízöntő mint szülő

A Vízöntő jegyű szülő különleges és extrém, sokak számára kifejezetten különcnek tűnhet az életmódja. Ez a világlátás rendkívüli módon tágíthatja a gyermek világát, hiszen korán megismerkedik különleges témákkal és emberekkel. Ugyanakkor komoly problémát is jelenthet a függetlenségigénye és szabadságszeretete, mivel nem mindig szakít elegendő időt arra, hogy gyermekével törődjék, hiszen saját személyisége is legalább ennyire fontos számára. A Vízöntő nem hajlandó lemondani a gyermekszülés előtti kedvteléseiről, hobbijáról csak azért, hogy a nap minden pillanatában a gyereke körül ugráljon. Szülő-gyermek kapcsolatban sem a hagyományos tekintélyi kapcsolatra törekszik, hanem a pajtási jó viszony megteremtésére. Mindig egyenrangúként kezeli a gyermeket, kikéri a véleményét, a döntési helyzetekben is meghallgatja. Ez a nevelési módszer nem mindig előnyös, hiszen a gyermek még nem tudja eldönteni, hogy mi lenne a megfelelő számára, és irányításra volna szüksége.

A Vízöntő mint gyermek

Szabadságszeretete, függetlenségigénye már csecsemőkorban megmutatkozhat. Korán megtanul helyet változtatni, járni, hogy önálló tapasztalatokat szerezhessen. Ha rá akarnak erőltetni valamit, azt elutasítja. Játékos, jó kedélyű és barátságos. Igen értelmes, okos, minden érdekli, kivéve, ami kötelező. Szüleit eredeti ötleteivel arra készteti, hogy figyeljenek rá, és ha nem kap megfelelő képzést, eredetiségre törekvő hajlamával csak lázadóvá válik. Noha a segítséget általában elutasítja, jó, ha szülei éreztetik vele: rájuk számíthat, ha egymaga mégsem boldogulna valamivel. Konoksága odáig fokozódhat, hogy mindannak az ellenkezőjét teszi, mint amit igényelnek tőle - ezért a direkt tiltás és követelés a lehető legrosszabb módszer, amit nevelése során alkalmazni lehet. Annak, aki megnyerte szívét, őszinte barátjává válik. Ügyes kapcsolatteremtő. Kissé kiszámíthatatlan: szeret váratlan helyzeteket előidézni, hogy megfigyelhesse a hatást másokon. Rendhagyó ötletekkel szórakoztatja magát és környezetét, szívesen bohóckodik. A Vízöntő gyermek többnyire széles érdeklődési körű és gyakran kérdez. Érdekes képzettársításai a nála idősebbek számára is sok gondolkodnivalót adhatnak. Gyorsan beilleszkedik a gyermekközösségekbe, a tekintélyelvű pedagógusokkal azonban olykor meggyűlhet a baja, hiszen a szabályok feltétel nélküli betartása nem jellemző rá. Az iskolában elsősorban azokat az ismereteket hajlandó elsajátítani, amelyekhez kedvet érez, ezért, ha a legjobb képességűek közé tartozik is, nem biztos, hogy a legjobb tanulók egyike lesz. Különleges életterveket forgathat a fejében, és ezekről felnőttként sem feltétlenül mond le. Bosszankodni lehet miatta, de unatkozni mellette soha.

Lélektana

Alapmotivációja a kötöttségek, a konvenciók lerázása és a senki másra nem nem jellemző sorsfeladat és életút megtalálása. Végső célja az én egyediségének kimunkálása, megvalósítása. Szeretete a közösség felé nyilvánul meg. A közösségért és nem az egyénért tesz meg mindent. Örök konfliktusa, hogy bár jól érzi magát közösségben, mégsem bírja a birkanyájat, szereti a maga útját járni. Függés és függetlenedés. Alkalmazkodás vagy önállóság? Mások gondja-baja iránt fogékony, bár nem elsősorban az együttérzés szintjén. Inkább ki akar találni valami okos dolgot, melynek révén egyszer s mindenkorra megoldható az adott probléma. Zseni alkat, a fogalom jó és rossz értelmében egyszerre. Minden szabály alól kivételnek tekinti magát. Inkább intellektuális, mint érzelmes típus, ha valaki az érzelmeivel, a lelkizéssel körülveszi, ő fuldoklik, és menekülni szeretne. Mindenkit egy bizonyos mértékig távol tart magától. Ez belső társtalansághoz vezethet. Kivétel nélkül minden Vízöntő-szülöttben benne rejlik az isteni szikra, a lángész valamilyen adottsága. Magas szellemiségű reformer, aki maga is szül új, eredeti értékes ideákat és emellett érdekli minden új gondolat, eszme, mely telve van lehetőségekkel. Sokszor annyira ragaszkodik saját elképzeléseihez, elgondolásaihoz, ötleteihez, hogy nehezére esik bármi másra áthangolódnia, vagy esetleg belátnia, hogy más szempontokk is vannak az övén kívül.

A Vízöntő nő jellemvonásai

A Vízöntő nő valódi humanista akit a világ dolgai foglalkoztatnak. Megérti a világ szenvedéseit és mindig a támadott pártjára áll. Segítségéért viszont sosem vár fizetséget.
Bátran kiáll saját véleménye mellett és tetteiért mindig vállalja a felelősséget.
A kudarcok erkölcsileg nem sértik, nem ejtik kétségbe, inkább hisz abban, hogy a hibáiból tanulhat.
Határozottan értelmiségi: intelligens, okos, rendszerető ás szorgalmas. Mindez sokat segíti az életben és nagyban hozzájárul a sikereihez. érzékeny, nyílt és őszinte, amiért tisztelik az emberek.
Társaságban különösen vidám, szórakoztató, egyszerűen fantasztikus. Szereti a szépet és elvárja, hogy őt is folyton csodálják. Nagyon költekező, felfogása szerint azok, akik ragaszkodnak a pénzhez képtelenek felfogni, hogy az arra való, hogy elköltsék, különben csak gondot okoz. Extravagáns mindenben s érdeklik az okkult tudományok. Sosem hazudik. A hazugságot szentségtörésnek veszi. Könnyen belopózik mások szívébe, nagylelkűen osztogat tanácsokat is, de azok mindig eléggé ügyetlenek.
A Vízöntő nő temperamentuma
A Vízöntő nő mindig az élen jár. Bármilyen munkát szívesen végez és könnyen közreműködik, képes átvállalni más felelősségét. Ha elvállal valamit teljesen a munkájába temetkezik, a könnyű siker nem kenyere.

A Vízöntő nő érzelmi élete
Nagyon igényes nő és elvárja, hogy értékeljék is. Nem elégszik meg azzal, hogy a partnere egyszerű tárgynak tekintse. Sosem siet el semmit, azt akarná, hogy minden békében és nyugalomban folyjon körülötte. Sosem veti magát hazárd játékokba, a férfinem is csak igen vonzó, tanulmányozni való kategória a szemében. Csakhogy eszményíti a szerelmet, sosincsenek állatias ösztönei. Fantáziadús alkotó szellemként mindig arra törekszik, hogy a partnere meg legyen elégedve vele. Kényes és válogatós, finom és gyengéd, ha szeret a Vízöntő nő testben lélekben egyaránt figyelmesen, bájosan reagál. A szerelemben nagyon őszinte. Egy Vízöntő nővel átélt kapcsolatot nem lehet könnyen elfelejteni.
A Vízöntő nő családi élete
A Vízöntő nőnek sok szeretetre és gyöngédségre van szüksége. Mivel folyton a tökéletes társat keresi, későn megy férjhez. Olyan férfira van szüksége, aki mellett igazi nőnek érezheti magát, aki mellett ragyoghat a legfinomabb társaságban is. Ha a házassága nem sikerül könnyen elválik, de ha a férj nem akarja elengedni, zátonyra futhat az élete.

A Vízöntő férfi jellemvonásai

Ő a nonkonformista, aki semmiként sem uralható. Tiszteli a tradíciókat, ebben látva a folytonosság eszközét. Az örök álhatatlan, aki mindenáron megvédi a függetlenségét. Analitikus gondolkodóként sosem vesztegeti idejét hosszas magyarázkodásokkal: röviden és velősem mondja ki azt amit akar. Mindig megoldásokat keres mindenre és feltétlenül ragaszkodik az igazsághoz.
Fatalista, aki azt hiszi sorsán nem változtathat. Különös keverék: egyszerre emotív és bizonytalan, kíváncsi és kitartó, félénk és barátkozó, de mindenként nyílt természetű, társaságszerető. A félreértések és kudarcok lehangolják, szenved miattuk. De hamar beleun mindenbe, folyton valami újat hajszol: új ismerősöket, új helyeket, új dolgokat s helyzeteket. A kihívásokra könnyen válaszol s szükség esetén tud színészkedni is. Kiváló vezető egyéniség, aki sosem siklik a rutinosságba.
Találékony és ügyes ember, akit sok zavaros helyzetből kiment az értelme. Valamin mindig változtatni akar, folyton modernizál mindent. élete során sokat örököl a rokonaitól. S minthogy a Vízöntő férfit két planéta is uralja, csupa ellentét: hol gazdag, hol szegény; hol sikeres, hol kudarcokkal küzd. De sosem csügged.
A Vízöntő férfi temperamentuma
A Vízöntő férfi nagy álmodozó, de gyakran inog az ábrándozás és a tett között. Hajlamos az álmok, a tervezgetések világába veszni, mégis megvan a kellő ereje ahhoz, hogy túltegye magát passzív hangulatán és munkához lásson. De mindent egyedül akar megoldani. Ritkán fordul másokhoz segítségért, holott folyton szüksége van valamiféle bátorításra, különben könnyen depresszióba esik. A Vízöntő szereti az idegen tájakat, sokat utazik.
A Vízöntő férfi érzelmi élete
Ez a férfi a női nem tisztelője. Mindig hagyja, hogy a hölgy tegye meg az első lépést, hisz látszólagos nyitottsága ellenére, a Vízöntő férfi félénk teremtés. Finom és fantáziadús, a szerelemben igen leleményes. Nála minden előre eltervezett, megálmodott. Találékonysága és játékossága a szerelem valóságos művészévé teszi.
A Vízöntő férfi családi élete
A Vízöntő férfi, akár az állatöv női szülötte nagy problémája az, hogy az igazi partnert keresi. épp ezért folytonos mozgásban van, mindig keresgél és csak halogatja a házasságot. Ha végül mégis elhatározza magát, hűséges marad a választottjához. élete során előfordulhat, hogy még imitt-amott flörtöl kicsit, de akkor is visszatér a családjához. Elvben jó férjnek számít.

Szexuális párkapcsolat
VÍZÖNTŐ - KOS
Mindketten rajongói a szexuális élet extrém, különleges módjainak - ha összekerülnek, valószínűleg sokat kísérleteznek ezen a téren.
Tanács: Figyelni kell arra, hogy a kapcsolat teljesen szabad, kötetlen maradjon, a Kosnak semmiféle kényszert nem szabad alkalmazni, a Vízöntőnek pedig el kell fogadnia a Kos esetlegesen nagyobb szexuálisan nagyobb étvágyát. A Vízöntő jobban jár, ha vitatkozásaik alkalmával nem mutatja a szokásos fölényes, hideg arcát, mert a Kos ettől megvész. A Kos pedig megtanulhatja a Vízöntőtől, hogy a tettek előtt nem árt néha gondolkodni.

VÍZÖNTŐ - BIKA
Szeretik és gyakran ki is élvezik a földi örömöket, főleg a szexet. A Vízöntő extrém ötleteit azonban nem biztos, hogy a Bika mindig favorizálja. A Bika nagyon érzéki, de ő érzelmekre, babusgatásra vágyik, a Vízöntőnek ehhez nemigen van türelme.
Tanács: A Bika tanulhat egy kis spontaneitást és rugalmasságot a Vízöntőtől, a Vízöntő pedig változtathatna kiszámíthatatlanságán. Ha a Vízöntő szeretné meghódítani a Bikát, akkor legjobb, ha elhalmozza őt ajándékokkal. Ha a Bika sokáig szeretné sokáig maga mellett tudni a Vízöntőt, akkor ne féltékenykedjen és engedje szabadon - ebben az esetben mindig vissza fog térni hozzá.
VÍZÖNTŐ - IKREK
Az Ikrek talán kevesebbet közeledik, mint ahogy a Vízöntőnek arra szüksége lenne. Fiatalabb korukban szeretnek mindenféle extrém dolgot kipróbálni, szeretik a különleges, szokatlan helyeket, a spontán szeretkezéseket.
Tanács: Vigyázniuk kell kapcsolatuk törékenységére: fontos, hogy odafigyeljenek egymásra, és ha távol vannak is, ápolják a kapcsolatukat.
VÍZÖNTŐ - RÁK
A különbségek itt is kiütköznek: a Vízöntő extrém ötletei megijesztik a Rákot, aki nem szereti az öncélú szexet. A Rák, hangsúlyos érzelmi élete folytán, a érzelmekkel teli szexualitást részesíti előnyben.
Tanács: A Vízöntő érzelmi életének fejlesztésére van szükség, hiszen a Rák nagyon érzékeny, és a Vízöntő cinikus megjegyzései nagyon megbánthatják. A Ráknak nem szabad mindig komolyan vennie a Vízöntőt, meg kell tanulnia viszont könnyedén venni az életet.
VÍZÖNTŐ - OROSZLÁN
Mindkettő imád nagyokat szeretkezni. Az Oroszlánnak tetszenek a Vízöntő különleges, extrém ötletei.
Tanács: Az Oroszlánnak vigyáznia kell arra, hogy a Vízöntő szabadnak érezze magát, és nem szabad uralkodni rajta. A Vízöntőnek pedig nem szabad elfelejtenie, hogy az Oroszlán kényes önbecsülésére, tekintélyére, ezért jobb, ha cinikus megjegyzéseit megtartja magának.
VÍZÖNTŐ - SZŰZ
A Vízöntő valószínűleg nehezen fogja a Szüzet rávenni különlegesebbnél különlegesebb dolgokra, nem nagyon tudja kiélni vele kísérletező hajlamát. Ha van türelme a Szüzet feloldani, akkor nagyon jól érzik egymással magukat.
Tanács: A Szűznek szembe kell néznie a ténnyel, hogy a Vízöntő nagyon szabadelvű, és független kapcsolatra vágyik, ezért mindig el kell engednie őt, ha el akar menni. A Vízöntőnek pedig tudomásul kell venni, hogy a Szűz nem vágyik mindig külön utakra, hanem szereti a jól bevált dolgokat.  
VÍZÖNTŐ - MÉRLEG
A Vízöntő lesz a kezdeményező, levegő jegyűek lévén az eredetiséget, a változatosságot és a szokatlan helyzeteket keresik.
Tanács: Kicsit nagyobb figyelmet kellene fordítani egymás lelki életére, hogy a kapcsolatuk biztosabb alapokon álljon. Ha mindketten csak önmagukkal törődnek, akkor szép lassan elhidegülhetnek egymástól. A Mérlegnek állandó csodálatra van szüksége, ezért a Vízöntő jobban teszi, ha nem csak szarkasztikus stílusával bűvöli el a Mérleget, hanem eredeti bókjaival is.  
VÍZÖNTŐ - SKORPIÓ
Nagy örömet találnak mindketten a testi élvezetekben, és felszabadult, kalandos lesz a testi szerelmük is. Szeretnek új, minél érdekesebb dolgokat kipróbálni.
Tanács: Ha hosszú kapcsolatot szeretnének, akkor a Vízöntőnek jobban át kell adnia magát az érzéseinek és a kapcsolatnak, többet kell figyelnie a Skorpióra, különben elhidegül tőle. A Skorpiónak pedig arra kell vigyáznia, hogy ne sajátítsa ki a Vízöntőt túlságosan, hogy több szabadságot adjon neki, különben elmenekül a kapcsolatból.
VÍZÖNTŐ - NYILAS
Testi szerelmük is éppolyan izgalmas, különleges, tabuk és kényszeredettség nélküli, felhőtlen, újat kereső lesz, mint a lelki kapcsolatuk.
Tanács: Ha szeretnének sokáig együtt lenni, akkor a ragaszkodás legalábbis enyhébb formáját kell tudni elsajátítaniuk. Fontos, hogy a Vízöntő ne csak a gondolataiban valósítsa meg álmait, hanem engedje, hogy a Nyilas magával sodorja és belevigye a kalandokba.  
VÍZÖNTŐ - BAK
A Vízöntőnek nagy kitartásra lesz szüksége - ami neki egyébként nem sok van -, hogy meghódítsa a Bakot. A Bak csak nagyon nehezen tud felengedni, és inkább csak a hagyományos szexet szereti, ellentétben a mindig kísérletező Vízöntővel.
Tanács: A Baknak rugalmasságot kell tanulnia a Vízöntőtől és meg kell tanulnia saját értékrendszert kialakítania, nem pedig a társadalom sugallta értékek mentén élni az életét, különben meg fog őrülni a Vízöntő öntörvényűségétől. A Vízöntőnek pedig meg kell tanulnia tisztelni a másikat és betartania az ígéretét, különben a Bak sohasem fog benne bízni.
VÍZÖNTŐ - VÍZÖNTŐ
A testi szerelmben is nagyon jól megértik egymást, szeretik a változatosságot. Két Vízöntő, amíg csak együtt vannak, soha nem lankadó kedvvel keresik az újat, a ki nem próbált, extrém helyzeteket.
Tanács: Ha hosszú távon együtt szeretnének maradni, akkor jobb, ha jobban odafigyelnek egymásra, a másik szükségleteire, hiszen észre sem veszik, és egyik pillanatról a másikra elhidegülhetnek egymástól. Ápolni kell a kapcsolatot, és érzéssel, szeretettel odafordulni a másikhoz.
VÍZÖNTŐ - HALAK
Itt is megmutatkozik a kétféle temperamentum: amíg a Halak ezt is az érzésein keresztül, sok-sok gyöngédséggel szeretné, addig a Vízöntő a testi szerelmet is inkább a kísérletező, minden újat kipróbáló, inkább az eszén, semmint az érzelmein keresztül éli meg.
Tanács: Ha sokáig szeretnének együtt maradni, akkor a Halaknak tudomásul kell vennie, hogy a Vízöntő nagyon független és szabadságszerető lény, ezért nem szabad az érzéseivel agyonnyomni, túlterhelni, mert akkor elmenekül. A Vízöntőnek pedig sokkal jobban oda kell figyelnie a Halak érzéseire, és jobban ki kell mutatnia neki, hogy szereti.

  
     HALAK

Jellemzés

A Halak jegy szülötte intuitív, érzelmi beállítottságú. Gazdag fantáziájú, befolyásolható és alkalmazkodó. Kifinomult, érzékeny, szerény, befelé forduló, jószívű személyiség. Nagy beleérző képesség, kiváló ösztönök és tökéletes tisztánlátás jellemzik, ami az embertársaival szemben megnyilvánuló segítőkészséggel és odaadással párosul. Nem kifejezetten karrierista és céljai eléréséhez az agresszió helyett inkább az érzelmekre épít. A Halak-jegyű ember kedves, szelíd, bájos, de hangulata változékony, ami megfelel kettős természetének. Ez mások számára - akik nem tudnak ráhangolódni - irritáló lehet. Jellemét nehéz kiismerni, hiszen sokszor önmagával sincs tisztában, ezért sokszor él át meg nem értettséget. Ha szenvedőt lát, azonnal részvét tölti el, ezért sokan kihasználják segítőkészségét és jóindulatát. Szeret elmerülni belső álomvilágában, ennek eredménye a nem mindennapos kreativitás, színes képzelőerő. Látszólag akaratgyenge, az élet zord valósága reménytelenségbe, depresszióba hajszolhatja. Félelmei elől pedig hajlamos lehet alkoholhoz, kábítószerekhez menekülni. Belső konfliktusok, zavaros érzelmek hatalmasodhatnak el rajta. A túlzásba vitt segítségnyújtásban kifárad, és ilyenkor mártírnak érzi magát, ami sértődöttségben és panaszáradatban nyilvánulhat meg. A rengeteg belső ellentmondás, túlérzékenység idegrendszeri zavarokhoz, lelki betegséghez, emésztési problémákhoz vezethet. Menekül minden korlátozottság, minden szembesülés ellen, legszívesebben végig álmodozná az életét, ezért a mindennapokkal és a gyakorlati élettel komoly nehézségei vannak. Gyakran előre megérzi az eseményeket, nagyszerű az intuíciója. Hajlamos illúziókba ringatni magát, akár az önbecsapás szintjéig is. A konfliktusokat inkább kerüli, mert nehezen tudja megvédeni magát. Áldozatkész jellem, a szeretteiért mindent megtenne. Ha nincs körülötte olyan ember, akivel boldog, ha nem sikerül jól az élete, akkor álomvilágot épít magának. Hangulatember, a környezete néha nehezen viseli a passzivitását. Sok csalódás éri, mert jóhiszeműségében másokról sem feltételez rosszat. Az erőszakkal szemben a taktikát tekinti célravezetőnek. Intuitív, megérzi a lehetőséget előbb, mintsem megértené. Jóindulatát gyakran gyengeségnek vélik. Ez különösen a családban és munkahelyen jelent problémát. Családban is képtelen erélyes módon fellépni. Bár többnyire igyekszik a háttérben maradni, csak akkor érzi jól magát, ha nagy nyüzsgés van körülötte. Nehezen jön indulatba, de ha felbosszantják, nehezen csillapodik le. A legtöbb Halak szülött a művészetek nagy barátja. Olykor maga is megpróbálkozik valamely művészeti ággal, hivatásszerűen vagy csak hobbiként. Naív, alkalmazkodó, érzelmi beállítottságú. Hiszékenységéből kifolyólag sokszor becsapják. Semmi nem idegen tőle, ami emberi, a rossz dolgok, a gyengeség sem. Bármit meg tud érteni: gyarlóságot, etikátlanságot, kegyetlenséget. Nem ért vele egyet, de keresi a mögöttest, nem ítélkezik, hanem elfogad. Befelé forduló, nagyon elmélyülten tud meditálni, ez sokat segít neki. A Halak erőre kap, ha van egy nála szerencsétlenebb. Az áldozatkészség, önzetlenség jellemző rá, melyből erőt merít.

Szerelmi kapcsolata

Sokat foglalkozik az érzelmeivel, nagyon szentimentális típus. Szerelemben inkább plátói. Együtt érző természete miatt hajlamos átvenni mások érzelmeit is. Meglehetősen könnyen elcsábítható, de nem azért, mert csélcsap természetű, hanem mert olykor sajnálatból, együttérzésből nem akar visszautasítani másokat. Egyáltalán nem céltudatos, sem az életben, sem a kapcsolataiban, de nagyon mély érzésű. Sokszor kitalálja a partner gondolatát. A Halak nagyon gyengéd és beleérző szerető, sok törődésre és babusgatásra vágyik, és ugyanezt megadja társának is.
A Halak, mint vezető:
A Halak vezetőként kedves és megértő, de sokszor hiányzik belőle a kellő határozottság. Nemigen alkalmas erre a tisztségre, ami viszont nem azt jelenti, hogy bizonyos területen nem juthat el a ranglétra csúcsáig. Ha főnök lesz belőle, akkor igen bölcsen és tapintatosan vezet, szelídségével azonban nem szabad visszaélni, mivel önérzete igen fejlett és előbb vagy utóbb meglehetősen keményen reagál a szabályok bármilyen megszegésére. Olykor gyenge oldalai is megmutatkoznak, lehet rendkívül rugalmas, de a jel kettősége következtében kemény és ellentmondást nem tűrő típusával is találkozhatunk, akinél nincs helye a vitáknak. Válsághelyzetekben igen hatékonyan mozgósítja erőit, és sikerrel tesz eleget vezetői hatáskörének. Valósággal megdöbbentő támadó szelleme, amelyről egyébként csak ritkán tesz bizonyságot. Vezetői elvei inkább az ösztönösségen, semmint szigorú szervezési kritériumokon alapulnak.

A Halak mint beosztott

Erős koncentrálást és odafigyelést igénylő munkát általában nem szerencsés rábízni. Hajlamos önmaga feláldozására, a másokért végzett odaadó, önzetlen szolgálatra. Rendszerint lelkiismeretes, számítani lehet rá, ám semmiképpen nem szabad megalázni, mivel eredményesebb olyankor, amikor a saját erejébe vetett hit és némi lelkesedés hajtja. Becsületes és hűséges, felelősségteljes tisztségek bízhatók rá, legrosszabb esetben gyengesége folytán követhet el félrelépést. Gyakran félénk, visszahúzódó kolléga. Nem állja a bírálatot, mivel hiányzik belőle a kritikai érzés, s ezért nem tanácsos a túlzott szigor vele szemben, ami csak elbátortalanítja és elidegeníti.

A Halak mint partner

Partnerkapcsolatában gyengéd, romantikus, mélyérzésű, gondoskodik a család boldogulásáról és anyagi biztonságáról. Békés természete ellenére a kényszer bármilyen formáját is rosszul viseli, amire élete párjának is tekintettel kell lennie. Bár szereti a magányt, azért szüksége van egy társra, aki megértést és szeretetet nyújt. Gyakran túlságosan kétségbeesetten keresi a szerelmet, és így belebonyolódik olyan kapcsolatokba is, amelyeket rövid időn belül megbán. Általában kedvességével és önzetlenségével nagy hatást gyakorol mindenkire, így sok hódolója akad. Romantikus, sőt szentimentális beállítottságú, szeret álmodozni, ábrándozni. Ragaszkodó, megbocsátó, gondoskodó, kedves és figyelmes. Általában erősebb partnert igényel. Ha meg szeretnénk hódítani, a kedvesség, a megértés, a törődés és a romantika az, amivel levehetjük a lábáról. A Halak szexuális élete szorosan összefügg azzal a személlyel, akit szeret. Ha szerelmi csalódás éri, súlyos válságot él át és látványosan szenved. Romantikus, érzelmes, együtt érző, könnyen befolyásolható.

A Halak mint szülő

A Halak szülő empatikus és érzelemmel teli, de gyakran túl lágyszívű és engedékeny, ezért erősebb akaratú gyereke könnyen a fejére nő, és manipulálni tudja. Képtelen a szigorúságra és a gyermek érdekeire hivatkozva időnként nem teljesen őszinte vele. Nehezen tud konzekvens, következetes maradni. Mindig ellágyul, amikor határozottságra lenne szükség. Pontosan ráérez arra, hogy milyen kívánságai vannak a kicsinek, s azokat igyekszik is teljesíteni. A kisgyermek gondjait nagyon komolyan veszi, talán időnként túlságosan is nagy feneket kerít a dolgoknak. Hajlamos felnőttként beszélni gyermekével és partneri megértést várni tőle, ami nem minden esetben szerencsés.

A Halak mint gyermek

Érzékeny, intuitív és rendkívül erős fantáziával rendelkezik. Gyengéd, álmodozó és érzelmes. Különleges történeteket talál ki, humorral és kedvességgel. Szívesen hallgat másokat is, akiket gyakran meglep eredetisége. Tréfás kedvű, fantáziadús. Szelíd természetű, nem való neki a durva játék. Szüleihez erős érzelmi szálakkal kötődik. Állandóan szüksége van törődésre, szeretetre. Igen fontos számára a jó családi légkör. Szolgálatkész és barátságos mindenkivel. Szívesen jár szülei, szerettei kedvében. Igazságérzete igen fejlett, s ha méltánytalanságot tapasztal, elkeseredik.

Lélektana

Bármilyen korlátozás, lehatárolás nehézséget jelent neki. Mélyen nyugvó nagy ideálja és a tökéletes világ utáni vágya gyakran szakadékot képez a vágyott és a földi realitás között - amelyben természetesen minden kevésbé ideális, mint a fantáziában. A Halaknak erre a tényre a válaszreakciója: a mártír vagy az áldozatszerep, a passzív szenvedőé, legyen az kapcsolatokban vagy bárhol. A Halak ember kapaszkodik az életbe, az anyagi és szociális biztonságba. Legbenső célja, ami felé halad, mégis az, hogy olyan valóságot éljen át, amely mélyen benne létezik. Ezt szeretné megtalálni, átélni. Ennek a valóságnak legtöbbször kevés köze van a hétköznapi céljaihoz, ezért nagy áldozatkészséget követel meg tőle, ha át akarja élni. A Halak mélyen együtt érez minden szenvedővel. A szenvedéssel szembeni nyitottság és a vele való azonosulás oda vezethet, hogy megmentő válik belőle vagy áldozat.

Lélektana

Alapmotivációja a kötöttségek, a konvenciók lerázása és a senki másra nem nem jellemző sorsfeladat és életút megtalálása. Végső célja az én egyediségének kimunkálása, megvalósítása. Szeretete a közösség felé nyilvánul meg. A közösségért és nem az egyénért tesz meg mindent. Örök konfliktusa, hogy bár jól érzi magát közösségben, mégsem bírja a birkanyájat, szereti a maga útját járni. Függés és függetlenedés. Alkalmazkodás vagy önállóság? Mások gondja-baja iránt fogékony, bár nem elsősorban az együttérzés szintjén. Inkább ki akar találni valami okos dolgot, melynek révén egyszer s mindenkorra megoldható az adott probléma. Zseni alkat, a fogalom jó és rossz értelmében egyszerre. Minden szabály alól kivételnek tekinti magát. Inkább intellektuális, mint érzelmes típus, ha valaki az érzelmeivel, a lelkizéssel körülveszi, ő fuldoklik, és menekülni szeretne. Mindenkit egy bizonyos mértékig távol tart magától. Ez belső társtalansághoz vezethet. Kivétel nélkül minden Vízöntő-szülöttben benne rejlik az isteni szikra, a lángész valamilyen adottsága. Magas szellemiségű reformer, aki maga is szül új, eredeti értékes ideákat és emellett érdekli minden új gondolat, eszme, mely telve van lehetőségekkel. Sokszor annyira ragaszkodik saját elképzeléseihez, elgondolásaihoz, ötleteihez, hogy nehezére esik bármi másra áthangolódnia, vagy esetleg belátnia, hogy más szempontokk is vannak az övén kívül.

A Halak nő jellemvonásai

A Halak érdekes természetű nő. Ha el akar játszani valamilyen szerepet, bármilyen alakot könnyen magára tud ölteni. Kiváló színészi alakításában csak a nagyon avatott szem képes felfedezni a hamisságot.
A Halak nagyon nőies, barátságos és leleményes. Mivel másokkal szemben megértő, igen sok barátja van.
Mégis inkább a befolyásos embereket szereti megnyerni, és tudja is, miként férkőzzék a kegyeikbe. Valójában gyengének érzi magát és mindig szüksége van egy segítő kézre, egy támaszra. Lelkileg labilis s folyton elégedetlen és csalódott. Mindig bizonytalan mindenben ezért környezetétől folyton elvárja, hogy igazolják magukat, hogy mindent bizonygassanak. Mások megítélésében a látszat nem hat rá, inkább az érzékeire támaszkodik. Az igazságot ösztönösen megérzi, így nehéz becsapni. Az anyagi problémák nem érdeklik, ha megteheti, szívesen költ ajándékokra, de ha megsértik vagy becsapják, hamar elveszti a józan eszét, nagyon feldühödik és nem könnyen felejti a sérelmet, bosszút áll. Vonzza az ismeretlen és érdeklődik az okkult tudományok iránt. A sikert mások szolgálatában vagy a művészetben érheti el.
A Halak nő temperamentuma
A Halak nő inkább álmodozó vérmérsékletű mitsem túl aktív. Nagyon is a Hold befolyása alatt áll: telihold idején életerős, aktív, újholdkor fáradt és álmodozó. Nehezen tűri a zajt és kerüli a konfliktusokat.
A Halak nő érzelmi élete
Elragadó szirén, aki könnyen elbűvöli a férfiakat. Viszont maga is könnyen szerelembe esik. De a Halak nő valahogy mindig rosszul választ. Folyton az eszményi szeretőt keresi, pedig fél a kalandoktól, mindig dramatizálja a helyzetet. A meghittségben kellemes atmoszférát teremt, játékos és nincsenek komplexusai. Hamar elszédíthető, még a ruhája szépségétől is képes meghatódni.
A Halak nő családi élete
Bár jobbára már mozgalmas múlttal kerül a házasságba, miután férjhez ment a Halak nő rendkívül odaadó és jó feleséggé válik. Nagyszerűen gondját viseli otthonának és nagyon szereti a gyermekeit. De bonyolult természete miatt gyakran a legkevésbé megfelelő társat válassza. Ha a férje elhanyagolja, házasságon kívül keres vigaszt, vagy legalább álmodozik arról, hogy egyszer valaki majd elrabolja. A válás nem okoz gondot neki.

A Halak férfi jellemvonásai

A Halak férfi csupa ellentmondás, ezért részéről bármire számíthatunk. Hirtelen elhatároz valamit s máris mást tesz, mint amit eltervezett. Szentimentális álmodozó, aki nem a reális világban él, hanem valamely saját maga által megalkotott képzeletbeli világban. Mégis értelmes és ésszerű, akit nem érdemes a látszat után megítélni. Labilitása ellenére is különösen érzékeny és alkotó egyéniség, aki bármiből képes valamit létrehozni. De befolyásolható, sőt könnyen átveszi mások ötleteit és szokásait, nincs saját véleménye, saját meggyőződése. Jó szónok, de nem jó szervező. Komplikált természete miatt nehezen kiismerhető. élete során sokat kap a barátaitól, örökségekhez jut, de könnyen az alkohol, a kábítószer áldozatául eshet. A Halak állatöv szülöttei közt sok művész akad, de író akad, de aligha jó üzletember.
A Halak férfi temperamentuma
A Halak férfi valahogy mindig megtalálja a legkönnyebb utat az életben. Nem dinamikus és nem is kitartó a munkában. Számára az ötlet és nem a tett a fontos. álmodozó természete, váltakozó hangulata gyakran utazásra készteti.
A Halak férfi érzelmi élete
ábrándos természete révén a Halak férfi idealizálja a szeretett nőt, ezért sok hibáját elnézi. Nincsenek előítéletei. általában az ésszerű asszonyok vonzzák és el is tűri azok uralmát. Kedveli a szexet, de érzelmi biztonságra vágyik. A Halak férfi szerelme határtalan, magatartása és tettei kiszámíthatatlanok, de nem tűr ellenvetést. Ha valakit meg akar hódítani nincsenek gátlásai.
A Halak férfi családi élete
A Halak férfi nem a legjobb férjjelölt, mert nagyon nehezen tudja eldönteni, ki tetszik neki. Nehezen hódit meg valakit, de amint sikerült, máris más után szalad. A házasságban sem valami megállapodott, gyakran keres másutt örömet. Mégis elvárja, hogy a felesége a szerelem mellett elnéző is legyen vele szemben. épp ezért a Halak férfiak közt sok nőtlen marad.


Szexuális párkapcsolat
HALAK - KOS
A mindennapokhoz hasonlóan a szexet is különbözőképp élik meg. A két nagyon eltérő érzelmi beállítottság és másféle szexuális orientáció miatt viszonylan nehezen képesek azonos hullámhosszra kerülni. Általában a Kos a kezdeményező fél. A Halak érzések oda-vissza áralmásának véli, a Kos egyszerű fizikai örömszerzésre vágyik.
Tanács: A Kosnak nem szabad mindig csak magára figyelnie. Fontos, hogy próbáljon ráhangolódni a Halakra. Lassítson le, kedveskedjen, próbáljon a partnere érzelmeire hatni, nem pedig egyből a testi dolgokra koncentrálni.A Halak tanulhatna a Kostól önállóságot, magabiztos fellépést, a Kosnak pedig ideje volna kicsit finomítania érzésein és megtanulni adni egy kapcsolatban, nem csak kapni.

HALAK - BIKA
Szeretkezésük gyengéd és figyelmes, érzelmekkel áthatott. Egyikük sem szeretkezik "csak" a szex kedvéért. Ezen a területen is megmutatkozik a Halak fantáziája és odaadása, és a Bika érzékisége.
Tanács: A Bikának meg kell tanulnia megérteni a Halakat, még ha annak állandó hangulatváltozásai gondot okoznak is számára. És persze el kell ismernie, hogy attól, mert a Halak kedvtelése nem hoz pénzt a konyhára, attól még értékes. A Halak pedig magabiztos fellépést, önuralmat tanulhat a Bikától.  
HALAK - IKREK
A Halak a szeretkezést érzelmek oda-vissza áramlásának tartja, az Ikrek pedig játéknak. Ez a két felfogás nehezen fér meg együtt. A Halak szerint az Ikrek komolytalan, az Ikrek szerint a Halak túl komolyan vesz mindent.
Tanács: Az Ikreknek tudomásul kell vennie, hogy a Halak érzelemszükséglete hatalmas, és jobban ki kell mutatni a érzelmeit. A Halak pedig megtanulhatja az Ikrektől, hogy nem kell mindent magára vennie és rögtön bebújni a csigaházába.
HALAK - RÁK
Szeretkezéseik forró érzelmekkel telítettek. Nagyon jól összeillenek az ágyban. A Rák nagyon odaadó szerető, és ő maga is babusgatásra vágyik, amit a Halak szívese viszonoz.
Tanács: A Halaknak a Ráktól magabiztosságot kellene tanulnia. És egyiküknek sem ajánlatos túlságosan elzárkózni a külvilág elől, nehogy végleges elszigetelődés legyen a vége.
HALAK - OROSZLÁN
Az Oroszlán uralkodik az ágyban is, jól kijönnek egymással, a Halak odaadó és figyelmes szerető.
Tanács: Meg kell értenie az Oroszlánnak a Halak érzelem-orientált jellemét, különben hamar elveszti türelmét. Meg kell tanítania őt eligazodni a mindennapi világ dolgain, cselekvésre, kitartásra bírni. És persze az sem rossz, ha dicséretével önbizalmat ad neki.
HALAK - SZŰZ
A Halak nagyon gyöngéd és beleérző szerető, ezért képes lesz a tartózkodó és hideg Szüzet felolvasztania. A Halak nagyon sok gyöngédségre és babusgatásra vágyik, és ugyanezt megadja társának is.
Tanács: A Halak folyamatosan adjon hangot tetszésének, mert ezzel növeli a Szűz önbizalmát. Ha nagyobb az önbizalma, akkor valószínűleg kevesebbet fogja kritizálni a Halakat, hiszen sok lelki támaszt kap tőle. A Szűz pedig próbálja tolerálni a Halak állandóságot és szokásokat nélkülöző, változatos életstílusát, mert neki szenvedés mindig mindent ugyanúgy csinálnia. Hagyjon teret a Halak egyéniségének a kibontakoztatásához, és ne korlátozza be őt.  
HALAK - MÉRLEG
Mindkettőjük alapjában véve a meghódításra vár, ezért egyikőjüknek el kell vállalnia a kezdeményező szerepet. A Halak nagyon érzékeny és gyengéd szerető, ami a Mérlegnek nagyon tetszik.
Tanács: A Mérlegnek jobban oda kell figyelnie a Halak érzelmi szükségleteire, és gondoskodás iránti vágyát meg kell próbálni kielégíteni, mert csak akkor érzi, hogy szeretik. A Halaknak pedig el kell engednie a Mérleget a saját útjára, nem szabad egy szobába zárni őt.
HALAK - SKORPIÓ
A Skorpió lesz az irányító, még akkor is, ha a Halak más gondol. Testi szerelmükben is megnyilvánul a szeretet, a szenvedély, nagyon hamar egymásra hangolódnak. Nincsenek tabuk előttük.
Tanács: A Skorpiónak türelmesnek kell lennie a Halak változékony és szétszórt természetével kapcsolatban, a Halaknak pedig vigyáznia kell, ne engedje át magát teljesen a Skorpió kénye-kedvének, ne csináljon mindent úgy, ahogy a Skorpió akarja. Különben a Skorpió hajlamos a kelleténél jobban eluralkodni a kapcsolaton, és túlságosan irányító és domináns szerepet játszani, ami a Halak energiájának és önbizalmának nem fog jót tenni.  
HALAK - NYILAS
A Nyilas itt gondban lesz, mert a Halak sok gyöngédségre és babusgatásra vágyik - mint ahogy ő is nagyon gyöngéd a másikkal. Nem olyan spontán és hirtelen a vágya, mint a tűz jegyű Nyilasnak, ezért türelemre és kitartásra lesz szüksége.
Tanács: A Halaknak nem szabad érzelmi zsarolással sakkban tartania a Nyilast, mert a Nyilas minden muszájtól kényszeresen menekül. A Nyilasnak pedig nagyon oda kell figyelnie a Halakra, akinek hatalamas érzelmi és szeretetigénye van.
HALAK - BAK
Nagyon jól kijönnek ezen a téren is, a Halak gyöngédsége hamar felolvasztja a Bak gátlásait.
Tanács: A Baknak meg kell tanulnia elfogadni, hogy a Halak túláradó érzelmein keresztül nem látja olyan objektívan a dolgokat, mint ő, és értékrendszerét is maga alakítja. A Halaknak pedig nem szabad hagynia, hogy a Bak a szokások rabjává váljon, és egyre merevebb legyen, hogy mindent túlságosan komolyan vegyen. Meg kell mutatnia, hogyan kell elengednie magát és élvezni az életet.  
HALAK - VÍZÖNTŐ
Itt is megmutatkozik a kétféle temperamentum: amíg a Halak ezt is az érzésein keresztül, sok-sok gyöngédséggel szeretné, addig a Vízöntő a testi szerelmet is inkább a kísérletező, minden újat kipróbáló, inkább az eszén, semmint az érzelmein keresztül éli meg.
Tanács: Ha sokáig szeretnének együtt maradni, akkor a Halaknak tudomásul kell vennie, hogy a Vízöntő nagyon független és szabadságszerető lény, ezért nem szabad az érzéseivel agyonnyomni, túlterhelni, mert akkor elmenekül. A Vízöntőnek pedig sokkal jobban oda kell figyelnie a Halak érzéseire, és jobban ki kell mutatnia neki, hogy szereti.
HALAK - HALAK
Testi szerelmük is teljesen az érzelmeiken alapszik, a gyengédség, az odafigyelés, a szeretet, és persze a hatalmas fantázia soha nem hiányzik belőle.
Tanács: Nem szabad túlságosan elveszni a másikban, vigyázniuk kell arra, hogy megőrizzék identitásukat. Ugyanis, ha történik valami váratlan dolog, ami miatt el kell szakadniuk egymástól, akkor a hatalmas függés miatt össze is roppanhatnak és teljesen elhagyhatják magukat ezek az emberek. És persze vigyázni kell arra, hogy a külvilággal is törődjenek, ne csak egymással, különben egy idő múlva csak azt veszik észre, hogy nincs körülöttük senki, mert ők sem törődtek senkivel egymáson kívül.