Klaudia

Klaudia

2011. dec. 14.

WASS ALBERT...Gondolatok


Nincs vagyonod? Nincs házad, telked, értékes tárgyaid? Nincs pénzed?
A rigónak sincsen. Mégis ő a legvidámabb teremtés.
Igaz, neki nem kell cipő és nem kell ruha. Ételért sem fizet, csak füttyel. Lakásért sem fizet. Fiait ingyen tanítja az erdő. A rigónak könnyű, mondod, és igazad van. A rigónak valóban könnyű. s ma is úgy él, ahogy Isten annak idején elindította az első rigót. Mi nem úgy élünk. Az első ember nem tudta még, mi a vagyon. És hiszem, hogy boldog volt mégis.
Pedig az első ember nehezen élt. Gondold csak el.

Bunkóval védekezett a vadállatok ellen. Bőrüket maga húzta le, maga készített ruhát és lábbelit belőlük. Barlangban lakott és mohán aludt. Nem volt villanyvilágítása. Semmije sem volt. Mégis, azt hiszem, szerette az életet.
Örvendett a szélnek és a napnak. A levegőnek. Annak, hogy egészséges, és ha fáradt volt, annak, hogy lefekhet a mohára pihenni. Örvendett az izmainak és mosolygott, ha pillangó szállt előtte. Ha gyümölcsökkel megrakodva tért haza összkomfort nélküli barlangjába, ha bunkója egy vadat leütött: gazdagnak érezte magát. És mert gazdagnak érezte magát, gazdag is volt.
Erről eszembe jut, hogy ismertem embereket, akik palotában laktak, naponta új ruhát vehettek magukra, azt ettek, ami eszükbe jutott, halomban állt körülöttük a vagyon, gyáraik voltak és bankbetétjeik és mégis folyamatosan töprengtek, törték a fejüket, beleőszültek a gondba, mert mindenáron azt akarták, hogy még többjük legyen. Voltak ugyanis emberek, akiknek még több gyáruk volt és még több bankbetétjük. Szegényeknek érezték magukat azok mellett, és mivel szegényeknek érezték magukat, szegények is voltak.
Pedig mondom, palotában laktak. Sokkal több szobában, mint amennyit egyáltalán használni tudtak volna. Villanyvilágításuk volt és fürdőszobájuk, nem is egy. Nem zárták le soha a villanyukat és a fürdőszobában bármikor folyt a melegvíz, csak meg kellett nyitni egy csapot. Télen központi fűtés őrizte az egyforma meleget és nem volt soha szénhiány. Rádiójuk volt és gramofonjuk, rengeteg sok lemezzel. Ebédlőben ettek, finom porcelánon, ezüst evőeszközzel. Cselédek szolgálták ki őket. Nem kellett se fát vágjanak, se vizet hordjanak, se edényt mosogassanak, se főzzenek, se seperjenek, se cipőt takarítsanak: mindezt megcsinálták helyettük mások. Olyan ruhába öltöztek, amilyenbe jólesett.

Az utcákon, ahol jártak, tele voltak a boltok kirakatai mindenféle szép holmival és minden eladó volt. Minden boltba bemehettek és mindent megvásárolhattak, ami csak szemüknek megtetszett. Amikor eszükbe jutott, elmehettek a színházakba és a hangversenyekre. Kényelmes autók röpítették őket és utazhattak és nem kellett soha, sehol sorba álljanak.
Mégis szegények voltak. Nem értek rá örvendeni a napfénynek, a víznek, a levegőnek, a virágoknak, az ételnek. Nem értek rá egyszerűen, mert éjjel-nappal gondok között futkostak, hogy miképpen szerezhetnének még több pénzt. Mert ami volt, azt kevésnek érezték. És amit az ember kevésnek érez, az valóban kevés is.

Gazdag akarsz lenni? Gondolj a rigóra és az ősemberre. Gondolj arra, hogy meztelenül jöttél erre a világra és meztelenül térsz belőle vissza.

Vendég vagy ezen a földön.

Csak az a Tied, amit a bőröd alatt hoztál és elviszel.

Gazdag, aki egészséges.

Aki erős.

Aki nem szorul másra.

Aki föl tudja vágni a fáját, meg tudja főzni ételét, meg tudja vetni ágyát és jól alszik benne. Aki dolgozni tud, hogy legyen mit egyék, legyen ruhája, cipője és egy szobája, amit otthonának érez. Fája, amit fölapríthasson. Aki el tudja tartani a családját, étellel, ruhával, cipővel, s mindezt maga szerzi meg: az gazdag. Örvendhet a napfénynek, a víznek, a szélnek, a virágoknak, örvendhet a családjának, a gyermekeinek és annak, hogy az ember él. Ha van öröme az életben: gazdag. Ha nincsen öröme benne: szegény.


Tanulj meg tehát örvendeni.

És ismerd meg a vagyonodat, amit a bőröd alatt hordasz. Élj vele és általa, és főképpen: tanulj meg örvendeni!

Vendég vagy a világban és ez a világ szép vendégfogadó. Van nap-sugara, vize, pillangója, madara. Van virága, rengeteg sok. Tanulj meg örvendeni nekik.

Sajnos, embere is van.

Igyekezz kevesebbet törődni velük és többet azzal, ami még a világ szépségéből csodálatosképpen megmaradt, az emberiség minden pusztításai mellett is.


Nem győzöm eleget mondani: tanulj meg örvendeni. Annak, hogy élsz. S mert élsz: gazdag lehetsz.

2011. dec. 12.

Mától van 12.12. - az év különleges időszakaMától minden segítséget megkapunk ahhoz, hogy elengedjük mindazt, ami már nem szolgál bennünket és magasabb szintre lépjünk a saját életünkben. 9 nap, A 9 nap, 9 Szellemi Mester, 9 kapu, 9 csakra és 9 dimenzió. Tudatosan átélve napról-napra minden szintet, az ember korrigálhat a sors írta szavakon és mondatokon.
Ez a 9 nap alkalmat ad arra is, hogy önmagunkban és kívül is le tudjuk győzni a negatív energiák káros hatásait a gondolatainkban és az érzelmeinkben is és meg tudjuk látni az anyagi világ mögötti lényeget.
Lazulni fognak különböző fizikai szálak is, amelyek idáig erősen befolyásoltak, visszatartottak, megkötöttek, visszahúztak akár egy házhoz, egy munkahelyhez vagy városhoz, vagy egy bármely más tárgyhoz kapcsolódóan.
Ebben a 9 napban minden számít! Nem az a fontos, hogy mit csinálsz, hanem hogy azt hogyan csinálod és hogyan éled meg és át! Milyen szívvel és milyen tudatossággal? Mennyire vagy tudatos, éber, figyelmes, koncentrált, segítőkész és nyitott a jelekre és a segítő jelenlétre? Nyitott kapuk és ajtók vannak melletted és körülötted, amelyek végtelen szintű információt és megoldást adnak neked. Kérhetsz, oldhatsz, nyithatsz, írhatsz, imádkozhatsz, teremthetsz vagy akár böjtölhetsz – az a fontos, hogy azt tedd, amit belül érzel, hogy tenned kell. Légy ott, légy jelen és légy benne 100 %-osan az adott helyzetben, az adott pillanatában.

A 12-e és a 21.-e között is 9 nap van, ami azt jelenti, hogy ebben a 9 napban megmutatkozik előttünk az életünkben elért tudatosságunk és spirituális fejlettségi szintünk, valamint ezek még hiányos, gyenge részei is. Ami abban a 9 napban történik velünk, az történik velünk a közeljövőnkben is.


Ez olyan lesz, mint egy világos, érthető számadás és mérce. Lehet, hogy könnyen, egyszerűen és jó dolgok történnek majd velünk, de lehet, hogy nehezen, erőlködve, fáradtan és érzelmi hullámzások, görcsök közepette telnek ezek a napok.


Most valóban megmutatkozik, és szinte mérhetően, hogy életünkben jól haladtunk-e. Világossá válnak a tévutak, a tévhitek, a tévelygések a sötétben. Ez az együttállás mindezeket felerősítik bennünk és láthatóvá teszi nekünk. Minden, ami belül van, most kívül is megmutatkozik. Ha ezt a folyamatot tudatosan, együttműködve és hárításoktól mentesen végig tudjuk csinálni, akkor egy különleges belső átalakulásban és ébredésben lesz részünk. Minden tekintetben ott lesznek a lehetőségek körülöttünk, hogy mit és milyen formában válasszunk.


Régen azt mondták: „Amilyen a január elseje, amit akkor, aznap teszel, azt teszed és olyan lesz az egész éved!” Ezt most elmondhatjuk erre a 9 napra is. Amilyen lesz ez a 9 napod, olyan lesz a következő 9 heted, 9 hónapod és 9 éved! Ezért is nagy jelentőségű a következő 9 nap. Pillanatok alatt oldódhatnak fel a karmikus kötelékek, szűnhetnek meg régi, nehéz, lehúzó energetikai szálak, és indulhat el a szerencse kereke, egy termékeny, bőséges és áldásos időszakot hozva életünkbe.


Ezekben a napokban időt kellene szánni Önmagunkra, ha megtehetjük, akkor minden fizikai dolgot csökkentsünk minimálisra és a szellemi dolgokat pedig maximálisra.